Obnova uličních stromořadí na území MČ Praha 2 pokračuje

V pražských ulicích jsou stromořadí, ve který je přibližně 26 000 stromů (většinou ve správě Technické správy komunikací), z toho je 6500 stromů ve stovce ulic ve správě a péči odboru městské zeleně. V rámci celé Prahy se podařilo vysadit více než 2432 nových stromů. Odbor městské zeleně MHMP systematicky pečuje o uliční stromořadí tzv. I. kategorie (s výjimkou stromů na území MČ Praha 1, která pečuje o stromy na svém území sama).
V průběhu posledních pěti let se podařilo v Praze 2 kompletně zrekonstruovat stromořadí ve Slavíkově a v Mánesově. Částečná rekonstrukce proběhla na Masarykově nábřeží, v Sokolovské a v Ječné. Letos na jaře byla zahájena obnova stromů v Ječné ulici (II. etapa – severní strana), v Korunní ulici (severní strana v úseku U Vodárny – Kolínská) vysazeno 40 stromů trnovníku bílého za 16 zdravotně poškozených) a na Janáčkově nábřeží (pokáceno 14 zdravotně poškozených dřevin, nově bude vysazeno 25 stromů jerlínu japonského). V současné době mohou občané MČ Praha 2 sledovat obnovu stromořadí na dvou komunikacích: v Balbínově a v Ječné. Jak redakci sdělil odbor zeleně MHMP, v plánu je obnova stromořadí v Záhřebské, ve Vinohradské a v Korunní.
Balbínova ulice
Začátkem dubna nařídila TSK jako správce komunikací a přilehlé zeleně nutné pokácení nemocných a havarijních stromů v Balbínově ulici. Tyto nakloněné stromy hrozily postupnými pády do vozovky, nehledě na to, že nedaleko v ulici Na Smetance je základní škola. Začátkem března t. r. zde došlo k pádu již druhého stromu. Nikdo nebyl zraněn, strom zdemoloval pouze osobní automobil. Znalecký posudek potvrdil, že pokácení stromů svitel (jasanovců latnatých) vzhledem k jejich vážnému zdravotnímu a havarijnímu stavu je jediným možným řešením. Protože již není vhodná vegetační doba k nové výsadbě, zajistí TSK výsadbu nových stromů na podzim tohoto roku.
Ječná ulice
Vloni nařídil městský odbor zeleně v Ječné ulici vykácet 31 zdravotně poškozených dřevin; nově bylo vysazeno 47 stromů trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia ,Monophylla‘). Po skončení rekonstrukce tramvajové trati bylo koncem března 2004 zahájeno kácení stromů v „severní“ aleji. Na základě znaleckých posudků a doporučení občanských iniciativ bylo pokáceno v II. etapě obnovy 18 přestárlých a zdravotně poškozených dřevin a nově bude vysazeno 39 stromů trnovníku bílého. Tento kultivar je odolnější a snáší lépe zhoršené prostředí i suché stanoviště. Stromořadí bude opatřeno stromovou mříží a ochranou kmene jako na jižní straně ulice.   

van/bei/ond

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout