OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Restaurace v Riegrových sadech (Jan Hájek 9.5.2019 15:46)
  Dobrý den, máte přehled o tom, jestli a kdy se otevře pivní zahrádka v Riegrových sadech? Co znamená informace, že město jedná s vlastníkem pozemku o vlastnických právech a jejich zcelování? Znamená to, že městská část má zájem o odkup pozemku? Předem děkuji za Váš čas.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.5.2019 9:11)

   Dobrý den, pane Hájku,

   bývalý provozovatel/nájemce pivní zahrady odstranil na pozemku dočasné stavby určené k provozu pivní zahrady.

   Vlastník pozemků přislíbil, že městské části předloží návrh nového řešení, to zatím neučinil. Městská část Praha 2 navrhla vlastníkovi odkoupení pozemků, na kterých byla pivní zahrada umístěna. Vlastník zatím neodpověděl.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

    

 • Otázka: Rekonstrukce chodníků (Zdeněk Věrný 27.4.2019 18:07)
  Dobrý den, jako rezidenta Prahy dvě by mě zajímalo jestli a kdy přijde na řadu oprava chodníků v Lublaňské ulici. Londýnská, Bruselská i Bělehradská byly již opraveny, ale ulice Lublaňská konkrétně chodníky jsou již v tristním, zaplátovaném stavu.
  Děkuji Vám za odpověď.
  S pozdravem zůstává
  Zdeněk Věrný
  Lublaňská 1539/6
  Praha 2
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.4.2019 8:47)

   Dobrý den,

   rekonstrukci Lublaňské ulice (chodníky) a její realizaci jsme požadovali již pro rok 2018. Bohužel vlastník této komunikace, hl. m. Praha, resp. pověřený správce Technická správa komunikací, a. s., nám nejsou schopni sdělit, kdy k rekonstrukci skutečně dojde.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Stavba domu Belgická 5 (Cveta Kotábová 10.4.2019 11:59)
  Chcete tvrdit, že zbourání domu a postavení nového ,,paneláku,, v 1 památkové zóně je rekonstrukcí starého domu? A dle vašeho vyjádření: Stavební povolení bylo vydané v rozsahu:

  I. přístavba 9-ti podlažního dvorního objektu domu č.p. 681 Vinohrady do výšky jeho podkroví včetně výtahové šachty
  II. nová střešní konstrukce krovu domu č.p. 681 při zachování stávající výšky hřebene střechy
  III. stavební úpravy 1.PP - 2.NP domu č.p. 681 v souvislosti se změnou počtu podlaží (namísto 3 podlaží vzniknou 4 podlaží), změnou užívání 1.NP na 2 prodejny,
  dispozičními úpravami bytů ve 2.NP - 8.NP, vybudováním balkonů na uliční fasádě ve 2.NP - 6.NP s přesahem nad pozemek parc. č. 4182
  a na dvorní fasádě ve 2.NP - 8.NP, zateplením dvorní a uliční fasády, instalací plynové kotelny v 1.PP a
  osazením dvou klimatizačních jednotek na střeše
  Praha 2, Belgická 5

  ve znění změny stavby:

  - změna počtu nadzemních podlaží objektu v uliční části domu, nově navrženo 9 podlaží

  - dispoziční změny všech podlaží, změna polohy výtahové šachty a schodiště.

  Je zvláštní, že také na jiných domech se trvá na špaletových oknech, zde na tomto domě jsou okna typu paneláku stejně tak balkonové dveře. Těch ale, je na této stavbě vícero. Další dotaz, kolik bylo v průběhu stavby provedeno změn v projektu? Popis jaký uvádíte se liší od skutečnosti probíhající stavby. Kdo je za tuto stavbu odpovědný v rámci úřadu Prahy 2?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.4.2019 12:10)

   Dobrý den,

   Stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení pod č.j. OV/043230/2016/Nova ze dne 24. 11. 2016 a rozhodnutí pod č.j. OV/067172/2018/Nova ze dne 26. 6. 2018 (tzn. jednu změnu stavby).

   K oběma rozhodnutím byla doložena kladná stanoviska Odboru památkové péče hl. m. Prahy.

   Stavební úřad průběžně provádí na stavbě kontrolní prohlídky. Poslední prohlídka byla provedena dne 28. 3. 2019, při které bylo zjištěno, že stavba je prováděna v souladu s vydaným povolením.

   S pozdravem 

   Ing. Radka Nováková
   oddělení územního rozhodování

   odbor výstavby

 • Otázka: Všeobecné dotazy (Petr Šamerák 29.3.2019 16:37)
  Dobrý den,

  využívám tuto platformu pro několik všeobecných dotazů.

  1) Na "dvojce" bydlím jíž pár měsíců, překvapilo mě, že téměř každou akci, která se uskutečňuje na nám. Míru moderuje pan Musil. Proč radnice vůbec zve "slavné" moderátory - nelze finančí prostředky vložit do samotného programu? Nehledě na to, že stranit neustále jednomu moderátorovi je poměrně zvláštní..

  2) Velmi oceňuji zasazení cibulovin v městské části, vždy je ale sázíte do záhonů, co se děje s odkvetlími tulupány. Věřím, že se cibuloviny nevyhazují..

  3) Na nám. Míru je poměrně hodně ploch, které jsou otázeny dokonalým trávníkem.. v době sucha, vymírání včel a dalšího prospěšného hmyzu - neuvažujete o vybudování větších ploch s loukou? Myslím, že by taková věc slušela i dalším místům.

  4) Všiml jsem si, že mnoho reflektů na nám. Míru, které osvětlují kostel a divadlo jsou nefunkční. Ač toto není záležitost MČ, můžete prosím urgovat majitele o nápravu? Jedná se o důvležitý bod MČ, myslím, že i když osvětlení není v majetku, je třeba hlídat jeho provoz.

  5) Neuvažujete o tvorbě nových stránek? Ty současné jsou za hranicí snad vše, i samotná informovanost je poměrně mizivá. To stejné platí o FB.. místo příspěvků o postních nedělích bych uvítal konkétní informace o fungování MČ2.

  6) Může prosím MČ sama urgovat u dopravního podniku o instalaci s odjezdem a příjezdem tramvaji na zastávkách?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.4.2019 8:45)
   Dobrý den, pane Šameráku,
   zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:

   Ad 1
   Akce moderované panem Musilem na náměstí Míru jsou v každém roce pouze dvě: velikonoční Modré pondělí a vánoční Advent u Ludmily. Jedná se o tradici, oceňovanou návštěvníky obou událostí – u lidí je tento moderátor velmi oblíbený a již nyní se mnozí těší na Modré pondělí, jež bude pan Musil moderovat i po svém úrazu. Navíc jej vnímají jako svého souseda z Prahy 2, kde má trvalé bydliště, a sdílejí jeho „dvojkový“ patriotismus.
   Dále moderoval pan Musil Vinobraní, kde je jeho jméno pouze jednou ze součástí kompletní nabídky pořádající agentury, vzešlé jako vítěze z výběrového řízení.

   Ad 2, 3, 4
   2) Na náměstí Míru (vedle kostela a kolem pomníku bratří Čapků) i v dalších parcích např. v Havlíčkových sadech, Lumírových sadech, Riegrových sadech jsou vysazovány cibuloviny i mimo záhony přímo do trávníků. Tyto cibuloviny zůsťávaji na daném místě i několik let než zdegeneruji a ztratí se. Cibuloviny ze záhonů jsou po odkvětu vyndány, následně vysušeny a použty při vysadbách na podzim. 

   3) Ve většině parků máme nastavenou intenzivní údržbu a to z toho důvodu, že jsme v centru hl.m. Prahy a  máme na starosti historické parky,  které musí být pravidelně udržovány. Jedinou květnatou louku jsme založili v parku Folimanka hned nad horní cestou.

   4) Děkujeme za Váš podnět ohledně nefunkčního osvětlení na náměstí Míru, předali jsme jej správci veřejného osvětlení, kterým je Technologie hlavního města Prahy, a. s.

   Ad 5
   Stránky budeme modernizovat.

   Ad 6
   Městská část informační systém vyžaduje, je to ale v gesci Dopravního podniku hl. m. Prahy.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Moravec (František 2.4.2019 14:08)
  Dobrý den, zaznamenal jsem, že Praha 2 schválila provoz elektrokol. Pokud vím, ne elektrokoloběžek. Přesto zde parkují. Přikládám foto z ulic Na Folimance a Bělěhradská. Co s tím budete dělat?
       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.4.2019 14:21)

   Dobrý den,

   Vaši otázku přeposílám na Odbor Rozvoje a financování dopravy (dále jen RFD)/ oddělení rozvoje dopravy. A zároveň na zástupce firmy Lime. Myslím, že Vám budou moci fundovaně odpovědět, neboť oni podepsali „Memorandum“ o provozování těchto koloběžek a podle tohoto memoranda se měla firma Lime dohodnout o způsobu tzv. odkládání koloběžek a dále, abychom takovou dohodu mohli udělat, požadujeme schválení PČR, že tyto koloběžky mohou být provozovány na pozemních komunikacích a dohodu o umístění se SONS, zatím jsme nic takového neobdrželi a z těchto důvodů odkazuji na RFD k přímému vyřízení.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

   Doplněno o odpověď vedoucího oddělení rozvoje dopravy MHMP:

   Dobrý den,

   k uvedenému dotazu sděluji, že Magistrát hl. m. Prahy opakovaně upozorňuje jak uživatele, tak i jednotlivé společnosti o povinnosti dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. V případě koloběžek pak platí, že mají být používány a odkládány stejně jako jízdní kola. Současně pak doporučujeme všem městským částem hl. m. Prahy, aby pro parkování nemotorových vozidel (kola a koloběžky) vytvářely na vhodných místech podmínky, nejlépe stojany, obdobně, jako se tomu děje u odkládání vozidel motorových. Magistrát hl. m. Prahy budování stojanů na kola finančně podporuje, je však na rozhodnutí každé městské části, jak se k tomuto doporučení postaví. Avšak z příkladu MČ Praha 7, kde se výrazně navýšil počet stojanů pro kola, je zřejmé, že nárůst počtu stojanů na kola vede ke snížení nelegálního odkládání kol a koloběžek.

   S pozdravem

   Mgr. Jaroslav Mach

   vedoucí oddělení rozvoje dopravy

 • Otázka: Oldřichova ulice (Lukáš Klučka 25.3.2019 10:33)
  Dobrý den,

  v diskuzi se opakovaně objevila žádost o opravu chodníku v Oldřichově ulici, který je ve velmi zanedbaném stavu.

  Ze strany P2 bylo několikrát uvedeno, že byla tato akce zadána TSK v rámci chodníkového programu na rok 2019.

  Obrátil jsem se tedy na TSK s žádostí o informaci ohledně stavu příprav.

  Ze strany TSK mi bylo odpovězeno, že v návrhu oprav ulice Oldřichova není, a bylo mi doporučeno obrátit se svou žádostí na invest. odd. MČ Praha 2.

  Dovoluji si tedy požádat o vysvětlení situace a o konkrétní informaci, jak bude P2 v této věci postupovat.

  Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 25.3.2019 14:43)
   Dobrý den,

   opravdu nemůžeme za to, že v letech 2017 a 2018 se neudělal ani jeden metr čtvereční chodníku z našich peněz. Chodníkový program (ChP) v tuto chvíli stagnuje, jedním z důvodů je také transformace TSK na akciovou společnost. Chodníky v této ulici měly být provedeny původně v letošním roce, ale bohužel se práce odložily. Počítáme s tím, že jsou první na řadě k zařazení do ChP, jakmile bude ChP funkční.

   S pozdravem

   Jan Korseska

   Místostarosta pro oblast financí, investic a dopravy

 • Otázka: Ulice se přejmenovala? (Novák Jaroslav 23.3.2019 9:56)
  Dobrý den, proč byla ulice Melounova přejmenována na Melounová? Děkuji.
   
 • Otázka: Farmářské trhy (J.Kebrdlová 11.3.2019 23:18)
  Dobrý den, budou opět letos farmářské trhy na Tylově náměstí? Byl již vybrán nový provozovatel? Díky
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.3.2019 9:42)
   Dobrý den, paní Kebrdlová,

   ano, farmářské trhy na Tylově náměstí opět budou. Výsledky výběrového řízení bude schvalovat Rada městské části na svém jednání 18. března 2019. O termínu otevření trhů budeme veřejnost informovat prostřednictvím Novin Prahy 2 a webové stránky www.praha2.cz.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: Akce v parku (HELENA DAVIDOVA 28.2.2019 1:09)
  Dobry den,
  chtela jsem se zeptat, na koho se muzu obratit v otazce usporadani venkovni akce v parku, kde bude DJ, pripadne nejaky food truck a stanek s pitim.

  Predem dekuji,
  s pratelskym pozdravem
  H.D.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.2.2019 14:11)

   Dobrý den,

   pro více informací o možnostech výpůjčky a pronájmu veřejných prostranství ve správě městské části Praha2 prosím kontaktujte Ing. Kristýnu Chvátalovou (kristyna.chvatalova@praha2.cz).

   Ve zprávě uveďte více informací o akci (termín akce včetně instalace a deinstalace a čas samotné akce, plocha záboru a reklamy, vstupné akce, počet prodejních stánků, předpokládaný počet návštěvníků akce, rozsah hudební produkce a nutnost použití zesilovače, počet žádaných povolení vjezdu), aby mohlo být doporučeno místo konání.

   Žádost o pronájem nebo výpůjčku včetně pravidel naleznete na webu městské části http://urad.praha2.cz/Odbor-zivotniho-prostredi-1. Žádost je nutné podat na podatelnu 45 dní před konáním akce. K žádosti přiložte popis akce a mapu s vyznačením záboru.

   S pozdravem,

   Ing. Kristýna Chvátalová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: stížnost na stav chodníku (Rösslerová Regina 15.1.2019 10:14)
  Ráda bych se zeptala na opravu chodníku Kladská ul. Praha 2, Vinohrady, který je v naprosto zoufalém stavu, včera jsem byla svědkem pádu tatínka s malým dítětem v náručí. A není to ojedinělý případ.Děkuji moc předem za odpověď,
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.1.2019 10:28)

   Dobrý den,

   Váš dotaz přeposílám k přímému vyřízení na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s., která je pověřena vlastníkem pozemní komunikace hl. m. Prahou k údržbě a opravám pozemních komunikací.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje