Platnost průkazů mimořádných výhod končí

Od 1. 1. 2002 končí platnost všech průkazů mimořádných výhod (TP, ZTP a ZTP/P) vydaných před 1. 7. 2000.
Občané, kteří si ještě nestačili průkaz vyměnit za nový, mohou tak učinit nejpozději do 21. 12. 2001 v oddělení sociální péče ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 1. patro, kancelář č. 112, vždy v pondělí a ve středu: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30.
K výměně průkazu je třeba předložit: rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod; občanský průkaz; 1 x fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm, která odpovídá současné podobě občana a vrátit současný průkaz mimořádných výhod. Poplatek za vystavení nového průkazu činí 30 Kč.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 24 25 70 35 - 8/linka 259.   

Zuzana Stejskalová, vedoucí odd. sociální péče

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout