Omezení parkování v modré zóně

Informace o omezení parkovacích míst

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě v ul. Vinohradská, budou v době od 9. 3. 2019 do 12. 7. 2019  vypnuty v rezidentních zónách (modré zóny), virtuální parkovací hodiny v těchto ulicích:  Polská, Na Smetance, Mánesova, Anny Letenské, Balbínova, Italská, Římská, Blanická, Budečská, Třebízského, Sázavská, Slezská, Šumavská, U Kanálky, Chopinova, Krkonošská, Polská, Chodská, Kladská, U Vodárny, Rubešova. Návštěvníci mohou využít pouze smíšené parkovací zóny (fialové).

Zvýhodnění parkování iniciovala MČ Praha 2. Uvedené ulice budou mít upravené dopravní značení takto: 
značka

V souvislosti s opravou tramvajové trati ve Vinohradské ulici bude omezen provoz na silnici a vznikla objízdná trasa. Aby ji mohly používat autobusy, jež nahradí tramvaje, budou muset být vyparkována zejména nároží. Je to opatření silničního správního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy, tak jako rozhodnutí a stanovení místní úpravy včetně objízdných tras. Akce Rekonstrukce tramvajové trati (RTT) Vinohradská je akcí hl. m. Prahy a DPP hl. m. Prahy.

Naše městská část požadovala od samého počátku, aby omezení na navazující ulice, které spadají pod silniční správní úřad ÚMČ Praha 2 (Polská, Mánesova, Třebízského atd.) mělo co možná nejmenší dopad na obyvatele, takže by měla být vyparkována pouze nároží, kde by měla náhradní doprava za tramvaje problém s projetím, včetně zastávek. Aby byl možný průjezd automobilové dopravy, souhlasili jsme s otočením jednosměrnosti některých úseků v ul. Mánesova, kde nám bylo slíbeno, že zde budou umístěny dopravní značky zákaz zastavení pouze na jeden den tj. po dobu, než se zrealizuje obrácená jednosměrnost, a druhý den se již zase bude v těchto částech parkovat. Bohužel stalo se to, že se na dopravních značkách objevilo od 9. 3. místo 9. 3. a bez uvedení času, který jsme také požadovali, aby se občané dozvěděli, v kolik hodin se budou moci do ulice vrátit. Na tuto skutečnost jsme upozornili  SSÚ MHMP a byla nám slíbena náprava.

Zveřejněno: 04.03.2019 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 07.03.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout