OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: GRÖBEHO VILA (Ilona Hůlková 28.11.2017 9:31)
  Dobrý den, probíhají veřejné prohlídky Grobeho vily? popř. kde je možné je zarezervovat? Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.11.2017 10:04)
   Dobrý den, paní Hůlková,

   poslední letošní prohlídka Gröbeho vily je v sobtou 16. prosince od 17:00 hodin. Vstupenky budou k dispozici jako obvykle od prvního pracovního dne v měsíci v infocentru na náměstí Míru 20, Praha 2. (http://praha2.cz/Polsedni-letosni-prohlidka-Grobeho-vily.html).

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Nekonečný nepořádek a hluk (Obyvatelka Podskalí 1.9.2017 13:13)
  Bydlím v Podskalí více jak 25 let, ale to co se tam děje v jarních a letních měsících je již k nežití. Jak je možné, že policie neřeší permanenetní rušení nočního klidu vyřvávajícími opilci, kteří táhnout z náplavky, kde je situace naprosto katastrofální!!! Všude po ulících pak při ranní procházce vidím jen ohromné množství vajglů a střepů od rozbitých lahví. Podskalí je obytná zóna, spí zde lidé a děti, máme nemovitost v lukrativní části Prahy, ale jabychom bydleli uprostřed lunaparku. Tato situace je již neudržitelná. Jaká řešení plánuje radnice v tomto směru?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.9.2017 8:10)

   Dobrý den,

   k Vašemu podnětu bych Vám chtěl sdělit následující:
   Pozemek náplavky je majetkem Hlavního města Prahy, které svěřilo jeho správu společnosti Trade Centre Praha, a. s., (dále jen „TCP“). TCP je provozovatelem a správcem pražských náplavek na základě uzavřené příkazní smlouvy s hlavním městem Prahou od 1. 7. 2015. TCP zajišťuje krátkodobé a dlouhodobé pronájmy, a to jak v oblasti provozování kobek, tak kotvení lodí a plovoucích zařízení. Všechna plavidla a plovoucí zařízení kotví v oblasti náplavky buď na základě souhlasu TCP, nebo na základě uzavřené smlouvy. Smlouvy uzavírá za pronajímatele ředitel odboru správy majetku MHMP.
   Všichni nájemci náplavek jsou povinni se řídit tržním řádem (nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „TŘ“) a interními podmínkami, které jsou stanoveny pronajímatelem. Kontrola dodržování podmínek je prováděna ze strany pracovníků TCP. V případě porušení daných pravidel následuje upozornění, dále písemná výtka a při dalším opakovaném porušení písemné ohlášení na MHMP s návrhem na vypovězení smlouvy.
   Vážená paní, se svými připomínkami ke stavu náplavky se můžete Vy nebo ostatní rezidenti obrátit na koordinátora správy náplavek pana Nejedlého, a to prostřednictvím emailu j.nejedly@tcp-as.cz nebo telefonicky 724505660.

   Přestože se problémová místa nacházejí na území městské části Praha 2, nemůže Městská část Praha 2 rozhodovat, jaké kulturní a jiné akce se zde budou uskutečňovat. Městská část Praha 2 v čele se starostkou Mgr. Černochovou opakovaně žádala primátorku hl. m. Prahy, aby byly vyslyšeny stížnosti občanů Prahy 2 ohledně hluku, ale ani po osobním jednání u primátorky nebyly ze strany vedení města přislíbeny kroky, které by vedly ke snížení hluku např. v oblasti náplavky.  Poznatky, které jste popsala ve své stížnosti, můžete zasílat nejen správci náplavky panu Nejedlému, ale můžete se se stížností obrátit přímo na kancelář primátorky hl. m. Prahy.

   V současné době můžete situaci s hlukem řešit prostřednictvím městské policie na l. 156 a žádat ji, aby v případě rušení veřejného pořádku nebo rušení nočního klidu zakročila.

   V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na mne, a to na tel. 236044362 nebo na mobil 724203944, případně osobně, a to po telefonické domluvě.

   S pozdravem

   Vlastimil Kolář

   vedoucí oddělení stížností
   odbor Kancelář tajemníka

 • Otázka: prosba (Miroslav Uškrt 2.8.2017 7:48)
  Ve Štěpánské ulici asi č.4 byla před r. 1989 vyhlášená taneční vinárna
  nemůžeme si vzpomenout jak se jmenovala. Máte-li možnost zjisti, budu rád. S pozdravem M Uškrt
 • Otázka: Porušování tržního řádu (Petr Mikulášek 10.8.2017 23:12)
  Dobrý den, chci se informovat, proč MČ Praha 2, potažmo MP Prahy 2 toleruje denní porušování tržního řádu ve všech provozovnách na Náměstí Míru a přilehlých ulicích, ve smyslu provozování restauračních předzahrádek po 22. hodině, když i v nájemních smlouvách pro zábor chodníku je tato hodina daná? Nenarušuje tento postup konkurenční prostředí a podnikatelskou soutěživost vůči ostatním provozovnám? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.8.2017 16:22)

   Dobrý den,
   zdejší živnostenský úřad v souladu se svěřenými kompetencemi prováděl kontroly dodržování povinností stanovených nařízením č. 9/2011 Sb., hl. města Prahy, kterým se vydává tržní řád (dále jen „tržní řád“), na celém území Městské části Praha 2. S ohledem na věcnou příslušnost projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě spáchané porušení povinnosti stanovené v tržním řádu projednává porušení uvedeného nařízení v hlavním městě Praze od 1. 7. 2017 odbor živnostenský a občanskosprávní, Magistrátu hlavního města Prahy.

   Stejně tak Městská policie hl. m. Prahy, obvodní ředitelství Prahy 2, podezření ze spáchání přestupku – porušení tržního řádu oznamuje Městské části Praha 2 - respektive hl. m.  Praze.

   V případě, že bude opětovně docházet k rušení veřejného pořádku v tomto případě k porušení nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb. , je třeba kontaktovat městskou policii, byť i opakovaně, která dohlíží nejen nad dodržováním veřejného pořádku, ale i nad dodržováním jednotlivých nařízení hl. m. Prahy.

   S pozdravem

   Drahoslava Hánová, Mgr.
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Rekamí výloha (Havlíček 14.6.2017 10:07)
  Dobrý den,
  je to asi 14 dní co byla ve Štěpánská 2 přelepena celá výloha nebytového prostoru velkoplošnou reklamou. Jedná se prosím o provoz živnostenské provozovny či jen reklamní plochu umístěnou majitelem domu. Dle informací na dveřích to na provozovnu nevypadá. Nemovitost není v majetku MČP2.

  Děkuji za odpověď.
  Havlíček

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.6.2017 10:19)
   Dobrý den, pane Havlíčku,

   v současné době se nejedná o provoz činnosti v provozovně, vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o reklamu na území Pražské památkové rezervace (PPR), byl podnět postoupen k projednání na Magistrát hl. m. Prahy (MHMP).

   S pozdravem

   Drahoslava Hánová, Mgr.
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Přistávací plocha a pláž (Dan Richter 14.6.2017 19:07)
  V Zítkových sadech, ve kterých je přistávací plocha pro vrtulníky záchranné služby, má být prý dočasně zřízena písečná pláž. Myslím si, že to může ohrozit bezpečnost při přistávaní a vzletu. Kdo dal ke zřízení písečné pláže souhlas? Bezpečnější by bylo zřídit pláž na náplavce včetně možnosti koupání z pontonu. Doporučuji také vyhodnit bezpečnostní riziko, kdy na náplavku může bez problémů vjet auto, nebo nákladní vůz a srazit návštěvníky. Po dobu letních měsíců by bylo také vhodné zřídit na náplavce dočasnou služebnu městské policie pro zajištění bezpečnosti návštěvníků.V Zítkových sadech, ve kterých je přistávací plocha pro vrtulníky záchranné služby, má být prý dočasně zřízena písečná pláž. Myslím si, že to může ohrozit bezpečnost při přistávaní a vzletu. Kdo dal ke zřízení písečné pláže souhlas? Bezpečnější by bylo zřídit pláž na náplavce včetně možnosti koupání z pontonu. Doporučuji také vyhodnit bezpečnostní riziko, kdy na náplavku může bez problémů vjet auto, nebo nákladní vůz a srazit návštěvníky. Po dobu letních měsíců by bylo také vhodné zřídit na náplavce dočasnou služebnu městské policie pro zajištění bezpečnosti návštěvníků.
       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.6.2017 8:29)

   Vážený pane Richter,

   děkujeme za Váš dotaz a starost o bezpečí široké veřejnosti. Zrovna ve chvíli, kdy vznikly Vaše fotografie jsem byla na místě v parku Zítkovy sady a řešila s pořadatelem akci, o které píšete. Jedná se o krátkodobou akci „COOL SUPER CUP – turnaj v beachvolejbale“, která se uskuteční v termínu od pátku 16. 6. 2017 do neděle 18. 6. 2017. Instalace akce začala od 14. 6. 2017 a předpokládané předání parku zpět městské části by se po závěrečném úklidu mělo uskutečnit v pondělí 19. 6. 2017, to již bude písek z volejbalového hřiště odvezen a park bude opět volný. O žádnou pláž se tedy nejedná. Velmi dobře víme, že park Zítkovy sady slouží jako heliport a bylo to první, co se před povolením akce Radou městské části Praha 2 řešilo. Bezpečnost je pro nás prioritou č. 1. O této akci je záchranná služba informována a místo pro přistávání vrtulníků zde zůstane ponecháno. Včera jsme vše konzultovali s pilotem a přistání na této ploše bude možné i v průběhu akce. Dále je vše nahlášeno na městkou policii a Policii ČR. Jelikož se vždy dopředu ví, v jakém časovém horizontu bude vrtulník v parku přistávat, většinou se jedná cca o 15 – 20 minut, bude pořadatel akce před přistáním vrtulníku informován policií a akce se uzpůsobí přistání. Pokud Vás akce zaujala, budeme rádi, když se přijdete o víkendu podívat, vstup na akci je zdarma.

   S pozdravem

   Ing. Klára Horáčková
   pověřená vedením odd. ochrany životního prostředí

 • Otázka: Dětské hřiště Na Rybníčku (Havlíček 14.6.2017 9:33)
  Dobrý den,

  rád bych se vrátil k dotazu a odpovědi ohledně uzavřeného dětského hřiště Na Rybníčku, které je od 1.6. uzavřeno.

  Bude za rok po realizaci stavby zařízení pro děti do 3 let nadále toto hřiště přístupné veřejnosti?

  Je-li investorem MČ Praha 2, kde najdu na webu podklady pro výběrové řízení a projekt rekonstrukce?

  V souvislosti s uzavřením poproste vašho správce webu o informaci o uzavření napříč portálem MČP2 např. zde:
  http://www.praha2.cz/Na-Rybnicku
  http://www.praha2.cz/Verejna-hriste-Prahy-2

  Děkuji Havlíček
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.6.2017 15:20)
   Dobrý den, pane Havlíčku,

   toto hřiště po realizaci stavby nebude přístupné veřejnosti. V úseku mezi zařízením pro děti do 3 let a kostelem sv. Štěpána ale vznikne hřiště nové, které veřejnosti přístupné bude. Správce webu upravil odkazy na hřiště pro veřejnost tak, aby byly informace aktuální.

   S pozdravem 

   JUDr. Andrea Horáková
   vedoucí odboru Kancelář tajemníka
 • Otázka: nedovolený zábor (František Moravec 12.6.2017 22:19)
  Ve Fričově ulici před vchodem Fričova 3 nebo 5 je na vozovce kontejner a zabrané místo. Nemůžeme zde parkovat. Je to před křižovatkou s Rejskovou ulicí.
  Moravec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.6.2017 13:43)

   Dobrý den,

   bylo provedeno místní šetření a uložena výzva k odstranění nepovoleného záboru.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: dodržování nedělního klidu (Kukovičová 28.5.2017 11:22)
  Dobrý den, existuje na území Prahy 2 něco jako vyhláška o dodržování nedělního klidu? Bydlím v Londýnské ulici a přímo naproti probíhá rozsáhlá rekonstrukce činžovního domu každý den od 7-18h kromě neděle. Dnes jsem byla překvapena, že práce s těžkou stavební technikou probíhají i v neděli. Je to v souladu se zákonem? Mohu se nějak bránit? Hluk a prach je opravdu nadměrný.
  Děkuji za opdpověď
  Kukovičová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.5.2017 11:20)

   Dobrý den, paní Kukovičová,

   v současné době žádné právní normy nenařizují, kdy může probíhat stavba, tzn. že stavební činnost může probíhat v průběhu celého týdne, včetně státních svátků. Pokud je o hluk ze stavby, můžete se obrátit na Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Jedná se o jediný správní orgán, který dohlíží na dodržování hlukových limitů.


   Hezký den,

   Vlastimil Kolář
   vedoucí oddělení stížností
 • Otázka: přemístění lodi Cargo (Jana Biskupová 21.5.2017 10:35)
  Po tel.rozhovoru s p.Nejedlým mně bylo sděleno,že o umístění lodi Cargo bylo rozhodnuto(ale kým neodpověděl a na dotaz proč není možné loď umístit do míst,kde je náplavka širší,stále odpovídá,že bylo rozhodnuto)Nechceme mít náplavku plnou nočních opilců,včetně tisíce střepů z rozbitých sklenic,nemluvě o hudebních produkcích přesahující 65-80decibelů.My kteří máme okna pouze na Vltavu,odmítáme být v létě v uzavřených bytech,kde se kvůli hluku nedá větrat.Máme se obrátit na Magistrát hl.města a nebo pozvat do bytu některou z televisí,které by se určitě rády ujaly reportáže o znepříjemňování bydlení lidem,kteří nemají možnost někam odjet.Nevadí nám,občasné hudební produkce,ale Cargo má program hlasité "hudby"každý den i v noci uvnitř.Když zavoláme policii v noci,ta zasáhne,ale jak odjede,hudba je ještě hlasitější.Pro seniory to působí na psychiku stejně,jako to používali němci ve vězení.Žádáme jasnou odpověď,kdo o tom rozhodl,že loď musí stát právě tady a proč není možné ji přemístit dále k Palackému mostu,když tam místo před lodí bratří Formanů je,kde je náplavka jednou tak široká jako tady,čili dál od domů,(nebo jinam).Děkujeme Biskupová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.5.2017 8:39)

   Vážená paní Biskupová,

   děkuji Vám za informaci týkající se dění na náplavce. Dění na náplavce je plně v režii Magistrátu hl. města Prahy, resp. provozovatele a správce pražských náplavek  TRADE CENTRE PRAHA, a. s. To znamená, že všechny podněty, stížnosti týkající se dění na náplavkách, je nutné směřovat na koordinátora správy náplavek pana Nejedlého tel. 222013251, mobil 724505660. V případě, že po opakovaném upozornění nedochází k nápravě ze strany správce, doporučuji se poté obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kontrolních činností.

   S pozdravem

   Vlastimil Kolář
   vedoucí oddělení stížností
   odbor Kancelář tajemníka