Oslavili zlaté padesátiny

Mgr. Zdeňka Poživilová a Ing. Václav Poživil oslavili 30. dubna na Novoměstské radnici zlatou svatbu, tedy padesát let společného soužití. Pro zajímavost uveďme, že jejich první svatba se konala ve svatební síni radnice v Jugoslávské ulici. Oslavence jsme navštívili v jejich bytě v Bělehradské ulici, kde žijí již čtyřicet let. Vychovali dvě dcery a mají pět vnoučat. Paní Zdeňka učila tělesnou výchovu a později techniku administrativy a korespondence, pan inženýr pracoval v Technicko – ekonomickém ústavu hutnictví železa. Požádali jsme je, zda by čtenářům Novin Prahy 2 neprozradili svůj recept na úspěšné padesátileté manželství: „Jsme v klidu – vůbec se nehádáme,“ začala paní Zdeňka, „recept na spokojené manželství vidíme ve vzájemné toleranci a respektování, ve vzájemné důvěře.“ Pan Václav ji hned doplnil: „Musíte se vzájemně domluvit o důležitých věcech. Řeknu vám, z mužského hlediska, manželé by si neměli dělit práci jen na mužskou a ženskou – to je moje a to je tvoje.“ A paní Zdeňka dodala: „To je pravda, to mohu potvrdit. Manžel například vaří celou dobu, a dobře. I o děti se vždycky uměl postarat.“
A ještě vzkaz pro čtenáře, kteří by měli zájem, aby jim Úřad městské části Praha 2 uspořádal zlatou svatbu – kontaktujte sekretariát starosty, kde se můžete domluvit o termínu, na tel.: 236 044 321.

Text: van, foto, archiv rod. Poživilových

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout