Nejvyšší most v Praze

Nejvyšší most v Praze
Nuselský most již čtvrt století slouží chodcům, automobilistům i cestujícím pražského metra na trase C. Před časem byla dokončena stavba ochranného zábradlí i rekonstrukce vnitřního spodku tubusu metra, uložená v mostě.
Jistě je zajímavé, že již koncem minulého století existoval jeden z prvních návrhů na přemostění Nuselského údolí. Obšírně o tom tehdy referoval časopis EPOCHA – čtrnáctideník „Z oboru techniky, průmyslu, řemesel, dopravy, národohospodářství, chemie, přírodovědy a vynálezů se zvláštním zřetelem na objevy nejnovější„ z roku 1905. Z tohoto časopisu vybírám:
…Šlo o pozoruhodný projekt šéf-inženýra pražské Bondyovy mostárny Jaroslava Marjanka, který mj. projektoval i střešní konstrukci dnešního Hudebního divadla v Karlíně a několik nádraží v Praze. Podle Marjankovy myšlenky se měla úroveň Sokolské třídy spojit s Pankráckou plání 550 m dlouhým mostem, jehož nákres vidíte na obrázku. Stavba měla přecházet Nuselské údolí ve výšce 60 m. Střední oblouk měl mít rozpětí více než 300 m. Není pochyb, že myšlenka tohoto nadějného českého technika byla velkolepá jak po stránce technické, tak i v ohledu ekonomickém. Již tehdy se očekávalo, že by se přemostěním oživil mrtvý kout u Karlova, stejně tak jako širá rovina na protější straně, ze které se měla stát pulsující městská čtvrť. Praha se tak měla rozšířit o zdravou obytnou část jako nejpřirozenější pokračování Nového Města a Královských Vinohrad.
Obloukové mosty se ve světě začaly stavět již ve druhé polovině minulého století. Mezi první patřil Arcoleský most v Paříži a most přes švýcarskou řeku Aaru poblíž města Oltenu.
Co dodat? Inženýr Marjanka by byl dnes asi velice překvapen, jak bylo přemostění Nuselského údolí vyřešeno, co všechno se za ta léta v Praze změnilo.

Ing. Antonín Semecký

Zveřejněno: 31.07.2000 – support@publix.cz
Vytisknout