Osamělí senioři, rodiny s ohroženými dětmi a lidé v tíživé situaci dostanou grant od městské části

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Prahy 2 dnes rozhodlo na návrh Rady městské části Praha 2 o přidělení grantů na podporu sociálních a sociálně zdravotních projektů pro rok 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017.

Finanční podporu v celkové výši 700 000 korun získalo celkem dvanáct projektů, které se zaměřují na pomoc rodinám s ohroženými dětmi, osamělým seniorům se sníženou soběstačností, lidem s chronickým onemocněním či zdravotním postižením a občanům v tíživé životní situaci.

„Díky podpoře naší městské části mohou tyto skupiny populace využívat služeb vybraných organizací zdarma. Pro mnohé z nich, zejména osamělé seniory, kteří chtějí žít doma a nejsou zcela soběstační, je to neocenitelná pomoc,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, v jejíž gesci je sociální oblast.

Nejvíce peněz směřuje na podporu služeb a programů pro rodiny s ohroženými dětmi. Zastupitelé Prahy 2 souhlasili s tím, aby podporu v této oblasti získala např. Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze na projekt Silní rodiče – silné děti nebo občanské sdružení Pro Dialog na projekt Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi. Granty byly přiděleny zejména organizacím, které dlouhodobě spolupracují s městskou částí Praha 2. Většina projektů je zaměřena na poskytování terénních sociálních služeb, některé i na komplexní poradenské služby.

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

 

 

 

 

Zveřejněno: 31.05.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout