Park v Gröbovce má projektanta

K architektům, kteří od jara pracují na projektech potřebných pro „generální rekonstrukci“ Havlíčkových sadů včetně chráněných památek, se nyní připojí moravská firma Damec z Lednice. Městská část ji vybrala jako zpracovatele architektonické studie obnovy parku. „Projekt nejlépe vyhovuje naší představě celkovým pojetím i nejpřijatelnější cenou,“ komentoval výběr starosta MČ Michal Basch. Firma vypracuje studii za cca 2 mil. korun. Městská část vyzvala k účasti na výběrovém řízení deset firem, nakonec byly ve hře čtyři nabídky. Předmětem studie bude zeleň, cestní síť, hřiště, inženýrské sítě a veškeré stavby, které nejsou projektovány samostatně – Grotta, arkády, schodiště, zázemí zahradníků a ostrahy, vodní prvky apod. Projektová dokumentace se nebude týkat historické vinice, která je chápána jako uzavřený celek. Pokud v procesu projednání studie, včetně veřejné prezentace, nebudou vzneseny závažné výhrady, mohlo by být ještě v letošním roce, nejpozději však na počátku roku 2003, vydáno územní rozhodnutí. V příštím roce se také počítá s první etapou rekonstrukce parku. Termín dokončení úprav závisí především na finančních možnostech městské části Praha 2.
Předběžné náklady na celkovou obnovu areálu parku včetně zahradních staveb se odhadují na 150 – 200 mil. Kč. Na základě smlouvy o rekonstrukci a pronájmu některých objektů v Havlíčkových sadech – Gröbeho vily, Dolní Landhausky a Pavilonu, kterou městská část podepsala vloni se společností CEELI Institut, o. p. s., přispěje investor oprav a nájemce zmíněných objektů na obnovu areálu parku částkou 24 mil. korun.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 06.06.2002 – support@publix.cz
Vytisknout