OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
   
 
*  

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Úpravy na Ostrčilově náměstí (Jana Ječmenová 20.9.2017 11:01)
  Dobrý den, k otázce paní Dany Kociánové z 20.9.2016 a vaší odpovědi ze 7.10.2016 nadepsané "Změny na Ostrčilově náměstí (Dana Kociánová 20.9.2016 19:42)
  Dobrý den, doslechla jsem se, že má být zrušena travnatá plocha na Ostrčilově náměstí a má vzniknout prostor pro farmářské trhy. Kde najdu k této záležitosti plán a vůbec bližší informace o tomto záměru? Na webu MČ to nikde nevidím. Předem děkuji."
  Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.10.2016 13:29)
  Dobrý den,
  byla vypracována studie řešení rekonstrukce vozovky a chodníků v ulicích Na Slupi, Jaromírova a Křesomyslova od ulice Svobodova (Praha 2) po ulici Bělehradská (Praha 4).

  Součástí studie je návrh úpravy Ostrčilova náměstí týkající se úprav řešení parkování, doplnění stromořadí a zeleně, zpevněné plochy kolem objektu bistra a úpravy zelené (travnaté) plochy. Současné parkoviště návštěvnická zóna, by mělo sloužit pro pořádání různých akcí a vozidla budou parkovat v ul. Sekaninova. Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

  Josef Gál
  vedoucí odboru
  dopravy a územního rozvoje,

  mám další dotaz - platí stále tento záměr, a pokud ano, bylo by možno někde jmenovanou studii získat? A dále, je možné ještě zvážit zrušení parkoviště na náměstí a přesun parkujících aut do Sekaninovy ulice, protože situace s parkováním rezidentů se rapidně zhoršuje (nemyslím pouze nyní, kdy probíhá rekonstrukce tramvají v Jaromírově a na Slupi a je tam vše uzavřeno) a obyvatelé už opravdu mají velké problémy zaparkovat, navíc v Jaromírově je plánováno smíšené stání, to znamená, že pokud rezident přijede po 20. hodině, kdy je stání zdarma pro každého, nebude mít místo, přestože platí poplatky za parkování v "modré" zóně? Takto masivní měna modrých zón na fialové je vůči rezidentům dost nefér.
  Děkuji za odpověď,
  Jana Ječmenová, Jaromírova 5
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 21.9.2017 9:34)

   Dobrý den,
   zmíněnou studii lze získat na Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR), jinak záměr trvá, ovšem my celou akci nekoordinujeme, tu koordinuje IPR a TSK a.s. My jsme zadali, jak si představujeme, že by mělo Ostrčilovo náměstí do budoucna vypadat. Co se týče fialových zón, zde můžete parkovat i Vy s parkovacím oprávněním do modré zóny. Skenovací vozidla, která budou provádět kontrolu respektovanosti, budou zároveň provádět statistiku obsazenosti a podle toho se budou zóny upravovat.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Ch (Veronika 19.9.2017 9:22)
  Dobrý den, chci se zeptat, proč v ulici Lužická a Šumavská vznikla zóna smíšeného parkování??? To jste se snad zbláznili?! Už tak tady nemají šanci rezidenti zaparkovat a teď musí parkovat až na Praze 10, aby někde zaparkovali a to jen kvůli vašemu výmyslu smíšené zóny pro ty, co neplatí jako rezidenti a neplatí ani v automatu, prostě si tu stojí a nikdo s tím nic nedělá! Toto je naprostá nehoráznost! Taháte z lidí jen peníze!!! Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 21.9.2017 9:29)

   Dobrý den,
   Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny.

   Nový systém kontroly
   Od 1. 10. 2017 se zásadně změní zejména systém kontroly, zda vozidlo parkuje v zóně oprávněně. Stávající parkovací karty se (v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 244 ze dne 9. 2. 2016) budou používat jen do 30. 9. 2017, po tomto datu je nahradí elektronická parkovací oprávnění a parkovací karty bude třeba z čelního skla odstranit. Kontrolu řádně uhrazeného parkovacího oprávnění pak budou každý den provádět vozidla skenující registrační značky. Pokud nebude pro naskenovanou registrační značku vozidla řádně uhrazeno parkovací oprávnění, systém odešle podezření na přestupek Městské policii.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Zítkovy sady (Helena Barcalová 14.9.2017 10:26)
  Dobrý den, dne 14.9.2017 se koná na trávníku v Zítkových sadech tzv. "Veletrh řemesel". Přitom podle odstavce 6 Návštěvního řádu je zde zakázáno pořádat propagační, reklamní a jiné akce. Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnickou osobu pokutou do výše 200 000 Kč a u fyzických osob pokutou do výše 30 000 Kč. Jak je možné, že v této části města, která je již tak přetížena neudržitelnou situací na náplavce, je toto opět povoleno bez ohledu na obyvatele okolních domů? Parky snad slouží jiným účelům, než podnikatelským aktivitám. Prosím o informaci, kdo tuto akci povolil. Před volbami mě to velice zajímá. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 15.9.2017 12:48)

   Vážená paní Barcalová,
   akci schválila na svém zasedání Rada městské části Praha 2 usnesením č. 475 ze dne 17. 7. 2017. Jednalo se o neziskovou, neprodejní akci a o projekt celostátního setkávání učňovské mládeže „Veletrh řemesel“, jehož cílem bylo podpořit a zviditelnit české odborné školství. V rámci akce se zde představilo několik učňovských zařízení, mladí učňové, odborné cechy a další subjekty z odvětví řemesel. Akce byla zaměřena na žáky základních škol a veřejnost.

   S pozdravem

   Ing. Klára Horáčková
   pověřena vedením oddělení ochrany životního prostředí
 • Otázka: Nové smíšené zony (Petr Brautferger 12.9.2017 9:46)
  Dobrý den . Mohu se zeptat na důvod , proč jsou v ulici Dittrichova a okolí zřizovány nové smíšené zóny? Už nyní není chvílemi kde zaparkovat, místní to tu nervózně objíždějí ,a teď sem pustíte další vozidla? Na mě to dělá dojem, že si ze zón děláte dojnou krávu. Mohu vědět , kdo ten nesmysl vymyslel? Děkuji
  • Odpověď: (Veronika Trčová (Admin_P2) 14.9.2017 12:03)

   Dobrý den,

   důvodů je několik, v ulici Dittrichova a okolí se nachází větší množství veřejných institucí a vzešel tak požadavek na navýšení kapacit návštěvnického parkování. Docházelo zde k nerespektovanosti parkování v modré zóně.

   Dále je obsazenost ZPS v této lokalitě dle statistik dlouhodobě pod hranicí 90 %, zřízení fialové zóny tedy bylo v části  ul. Dittrichova akceptovatelné. Od 1.10.2017 se zvýší efektivita kontroly respektovanosti, neboť bude tento proces plně automatizován.  

   Zóny placeného stání, jak již jejich název napovídá, umožňují cenovou regulaci dopravy v klidu. Zpoplatnění parkování pro návštěvníky je tedy vhodnější řešení než smíření se s jejich nepovoleným parkováním bez parkovacích karet v modrých zónách. Jako rezident navíc můžete od 1.10.2017 parkovat ve všech zónách na Praze 2 bez omezení, což doposud pro oranžové zóny neplatilo.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička
   Odbor dopravy a územního rozvoje
   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: vytápění v červenci (Olga Švédová 29.8.2017 16:08)
  Dobrý den, bydlím v Bělehradské 644/96, kde je plynová kotelna. V tomto domě se 25. 7. topilo.
  Ze Správy nemovitostí Praha 2
  a.s. sdělili, že firma Erding přislíbila nápravu, ale na můj dotaz ze dne 14. 8., jaký byl důvod topení a zda bude provedena údržba otopné soustavy a vypuštěna voda, nebylo odpovězeno. Prosím o sdělení, kdy a jak se provádí údržba plynové kotelny v domě a proč se v červenci topilo. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.9.2017 13:48)

   Dobrý den,
   topný režim v kotelně byl samozřejmě vypnutý, došlo pravděpodobně k aktivaci funkce ochrany čerpadel automatické regulace, která spočívá v protočení čerpadel mimo topnou sezónu z důvody ochrany čerpadel proti jejich zalehnutí. Tuto funkci jsme na regulaci deaktivovali a uzavřeli stoupačky na kulových uzávěrech, aby nedocházelo k případné samotížné cirkulaci.

   Co se týká údržby otopného systému a kotelny, v kotelně probíhají pravidelné kontroly a revize zařízení kotelny, které jsou předepsány vyhláškou. Údržba topného systému jeho vypouštěním se neprovádí. Časté vypouštění topného systému je nežádoucí.

   Odpověď na Váš dotaz zaslala firma Erding, jež spravuje dotyčnou kotelnu.

 • Otázka: Spadova MS (Lucie Gertner 4.9.2017 11:21)
  Dobry den, chtela bych se zeptat, jaka materska skolka je spadova v pripade bydliste ditete v ulici Lublanska. Dcera chodi do soukrome MS, vedeni skolky se nas na ni dotazuje. Mela jsem za to, ze spadove jsou vsechny MS na Praze 2, ale pry je to od nynejsiho zari jinak. Predem dekuji za odpoved.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.9.2017 12:52)

   Dobrý den,

   vskutku je spádová celá městská část.

   Zde přikládám odkaz na obecně závaznou vyhlášku HLMP, ze které to tak i vyplývá. Vyhláška se ovšem týká pouze zařízení zřizovaných městskou částí.

   http://www.praha.eu/file/2413362/vyhlaska_c._7.pdf

   Hezký den,

   Petra Hainzová,
   vedoucí odboru školství

 • Otázka: Nekonečný nepořádek a hluk (Obyvatelka Podskalí 1.9.2017 13:13)
  Bydlím v Podskalí více jak 25 let, ale to co se tam děje v jarních a letních měsících je již k nežití. Jak je možné, že policie neřeší permanenetní rušení nočního klidu vyřvávajícími opilci, kteří táhnout z náplavky, kde je situace naprosto katastrofální!!! Všude po ulících pak při ranní procházce vidím jen ohromné množství vajglů a střepů od rozbitých lahví. Podskalí je obytná zóna, spí zde lidé a děti, máme nemovitost v lukrativní části Prahy, ale jabychom bydleli uprostřed lunaparku. Tato situace je již neudržitelná. Jaká řešení plánuje radnice v tomto směru?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.9.2017 8:10)

   Dobrý den,

   k Vašemu podnětu bych Vám chtěl sdělit následující:
   Pozemek náplavky je majetkem Hlavního města Prahy, které svěřilo jeho správu společnosti Trade Centre Praha, a. s., (dále jen „TCP“). TCP je provozovatelem a správcem pražských náplavek na základě uzavřené příkazní smlouvy s hlavním městem Prahou od 1. 7. 2015. TCP zajišťuje krátkodobé a dlouhodobé pronájmy, a to jak v oblasti provozování kobek, tak kotvení lodí a plovoucích zařízení. Všechna plavidla a plovoucí zařízení kotví v oblasti náplavky buď na základě souhlasu TCP, nebo na základě uzavřené smlouvy. Smlouvy uzavírá za pronajímatele ředitel odboru správy majetku MHMP.
   Všichni nájemci náplavek jsou povinni se řídit tržním řádem (nařízení hl. m. Prahy č. 9/2011 Sb., kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „TŘ“) a interními podmínkami, které jsou stanoveny pronajímatelem. Kontrola dodržování podmínek je prováděna ze strany pracovníků TCP. V případě porušení daných pravidel následuje upozornění, dále písemná výtka a při dalším opakovaném porušení písemné ohlášení na MHMP s návrhem na vypovězení smlouvy.
   Vážená paní, se svými připomínkami ke stavu náplavky se můžete Vy nebo ostatní rezidenti obrátit na koordinátora správy náplavek pana Nejedlého, a to prostřednictvím emailu j.nejedly@tcp-as.cz nebo telefonicky 724505660.

   Přestože se problémová místa nacházejí na území městské části Praha 2, nemůže Městská část Praha 2 rozhodovat, jaké kulturní a jiné akce se zde budou uskutečňovat. Městská část Praha 2 v čele se starostkou Mgr. Černochovou opakovaně žádala primátorku hl. m. Prahy, aby byly vyslyšeny stížnosti občanů Prahy 2 ohledně hluku, ale ani po osobním jednání u primátorky nebyly ze strany vedení města přislíbeny kroky, které by vedly ke snížení hluku např. v oblasti náplavky.  Poznatky, které jste popsala ve své stížnosti, můžete zasílat nejen správci náplavky panu Nejedlému, ale můžete se se stížností obrátit přímo na kancelář primátorky hl. m. Prahy.

   V současné době můžete situaci s hlukem řešit prostřednictvím městské policie na l. 156 a žádat ji, aby v případě rušení veřejného pořádku nebo rušení nočního klidu zakročila.

   V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na mne, a to na tel. 236044362 nebo na mobil 724203944, případně osobně, a to po telefonické domluvě.

   S pozdravem

   Vlastimil Kolář

   vedoucí oddělení stížností
   odbor Kancelář tajemníka

 • Otázka: Kaple sv. Longina (Havlíček 10.8.2017 9:48)
  Dobrý den,
  již třetí den je uzamčen prostor - parčík kolem kaple sv. Longina v ulici Na Rybníčku. Bohužel neznám správce tak píši sem - není totiž vyznačen na plotě ani na webu. Prosím o zajištění pravidelného odemykání a posekání trávníku v tomto prostoru a oznašení cedulkou spráce s příslušnými kontakty.

  Děkuji
  Havlíček

     
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.8.2017 16:27)

   Dobrý den,

   Váš podnět byl předán správci parku společnosti Komwag, a. s., který má na starost odemykání parčíku v pravidelném intervalu mezi 7. a 8. hodinou ranní a zamykání v 19 hodin. Tráva v parčíku byla posekána společností Centra, a. s., která má v tomto objektu na starost údržbu veřejné zeleně. Cedulku se správcem parku zajistíme.

   S pozdravem

   Ing. Michal Štěpánek
   referent odboru životního prostředí

 • Otázka: Dny evropského dědictví 2017 (Havlíček 30.8.2017 10:15)
  Dobrý den,

  nemohu najít na webu MČ P2 informaci o nadcházející kulturní akci Dny evropského dědictví 2017, které se mají konat počátkem září. Informaci jsem nenašel ani v tom místním plátku noviny P2. Hledám prosím špatně nebo nic takového vůbec nevyšlo?

  Děkuji Havlíček
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.8.2017 11:29)
   Vážený pane Havlíčku,
   Dny evropského dědictví jsou letos od 9. do 17. září. Noviny Prahy 2 přinášejí kompletní výčet programu v zářijovém vydání, které vychází v pondělí 4. září. Na web jsem informaci o Dni evropského dědictví umístil dnes (stejně jako jindy s předstihem ne příliš velkým, aby informace nezapadla). Najdete ji v Přehledu kulturních akcí.

   Hezké dny při čtení měsíčníku Noviny Prahy 2.

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: prosba (Miroslav Uškrt 2.8.2017 7:48)
  Ve Štěpánské ulici asi č.4 byla před r. 1989 vyhlášená taneční vinárna
  nemůžeme si vzpomenout jak se jmenovala. Máte-li možnost zjisti, budu rád. S pozdravem M Uškrt


 

Zveřejněno: 12.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout