OBNOVA OKOLÍ SV. ŠTĚPÁNA A SV. LONGINA

Jak jsme psali v minulém čísle, na přání obyvatel Prahy 2 bude dokončena regenerace lokality Na Rybníčku. Tuto oblast vytipovali občané v rámci projektu Zelené město. Obnovu zelených ploch z větší části finančně zajistí společnost Philip Morris ČR, a. s. (1,2 mil. Kč) za spoluúčasti městské části (800 tisíc korun). Vzhledem k exponovanosti oblasti kolem rotundy sv. Longina jsme vyzvali občany, a zvláště ty, kteří bydlí v okolí, aby se vyjádřili k pohybu psů v těchto místech. Pro zcela volný pohyb psů se vyjádřili tři lidé, zásadně proti výskytu psů v této lokalitě bylo deset účastníků ankety. V souladu s výsledkem tohoto „hlasování“ rozhodla na svém posledním zasedání (24. 8. 2004) Rada MČ Praha 2 o tom, že v prostoru kolem rotundy sv. Longina nebude pohyb psů dovolen.    

Text a foto: len

Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout