Nové částky životního minima

Vláda ČR na svém zasedání dne 5. 9. 2001 rozhodla o zvýšení částek životního minima s účinností od 1. 10. 2001.
V průběhu října 2001 provede odbor státní sociální podpory přehodnocení nároku na vyplácené dávky v návaznosti na změnu životního minima a rozešle jejich příjemcům oznámení o zvýšení dávky.
Zvýšením životního minima se zároveň rozšiřuje okruh rodin, kterým vznikne nárok na některou z dávek státní sociální podpory poskytovaných v závislosti na příjmu rodiny. Jedná se o dávky přídavek na dítě, příspěvek na dopravu, sociální příplatek a příspěvek na bydlení.
Pokud zjistíte, že příjem Vaší rodiny je nižší než koeficienty uvedené níže, doporučuji obrátit se na pracovnice odboru státní sociální podpory a informovat se o dalších podmínkách nároku na některou z uvedených dávek.
Jak si můžete spočítat pravděpodobnost vzniku nároku?
l vypočtete si průměrný měsíční příjem rodiny, tzn. sečtete příjmy za zkoumané období všech společně posuzovaných osob, které uvádíte do žádosti o dávku a vydělíte 12 (roční) nebo 3 (čtvrtletní); pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na dopravu použijete příjmy roku 2000 a pro nárok na sociální příplatek a příspěvek na bydlení použijete příjmy za 3. čtvrtletí roku 2001
l vypočítáte si životní minimum rodiny všech společně posuzovaných osob na žádosti za měsíc (podle výše uvedené tabulky)
l částku životního minima rodiny vynásobíte příslušným koeficientem pro konkrétní dávku, to je 3,00 – přídavek na dítě, 2,00 – příspěvek na dopravu, 1,60 – příspěvek na bydlení, sociální příplatek
l porovnáte průměrný měsíční příjem rodiny s násobkem životního minima a příslušného koeficientu
l pokud průměrný měsíční příjem rodiny nepřevyšuje násobek částky životního minima a příslušného koeficientu, může Vám vzniknout nárok na některou z výše uvedených dávek při splnění ostatních podmínek stanovených zákonem
Odbor státní sociální podpory připravuje informace o novele zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění od října 2001. Tyto informace budou uveřejněny v příštím čísle, na nástěnce odboru na nám. Míru 20 a na vwww.praha2.cz.

Částky životního minima platné od 1. 10. 2001

   Osoba, domácnost   Částka životního minima (Kč/měs.)
   Na osobní potřeby
Dítě do 6 let   1690
   od 6 do 10 let   1890
   od 10 do 15 let   2230
   od 15 do 26 let (nezaopatřené)   2450
   Ostatní občané   2320
   Na společné potřeby domácnosti
Domácnost s 1 osobou   1780
   se 2 osobami   2320
   se 3 nebo 4 osobami   2880
   s 5 nebo více osobami   3230

Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní soc. podpo

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout