Odešel nestor památkářů

Počátkem února zemřel ve věku 90 let nejznámější pražský památkář Dobroslav Líbal, prezident Českého mezinárodního komitétu Mezinárodní rady pro památky a sídla. Do roku 1986 pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, kde vytvořil evropsky uznávanou metodiku stavebně-historických průzkumů. Hlavním oborem jeho zájmu byla zejména středověká architektura. Líbalova kniha Gotická architektura v Čechách a na Moravě z roku 1948 patřila mezi základní učebnice všech generací historiků umění. Od roku 1990 přednášel na Univerzitě Karlově. Byl nositelem Evropské ceny památkové péče 1995 a Státní ceny za památkovou péči (1999). Jeho poslední publikací byly Architektonické proměny Prahy v jedenácti stoletích a před tím monografie Staré Město pražské a Katedrála sv. Víta. Poslední rozloučení s D. Líbalem se konalo 15. 2. v kostele sv. Ludmily.   

van

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout