Nedělní varhanní hudba

V kostele sv. Ludmily na Královských Vinohradech začíná 19. května 2019 v 18:30 první ročník festivalu „Nedělní varhanní hudba“. Účinkuje varhanní mistr Jakub Janšta.

Další koncerty cyklu: 16. června vystoupí brněnský varhaník Petr Rajnoha, 17. září Pavel Černý a 18. října přednese Jaroslav Tůma závěrečný koncert. Začátky vždy v 18.30 hodin, koncerty trvají přibližně hodinu. Vstupné 150 Kč.

Koncerty budou zahrnovat širokou škálu skladeb, při kterých budeme mít příležitost obdivovat nádherný zvuk varhan po úspěšné rekonstrukci a jejich zrestaurování. Svatoludmilské varhany patří k unikátním romantickým nástrojům.

Koncerty se konají pod záštitou Ministerstva kultury ČR a starostky městské části Praha 2 Jany Černochové.

red

Varhany ve sv. Ludmile
Varhany ve sv. Ludmile
koncert
Zveřejněno: 13.05.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout