Platnost OP

Nedávno přinesla některá veřejná média informaci o ukončení platnosti občanských průkazů ke konci roku 2001. Odbor správních agend Úřadu městské části Praha 2 upozorňuje, že občanské průkazy typu knížka, kde je vyznačeno státní občanství ČR a platnost OP je neomezena, platí až do 31. 12. 2005. Pouze občanské průkazy typu knížka, kde není vyznačeno státní občanství ČR a platnost je neomezena, pozbývají platnosti dnem 31. 12. 2001. Ostatní občanské průkazy typu knížka a občanské průkazy bez strojově čitelné zóny (typ karta) platí po dobu v nich vyznačenou, nejdéle však do 31. 12. 2005.   

red

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout