Názory: Ještě k Albertovi

V minulém čísle jsme v rubrice Názory přinesli vyjádření různých subjektů k možné výstavbě prodejny Albert ve Francouzské ulici. K tomuto tématu ještě dodáváme, že proti rozhodnutí stavebního úřadu MČ, týkajícímu se stavebních úprav uličních a dvorních objektů Francouzská 29, 31 a 33, byla podána celkem tři odvolání, jedním z nich je odvolání Městské části Praha 2. Důvody jsou u všech podaných odvolání obdobné a týkají se jak procesních, tak věcných důvodů, zejména neuspokojivého řešení dopravy v klidu a způsobu zásobování, rozsahu prodejních ploch, kvalifikace rozhodnutí pouze jako „stavební úpravy".

red

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout