Karlovo náměstí promění pět firem

Karlovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství Prahy. Vyžaduje však celkovou rekonstrukci. Proto se město rozhodlo vypsat tzv. řízení se soutěžním dialogem.

Rada hlavního města Prahy 19. prosince 2017 schválila výběr pěti architektonicko-krajinářských týmů, které budou v dalších měsících pracovat na proměně parku na Karlově náměstí. 

Do řízení se soutěžním dialogem se celkem přihlásilo 14 špičkových týmů z Česka i ze zahraničí. Na základě jejich návrhů, jak přistupovat k revitalizaci parku a jejich dosavadní práce mezinárodní komise, složená ze zástupců města, předních českých architektů a uznávaných zahraničních krajinářských architektů vybrala 5 týmů, které budou společně se všemi zainteresovanými stranami (např. MČ Praha 2, Odbor památkové péče MHMP, Národní památkový ústav) tvořit zadání a návrhy na novou podobu parku.
První workshop se uskuteční v únoru 2018, kde se bude společně definovat zadání pro práci týmů na návrzích. Na dalším workshopu budou mít týmy možnost diskutovat své návrhy se všemi stakeholdery a po odevzdání návrhů komise na 3. workshopu vybere 3 finální týmy, které budou své návrhy následně dopracovávat. Výběr vítězného návrhu se odhaduje na září 2018.

Revitalizace parku spadá do II. etapy celkové proměny. I. etapa se týkala úprav obvodové části náměstí. Již v roce 2015 se zrekonstruovala tramvajová trať, chodníky a nástupních ostrůvků.

Více informací naleznete na  www.iprpraha.cz/karlovonamesti

Vybrané týmy

 

Agence Ter – francouzské krajinářské studio ve spolupráci s Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

 

•  Revitalizace náměstí Pershing v historickém centru Los Angeles

•  Park v nové pařížské čtvrti Saint Ouen

•  Renovace historického centra německého Duisburgu

•  Renovace historického areálu Řádu maltézských rytířů

 

GustavfsonPorter + Bowman LLP – britské krajinářské studio

 

•  Památník Diany, princezny z Walesu v Hyde parku

•  Veřejný park Westergasfabriek v Amsterdamu

•  Swiss Cottage park v Londýně

•  Parque Central ve Valencii, Španělsku

 

Atelier M1 architekti s.r.o. ve spolupráci se Sant en Co V.O.F. a Atelierem PROMIKA s.r.o. – česká architektonická studia ve spolupráci s holandským krajinářským studiem

 

•  Zahrady Břevnovského kláštera

•  Areál Jezuitské koleje v Kutné Hoře

•  Renovace historického parku Frederik Hendrikplatsoen v Amsterdamu

•  Revitalizace a rozšíření historického Amsterdamského parku Oosterpark

 

New visit, s. r. o. – česká firma z Hradce Králové, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahrady a parky

 

•  Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích

•  Rehabilitace centrálního lázeňského parku v Poděbradech

•  Rehabilitace Střeleckého ostrova

•  Lesopark Letňany

 

Rehwald krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP – německé krajinářské studio tvoří trio s dvěma českými architektonickými studii

 

•  Rekonstrukce Německé akademie přírodních věd Leopoldina

•  Piána na ulicích v Praze, New Yorku, Velké Británii, Kyjevu a Moskvě

•  Vítězný návrh na podobu Berlínského náměstí Ulap

•  Úprava městského parku Kala v Berlíně

 

Zveřejněno: 17.08.2017 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout