Od srpna 2016 dochází ke zvýšení příspěvku na péči

OD SRPNA 2016 DOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Dne 1. 8. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, která zvyšuje příspěvky na péči následujícím způsobem:

Stupeň závislosti

Příjemce

mladší 18 let

Příjemce

starší 18 let

I. Lehká závislost

3  300 Kč

880 Kč

II. Středně těžká závislost

6 600 Kč

4 400 Kč

III. Těžká závislost

9 900 Kč

8 800 Kč

IV. Úplná závislost

13 200 Kč

13 200 Kč

 

Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 obdrží každý příjemce příspěvku na péči poštou sdělení o 10% zvýšení příspěvku. Příspěvek bude vyplácen stejným způsobem jako dosud. Výše uvedené sdělení obdrží pouze ti lidé, kterým je již příspěvek na péči vyplácen, včetně těch, u kterých je v současné době např. z důvodu hospitalizace, vyplácení příspěvku zastaveno. Tj. nikoliv ti, kteří si o příspěvek teprve zažádali, a ještě nebylo o nároku pravomocně rozhodnuto.

V případě, že příjemce příspěvku na péči neobdrží do termínu srpnové výplaty příspěvku toto sdělení o 10% zvýšení příspěvku, doporučujeme, aby se co nejdříve obrátil na Úřad práce ČR – krajskou pobočku pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 2, Šafaříkova 557/14, v úředních hodinách pondělí a středa 8:00–12:00 hodin, 13:00–17:00 hodin, úterý a čtvrtek 8:00–11:00 hodin.

Zveřejněno: 19.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout