Občanské sdružení Grébovka chce jednat o dopadech revitalizace


Výsledky umělecko-historických průzkumů Gröbovky představené na semináři 13. února jsou opravdu zajímavé a práce na nich odvedená zasluhuje obdiv. Lépe než dosud je vidět, jak Gröbovka vypadala v době své největší slávy a kolik úsilí bude potřeba k tomu, aby opět povstala do bývalé krásy.
Naše občanské sdružení se domnívá, že revitalizaci parku je nutné řešit tak, aby návrat k jakémusi ideálnímu stavu odpovídajícímu přísným kritériím památkové péče nebyl na úkor rekreační funkce parku, jeho dosavadního využívání především rodinami s dětmi a důchodci. Nepovažujeme za nezbytné např. vyměnit povrch všech cest za dlažbu, která znemožní malým dětem pohyb na kolečkových bruslích či tříkolkách. Je nutné dosáhnout rozumného kompromisu mezi požadavky orgánů památkové péče a potřebami lidí žijících v okolí, pro něž je park nejbližší a často jedinou dostupnou zelení.
Aktuálně upozorňujeme především na hrozbu likvidace dalšího dětského hřiště, které se nalézá v dolní části parku na terase u Dolní Landhausky a má být bez náhrady zrušeno, zřejmě proto, že nezapadá do představ zahradních architektů o parku na konci 19. století – my však žijeme ve století jedenadvacátém a kolem už dávno nejsou pole. Zrušení hřiště bez adekvátní náhrady by bylo v rozporu se slibem pana starosty Basche, který vloni veřejně potvrdil, že v Gröbovce nedojde k rušení žádného hřiště.
Domníváme se, že je rovněž nutné bezodkladně řešit i další problémové okruhy, konkrétně režim přístupu veřejnosti do prostor pronajatých CEELI Institutu (stanovit časy a rozsah přístupnosti především u terasy nad vinicí, sjednat podmínky pořádání veřejně přístupných koncertů či seminářů v reprezentačních prostorách vily), dále dopravní režim, který v současné podobě umožňuje vjezd do parku prakticky libovolným vozidlům, včetně taxislužby, a také další osud tzv. Pavilonu (kuželníku).
O těchto i dalších problémech jsme již začali jednat, případně se chystáme vyvolat jednání jak s politickou reprezentací radnice Prahy 2 a s nájemcem vily, CEELI Institutem, tak s odborníky z oblasti památkové péče, ochrany životního prostředí i mimoškolních aktivit dětí. Navrhujeme, aby přípravné práce na revitalizaci (projekt, územní a stavební řízení atd.) probíhaly za větší účasti veřejnosti než dosud, aby občané byli pravidelně informováni o průběhu prací a měli možnost se k nim včas vyjádřit (seminář, který proběhl, vítáme coby první vlaštovku tímto směrem). Městská část Praha 2 by jako správce parku a investor revitalizace měla více než dosud prosazovat zájmy občanů bydlících v okolí parku a v tomto smyslu korigovat i projekční práce.

S. Sojka, J. Sýsová, OS Grébovka

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout