Nabídka klubu Dvojka pro seniory

Klub Dvojka pro seniory


INFORMAČNÍ KOUTEK

je pro vás otevřen každou středu od 8:30 do 11:30 hod. v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Zde se můžete přihlásit do klubu Dvojka pro seniory (nutno předložit občanský průkaz), můžete podávat přihlášky na počítačový kurz a získávat aktuální informace.

BAZÉN

Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady každé úterý od 14:00 do 14:45 a ve čtvrtek od 15:45 do 16:30 pod vedením lektorek p. Felgrové a p. Šťastné. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence.

Je určeno pro občany bez vážnějších zdravotních omezení.

S sebou si vezměte 100 Kč jako zálohu na klíč.

Stále platí, že na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky.

Plavenky se vydávají na začátku měsíce, většinou první pracovní den v přízemí budovy ÚMČ Praha 2.
Přesné datum najdete v Novinách Prahy 2. 


JÓGA PRO SENIORY