Osud Pavilonu bude záviset na možnostech MČ

MČ Praha 2 a společnost CEELI Institut, o. p. s. se dohodly na vyjmutí ujednání o Pavilonu a příslušných pozemcích v Havlíčkových sadech ze smlouvy o pronájmu. Dodatek ke smlouvě o pronájmu schválili na svém posledním zasedání zastupitelé MČ.
„Požadavky CEELI Institutu na prostorové a časové využití Pavilonu nebyly úměrné podílu financí, které do jeho oprav mohl a chtěl investovat. Naším zájmem je, aby objekt co nejvíce sloužil obyvatelům městské části,“ komentoval toto rozhodnutí starosta Michal Basch. (CEELI Institut mohl zaplatit zhruba třetinu nákladů, tedy pouze částku, vycházející z původních odhadů; projevil však zájem o využívání času a prostoru objektu zhruba ze dvou třetin).
Náklady na obnovu romantické stavby, postavené v 70. letech 19. století podle projektu architekta Josefa Schulze, se ve světle umělecko - historického průzkumu vyšplhaly na dvojnásobek předběžných odhadů. Původní odhad nákladů stavebních úprav představoval 20 milionů korun, z toho měl CEELI Institut podle smlouvy zaplatit půl milionu dolarů, tedy dnešních 15 až 17 milionů korun. Současné odhady, vycházející z posouzení skutečné umělecké a historické hodnoty i míry stavební devastace Pavilonu, se pohybují kolem 40 milionů korun. Dochovalo se zde nejvíce autentických prvků ze všech objektů v Havlíčkových sadech, což také znamená mnohem větší náklady na obnovu. Starosta Michal Basch připouští, že najít peníze na rekonstrukci památky nebude pro městskou část jednoduché. „V rozpočtu plné krytí obnovy v současnosti nemáme, o prostředky chceme požádat hlavní město a případné sponzory. S hlavním městem jsme na toto téma jednali již vloni v létě, jenže do toho přišly povodně,“ upřesnil a dodal, že v letošním roce se zahájení stavebních prací, kromě nezbytného zabezpečení objektu, očekávat nedá.
MČ pronajala část Havlíčkových sadů na základě výsledků výběrového řízení na investora její rekonstrukce v roce 2001 CEELI Institutu na 25 let s opcí na dalších 25 let. Předmětem nájmu byla Gröbeho vila – v ní chce institut zřídit vzdělávací středisko pro právníky, Pavilon a Dolní Landhauska. CEELI Institut podle smlouvy vloží do rekonstrukce objektů cca 200 milionů korun. Na rekonstrukci vily je již vydáno stavební povolení, stavba by měla být zahájena v letošním roce.   

Text: len, foto: soj

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout