Ocenění pedagogům

Již tradiční předvánoční setkání představitelů MČ s pedagogickými pracovníky základních a mateřských škol Prahy 2 se uskutečnilo 27. 11. v historických prostorách Novoměstské radnice. Za nelehkou a mnohdy jen málo doceněnou práci jim poděkoval starosta Mgr. M. Basch. Na děti jsou kladeny stále větší nároky, ale často zapomínáme na to, že to jsou především učitelé, kteří se s těmito nároky musí vyrovnat a nesou největší odpovědnost za přípravu mladé generace. Setkání bylo tedy příležitostí nejen k předání odměn, které učitelům schválilo zastupitelstvo ve výši téměř 600 tis. Kč na svém jednání 13. 11., ale také výrazem úcty těm, kteří vzdělávají a v neposlední řadě také vychovávají naše děti.   

vla

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout