Nové využití Grébovky

Grébovka je park a vila na pomezí Prahy 2 a Prahy 10. To asi ví každý čtenář těchto novin. Většina si ještě pamatuje, že ve vile kdysi byl dům dětí a mládeže a že se tam probíhaly různé kroužky. Možná si vzpomenete, že k vile patří vinice, kterou Městská část v minulém volebním období opravila na vlastní náklady. Podrobnější informace o Grébovce, nebo lépe o Gröbeho vile a parku, mnozí z Vás asi již nikde jinde nenajdete.
Grébovka je umístěna na jednom z velmi reprezentativních míst v Praze. Na místě, které je dominantní pro velkou část Nuslí, část Vinohrad a Vršovic. Poloha tohoto parku a domu si proto zaslouží intenzivnější využití.
Celá Grébovka je ve špatném stavu. Zdejší jednotlivé stavby jsou již těsně před fyzickou likvidací, řada staveb hrozí zřícením nebo je narušena. Ve vile Grébovka je nutné opravit vadné nebo již dosluhující rozvody vody kanalizace, elektřiny a celkově celý areál rekonstruovat. Rekonstrukce Grébovky je tak finančně náročná, že si lze jen obtížně představit, že by ji plně pokrýval rozpočet městské části. Proto je nutné nebo vhodné hledat jiné investory, kteří by byli ochotní do rekonstrukce vily a případně i do opravy parku Grébovka vložit svoje peníze.
Nutná rekonstrukce vily a parku a možné jiné využití vily by se mohly stát na dlouhou dobu středem dění v Praze 2.
Jak možná většina ví, chtěl americký finančník a mecenáš George Soros po roce 1989 v Praze vybudovat centrum pro nově založenou Středoevropskou univerzitu. I přes několik slibů představitelů státu na různé úrovni nedošlo k tomu, že by město přiznalo právo využívat některou z budov pro tutu univerzitu. Středoevropská univerzita se poté z Prahy odstěhovala do Budapešti a je nyní jedním z významných center vědění v městě na Dunaji. Praha tím přišla o možnost setkání představitelů západní vědy s českými a dalšími středoevropskými badateli.
V současné době založili představitelé americké komory advokátů v Praze nadaci, jejímž cílem je za peníze amerických advokátů zřídit v Praze školicí centrum, které by mohlo připravovat české, středoevropské a východoevropské právníky na adaptaci mezinárodního práva. Program tohoto postdoktorandského studia už byl podpořen některými našimi právními autoritami. Chybí tedy už pouze jediné, najít vhodnou budovu a zahájit celý program. Zdá se, že by takovou vhodnou budovou mohla být právě vila v Grébovce. Vila je relativně oddělena od ostatního městského provozu a přitom je v centru města. Americká strana je podle jejich vyjádření ochotna za pronájem (nikoliv koupi) této vily zaplatit celou rekonstrukci objektu a ještě pomoci s rekonstrukcí zahrady. Význam této aktivity však není pouze v tom, že by došlo k rekonstrukci vily a zahrady. Význam umístění takové aktivity na území Prahy 2 daleko přesahuje naší městskou část. Američtí právníci a jejich jednotliví experti jsou schopni kromě svých přednášek a kursů pro studenty na takové škole zprostředkovat i setkání dalších podnikatelů - ekonomů, politiků nebo jiných významných lidí, kteří mají, jak se často uvádí „prst na tepu dějin“. Příchod takových lidí do Prahy by tedy mohl znamenat i jejich zvýšenou pozornost o Prahu a Českou republiku a tedy mohl by významně přispět k celkovému rozvoji naší společnosti.
Každá akce má však i svoje negativa a nebylo by korektní tato negativa nezmínit. Grébovka je zafixována v paměti mnoha lidí nikoliv jako reprezentační sídlo, ale jako místo pro setkávání lidí. Při možném dalším využití vily Grébovka se nesmí tato tradiční funkce vily v Grébovce ztratit. Vila a její okolí by měla i nadále zůstat místem pro setkávání lidí. Pokud opravdu chceme z celého parku vybudovat areál, kde není ostudou jít na procházku, musíme zde třeba vybudovat restauraci nebo vinárnu, kde můžeme s přáteli posedět, kde se můžeme i pobavit a kde si můžeme i odpočinout. Takové zařízení dosud v parku chybí a není ani v okolí parku. Ve vile může být vymezen prostor, kde by mohl být přístup veřejnosti pro pořádání pravidelných výstav a dalších společenských nebo kulturních setkávání. Vždyť třeba malá koncertní síň spojená s místem pro pořádání výstav v Praze 2 v podstatě chybí.
Pochopitelně škola a studium by nemohla umožnit volný přístup do všech částí budovy. Vždyť každá škola potřebuje klid a prostor pro rozvíjení svých aktivit.
Problémem by jistě bylo i využití prostoru před samotnou vilou. Asi nikdo z nás by nechtěl podpořit vjezd a parkování aut v prostoru před vilou, a podzemní garáže se proto jeví jako nezbytné. Právě prostor před vilou by mohl sloužit jako společenské centrum nejen pro vilu, ale i pro celý park.
Nelze připustit, aby vzdělávání právníků ve vile jakkoliv omezilo přístup do celého parku. Park musí zůstat volný a přípustný pro širokou veřejnost.
Při hodnocení pro a proti možného budoucího využití celého areálu Grébovky je možné se jednoznačně přiklonit na stranu podpory tohoto projektu. Nejenže americký investor kompletně zrekonstruuje celou vilu Grébovka a pravděpodobně i přispěje na opravy dalších objektů v parku, vilu pouze pronajímáme a tedy neprodáváme a navíc projekt by měl umožnit i další společenské a kulturní využití vily a celého areálu. Je nutné pouze vyřešit podmínky, za kterých bude vila využívána.
Pevně věřím, že úřad městské části a zastupitelstvo v Praze 2 dojde co nejdříve k rozhodnutí o možném využití vily. Dlouhé rozhodování by nepochybně vedlo k tomu, že tento investor by přestěhoval svoje aktivity do jiného města ve střední Evropě. Pokud nechceme získat nálepku váhajících a nespolehlivých partnerů, musíme jasně a velmi rychle rozhodnout i v této věci. Pevně věřím, že nám tato možnost neuteče mezi prsty.

Radim Perlín, zastupitel za ODA

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout