Nový návštěvní řád v Čechových sadech

Počátkem listopadu se u všech vchodů do Čechových sadů objevil nový návštěvní řád. Podle něj je zde zakázáno používat motorová vozidla, vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny, poškozovat a znečišťovat porosty, zařízení a vybavení, nechat volně pobíhat psy, koupat se v okrasném bazénku, stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat ohně, pořádat propagační, reklamní a jiné akce. Porušení návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů u podnikající fyzické nebo právnické osoby pokutou do výše 200 a u fyzických osob pokutou do výše 30 tis. Kč. Naopak v parku je povoleno vstupovat na trávníky, jezdit na kolech a kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových vozidlech. Rozhodla o tom na svém zářijovém zasedání komise životního prostředí ÚMČ Praha 2, která zkušebně v této lokalitě nechala umístit stojany s návštěvním řádem. Komise výhledově počítá s instalací návštěvních řádů i do ostatních parků v Praze 2.   

Dana Hrachová

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout