OSTUDA MĚSÍCE

BOHOROVNÁ BEZOHLEDNOST: Naše fotografie vznikla v úterý 19. října v 15:00. Již více než měsíc zabírá parkovací místo před domem na Karlově nám. č. 18 přívěs. Řidič ho tu „odložil“ a vůbec mu nevadí, že kvůli jeho černé reklamě nemůže zaparkovat na Karlově náměstí – už tak auty přeplněném – žádný z rezidentů. Redakce se zeptala v odboru dopravy ÚMČ, zda se s tím dá něco dělat. Bohužel, zatím nelze takovou situaci uspokojivě řešit: Technická správa komunikací nemůže přívěs odtáhnout, protože pokud má SPZ, nelze ho dle litery zákona považovat za vrak a parkuje tudíž na ulici legálně, stejně jako ostatní motorová vozidla. Odtáhnout reklamní přívěs by bylo možné pouze v tom případě, pokud by bránil čištění silnice...
Poznámka redakce:
V minulém čísle jsme čtenáře vyzvali ke spolupráci při zachycování nešvarů: mnozí se nám ozvali a upozornili na řadu „ostud“ v naší městské části. Děkujeme a opakujeme žádost, abyste se pozorně dívali kolem sebe, a pokud Vás rozzlobí výsledek něčí bezohlednosti, nepořádek, který je potřeba řešit, nebo jiná nepříjemná věc, pak situaci s uvedením přesného času a místa přímo vyfoťte a napište nám (na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo na e-mail: noviny@p2.mepnet.cz) nebo volejte (na čísla: 236 044 119 a 236 044 182).    

red, Foto: jv

Zveřejněno: 04.11.2004 – support@publix.cz
Vytisknout