Pietní akt v Motole připomněl oběti komunismu

Za Prahu 2 se památce obětí komunismu poklonila na pražském hřbitově v Motole zastupitelka Eliška Zemanová. Její účast na pietním aktu a položení věnce však nebyly jedinými "příspěvky" Prahy 2. Závěrečnou řeč držel u společného pohřebiště politických vězňů děkan vyšehradské kapituly sv. Petra a Pavla, Michal Němeček. Akt k uctění památky obětí komunismu organizovala Konfederace politických vězňů ČR; také byla vzpomenuta dlouholetá předsedkyně konfederace a čestná občanka Prahy 2, paní Naděžda Kavalírová, jež zemřela letos v lednu.

Text: red
Foto: kav

Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole Pietní akt v Motole
Zveřejněno: 16.05.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout