OŘ Praha 2

Policie ČR, obvodní ředitelství Praha 2, Služba kriminální policie pátrá po Dušanovi Doležalovi (viz foto), bytem Žitná 14. Na tohoto 44letého muže vydal Obvodní soud pro Prahu 4 příkaz k zatčení pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1.4 trest. zákona. Jmenovaný se v současné době nezdržuje v místě trvalého bydliště a nepřebírá písemnosti zaslané soudem.
Další hledanou osobou je 53letý Jan Brůžek (viz foto), bytem Karlovo nám. 13. Obvodní soud pro Prahu 2 na něj vydal příkaz zatčení pro trestný čin loupeže dle § 234 odst. 1 trest. zákona. Také on se nezdržuje v místě trvalého bydliště a není jinde trvale hlášen.
Jakékoliv informace o hledaných můžete policistům sdělit na telefon: 61 42 53 12, 61 45 22 35 nebo na linku 158.

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout