Na klíněnku zatím platí jediné: hrabat a likvidovat listí

Připomíná to předčasný podzim. Již počátkem léta strom opadá, úplně nebo alespoň zčásti, přičemž zbylé listy zhnědnou. Ten strom se jmenuje jírovec maďal (kaštan) a jeho problémem je klíněnka jírovcová.
V Praze je nebezpečným škůdcem napadena veškerá současná populace jírovce maďalu již pět let. Jedinou účinnou metodou, jak zmírnit následky, je včasná a důkladná likvidace spadaného listí. „Působením klíněnky dochází k předčasnému opadání listí a strom se tím oslabuje, všechny stromy však dosud přežívají. Za těchto okolností by případné použití nespecifických chemických přípravků v takové míře, jaké by bylo u tak velkého stromu zapotřebí, velmi pravděpodobně znamenalo větší újmu na životním prostředí než představují důsledky klíněnky,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 2 RNDr. Ludmila Pavlíková.
Likvidace listí napadeného klíněnkou patří mezi povinnosti majitele pozemku. Situaci usnadňuje skutečnost, že stejně jako v předchozích letech, i letos zajistilo hlavní město ve spolupráci se svozovými společnostmi a městskými částmi bezplatnou možnost likvidace listí.
Výdej pytlů je možný v pracovní dny od 8:00 do 16:00 na adrese KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., Varšavská 12, tel.: 222 518 710. Pytle s napadeným listím (pouze listím jírovců!) odevzdané v pracovní dny od 8:00 do 14:00 v Perucké 4 jsou pak zneškodňovány v malešické spalovně nebo v kompostárně ve Kbelích.
Rozsah napadení stromů je závislý především na počasí v období od dubna – května do srpna. V některém roce může mít škůdce pouze dvě generace, v jiném třeba čtyři až pět generací. „Parenchym v listech je pak vyžrán larvami dříve, dříve dochází k prosychání listové hmoty a strom i dříve může být jako by suchý. ‘Jako by’ znamená, že suchý není a nesmí být z důvodu napadení klíněnkou pokácen; v dalším roce totiž opět obroste, vykvete a odplodí. Jeho stav je však závislý na mnoha činitelích včetně počasí,“ vysvětlila redakci Ing. O. Součková z OŽP MČ Praha 2. Zároveň připomněla, že zlepšení napadení listové hmoty klíněnkou při včasném a důsledném pohrabání listí na podzim je pouze v tom, že nástup generací může být mírně opožděn, což se projevilo letos – kalamitní výskyt byl patrný až v červnu.
Jediná dosud účinná pomoc proti hmyzímu škůdci je stále důsledné a pečlivé pohrabání listí na podzim po jeho opadu, protože larvy tohoto „broučka“ přezimují ve spadaném listí stromů jírovců maďalů. Pokud se setkáte s tím, že například ve vašem vnitrobloku nikdo spadané listí napadeného jírovce neuklízí, obraťte se na Infolinku Čistota Prahy 2, tel.: 224 256 063.    

len

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout