OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Nepovolený zábor chodníků Podskalská a Ladova (Občan 13.1.2017 8:35)
  Dobrý den,
  v ulici Podskalská a Ladova je od včerejšího dne zábor chodníků. Není uveden zde na stránkách a tak by se mělo jednat o nepovolený zábor. Jedná se o pytle asi s pískem a blokují chodníky v celé jejich šířce. Řeší to již úřad? Kdy bude možné opět chodit po těchto chodnících?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.1.2017 8:36)
   Dobrý den,
   zábor povolen je, a to od 12. ledna do 14. ledna včetně. Je řádně vyvěšen zde http://praha2.cz/Povolene-zabory-verejneho-prostranstvi. Jednou z podmínek povolení záboru je zachování průchodu pro pěší. Pokud tomu tak není, obraťte se, prosím na Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin
 • Otázka: zábor? (František Moravec 29.11.2016 11:06)
  Dobrý den, už několik dní se vyměňují okna v domě Bělehradská 26. Na webu městské části jsem nenašel povolený zábor před tímto domem, přestože tam je "zabráno". Je to přímo na zastávce Nuselské schody směr centrum.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 29.11.2016 11:31)

   Dobrý den,

   děkujeme za upozornění bude provedeno místní šetření. Byl zde povolený zábor odborem dopravních agend MHMP, ale ten již skončil.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Mikuláš (Lucie H. 16.11.2016 20:23)
  Pěkný den, každý rok se na Mikuláše v podvečer schází rodiče s dětmi jak na Míráku, tak Jiřáku. Jen čertovských postav je každý rok méně. Zajišťuje, nebo nechce MČ zajišťovat, vyslání erárních Mikulášských trojic? Lucie H.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.11.2016 9:05)
   Dobrý den,
   v tuto chvíli městská část Praha 2 o zajišťování mikulášských trojic neuvažuje.

   Hezký den,
   Petr Tomíšek
   redaktor webových stránek
 • Otázka: nádoby na sběrný odpad ul. Bruselská (Kačírková Romana 19.10.2016 12:37)
  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, kdy budou kontejnery na tříděný odpad, které byly dočasně přestěhovány z ul. Uruquayská do ul. Bruselská z důvodu opravy silnice, vráceny zpět na své původní místo. Nyní jsou umístěny v silnici a zbytečně zabírají tři parkovací místa.
  Děkuji.
  Kačírková R.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.10.2016 13:52)

   Dobrý den, paní Kačírková, nádoby na separovaný odpad budou přemístěny ihned po kolaudaci (koncem příštího týdne). Dle projektové dokumentace bude jejich stanoviště před Belgickou 26.

   Odbor životního prostředí
 • Otázka: Bufet u Libuše (Havlíček 15.9.2016 0:02)
  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat zda někdo kontroluje nepovolené zábory veřejného prostranství hlavně v době kolem poledne. Kontroloval jsem adresy provozoven a ani jednu nenašel na seznamu http://www.praha2.cz/Povolene-zabory-verejneho-prostranstvi
  Jedná se opravdu o nepovolené rest. předzahrádky nebo není seznam aktualizovaný?

  Konkrétně se jedná o:

  Restaurace u Libuše - Podskalská 13
  By The Way Bistro - Rašínovo nábřeží 60
  NJAMI asijská restaurace - Ladova 3

  Děkuji
  Havlíček

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.9.2016 8:35)

   Dobrý den,

   místní šetření probíhají namátkově a v případě zjištění nepovoleného záboru, v tomto případě předzahrádek, je zahájeno s provozovatelem správní řízení. Seznam povolených záborů na webu Prahy 2 je aktualizován denně.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje
   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: zábor pro kola (František Moravec 14.9.2016 10:57)
  Dobrý den, zajímá mě, kolik platí cyklisté za zábor místa u značek, kde zamykají kola. MP řeší i otevřené dveře do restaurací jako nepovolený zábor, jak je to tedy s koly?
     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.9.2016 11:06)
   Dobrý den,
   toto vychází přímo ze zákona. Na dopravní značky se nesmí cokoli umísťovat. Jak to řeší policie, musíte se zeptat přímo tam. Městská část ani jednu z policií neřídí. Jedná se o přestupek a nikoli o nepovolený zábor, a to je plně v kompetenci obou policií.

   S pozdravem

   Josef Gál
   vedoucí odboru
   dopravy a územního rozvoje
 • Otázka: Reklamní plachty jako lešení (Havlíček 19.7.2016 0:07)
  Dobrý den,
  v ulici Boženy Němcové se na domech č.p. 3 až 5 nachází již nějakou dobu peudolešení, na kterém je umístěna velkoplošná reklama, která pokrývá celou fasádu domů.

  Má UMČ nějakou možnost prověřit toto umístění, případně byla-li schválena konstrukce lešení stavebním úřadem, splňuje požadavky na bezpečnost práce? Pokud je to "lešení" s "plachtou" myšleno jako stavba a MČ vydala stavební povolení nekoliduje umístění velkoplošené reklamy s faktem, že se zřejmě nachází na území přažské památkové rezervace?

  Děkuji Havlíček

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.7.2016 12:59)

   Vážený pane Havlíčku,

   dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) může vlastník stavby provádět udržovací práce na stavbě a tyto udržovací práce dle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Co se týče Vámi zmiňované velkoplošné reklamní plachty, ta rovněž nepodléhá povolovacímu režimu dle stavebního zákona, neboť se povolují pouze reklamní zařízení, která jsou dle definice § 3 odst. 2 stavebního zákona tvořena reklamním panelem, tabulí, deskou či jinou konstrukcí. Reklamní plachty proto nesplňují tuto definici reklamního zařízení dle stavebního zákona. Pro úplnost dodáváme, že k dozoru nad dodržováním předpisů ohledně regulace reklamy na územní hl. m. Prahy je příslušný odbor živnostenský Magistrátu hl. m. Prahy a k dozoru nad dodržováním bezpečnosti práce je příslušný Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu.

   S pozdravem,

   Mgr. Pavla Vlčková
   odbor výstavby
 • Otázka: Čištění komunikace_dotaz (Iveta Kačenová 11.7.2016 15:25)
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, kdo a proč povolil čištění komunikací v době nočního klidu ? Včera kolem 24hod jezdila auta a dost bylo jedno hlučné (skřípalo/dřelo aj.) tak jako jejich obsluha. Vskutku si nemyslím, že je to dobrý nápad, neb jako každý vstávám ráno do zaměstnání a vskutku se to nedá poslouchat kort nyní kdy se větrá a ač bylím až v posledním patře je to dost slyšet. Předm děkuji za odpověď a nápravu, děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.7.2016 11:24)

   Vážená paní Kačenová,

   ulice Prahy 2 jsou trvale zatěžovány prachem. V důsledku špatně řešené dopravní situace v minulosti čelí celá městská část denně statisícům aut. Jejich emise obsahují mikročástice, které pouhým okem nevidíme, avšak po „nastřádání“ již viditelné a zejména škodlivé jsou. Prach se usazuje zvláště pod zaparkovanými vozidly, kde není deštěm dostatečně smýván a kde je následně automobilem rozvířen. Spolu se spadem, který se uvolňuje např. ze střech a  fasád domů, jsou tak ulice prachem zahlcené. Hlavní město Praha je mj. vázáno směrnicí EU ke snižování hodnot polétavého prachu v městské aglomeraci.

   Vzhledem k velké dopravní vytíženosti provádí na vybraných komunikacích Technická správa komunikací hl. m. Prahy strojní úklid i v nočních hodinách. Ve dne by docházelo k nežádoucímu omezování dopravy a tím k nežádoucímu zvyšování emisí.

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: opět zahrádky (Johana Mayerová 11.7.2016 22:02)
  Již v květnu jsem se dotazovala,co mohou dělat obyvatelé ulice Mánesova s hosty kavárny Kaaba. Nějaká zavírací hodina zahrádky neexistuje, hluk a řev je i po 22 hodině- je to velmi nepříjemné - a obtěžující.Přes den jsou stolky a židle rozmístěny po celém chodníku, vzhledem k tomu, že na chodníku parkují i auta,je průchod velmi ztížený. Projet s kočárkem nejde.
  Psala jsem svůj dotaz již v květnu, nikdo mi neodpověděl. Podle sdělení nájemníků domu, kde je kavárna umístěna, s tím nikdo nic nezmůže, sami si stěžovali,ale nikdo nic s tím nedělá.A doporučení z předchozích príspevků volat Městskou policii ?To by se museli ulítat. Má snad Kaaba nějaké výsostné postavení a ochrannou ruku nad sebou ?
  Nebo máme kontaktovat přímo Magistrát , když MČ Praha 2 nereaguje na stížnosti obyvatel ?
  Doufám, že nyní již dostanu odpověď.Děkuji, Mayer
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 12.7.2016 12:41)
   Dobrý den,
   na základě Vašeho podnětu bylo 12. 7. 2016 vykonáno v místě provozovny místní šetření se zjištěním, že skutečně došlo k většímu rozsahu předzahrádky, než jaký je povolen v rozhodnutí. Situace byla vyřešena na místě odklizením stolků, odpovědná vedoucí byla zároveň upozorněna na to, že budou v budoucnu vykonávány další namátkové kontroly.
   Ohledně hluku po 22. hodině je opravdu jedinou možností obrátit se na Městskou policii, která je v této věci kompetentním orgánem. Potvrdí-li hlídka na místě porušení podmínek vydaného rozhodnutí, sepíše úřední záznam, předá ho příslušnému odboru ÚMČ Praha 2 a provozovatel následně bude postihován za správní delikt dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  
   S pozdravem
   Mgr. Ondřej Klička
   Odbor dopravy a územního rozvoje
   pověřený vedoucí odd. dopravy
 • Otázka: Nezabezpečený elektrický rozvaděč (Havlíček 10.6.2016 22:57)
  Dobrý den,
  nevíte prosím kdo je správcem nezabezpečeného elektrického rozvaděče - niky nacházející se na Karlově náměstí u křižovatky s Žitnou ulicí?
  Tento stav přetrvává již minimálně dva roky (dle street view).

  Děkuji za prověření
  O. Havlíček

     
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 17.6.2016 8:36)

   Dobrý den,

   ke skříni se skutečně žádný správce nehlásí. Její odstranění je navrženo v rámci  akce TSK hl.m. Prahy  RKN1B, konkrétně v rámci SO 010 - Příprava území, kácení. V současné době je požádáno o stavební povolení.

   Odbor životního prostředí