ON-LINE OBJEDNÁNÍ

ON-LINE OBJEDNÁNÍ JE PO DOBU TRVÁNÍ
NOUZOVÉHO STAVU OMEZENO


Vážení klienti,

nabízíme Vám možnost rezervovat si elektronicky termín Vaší návštěvy na pracovišti Úřadu městské části Praha 2 k vyřízení

 • občanského průkazu
 • cestovního pasu
 • přihlášení k trvalému pobytu, evidence obyvatel
 • ověřování podpisů a kopií
 • Czech POINT
 • datové schránky
 • parkovací karty pro zóny placeného stání 
 • živnostenský odbor - oddělení registrace
 • matrika manželství
 • matrika úmrtní
 • změna jména a příjmení
 • státní občanství

Máte-li zájem se objednat, klikněte zde: 

ON-LINE OBJEDNÁNÍ

Informace o tom, jaký je aktuální stav odbavování klientů v uvedených záležitostech (počet momentálně čekajících osob a odhad čekací doby) můžete získat zde:

STAV OBSLUHY KLIENTŮ