Organizacím dětí a mládeže

Městská část Praha 2 zřídila jako součást odboru školství, mládeže a tělovýchovy oddělení volnočasových aktivit, které bude mimo jiné koordinovat působení všech zařízení pro děti a mládež v naší městské části.
Abychom mohli s vašimi organizacemi zahájit hlubší spolupráci v oblasti využívání volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 2, potřebujeme, abyste nám napsali několik informací o Vaší organizaci.
Zejména nás zajímá: název organizace; zřizovatel; forma organizace; sídlo organizace; telefon, e-mail, www; kontaktní osoba pro jednání s organizací; zaměření činnosti organizace; pravidelná činnost pro členy organizace; činnost pro nečleny (otevřené kluby); provozní doba; cena za docházku do zařízení; počet členů organizace a jejich věková skladba; pravidelně pořádané akce a vaše připomínky a náměty ke spolupráci s oddělením volnočasových aktivit. Údaje zasílejte na adresu: Městská část Praha 2, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení volnočasových aktivit, Korunní 15, 120 39 Praha 2, e-mail: so-p2@volny.cz.

Mgr. Jana Havlíková, Miroslav Polanský, Martin Pet

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout