Podaná ruka : Národní help line AIDS

Jsou země – a některé ne příliš daleko od našich hranic – kde byste jen těžko hledali někoho, kdo nezná ve svém okolí nikoho nakaženého virem HIV nebo dokonce nemocného AIDS. U nás se daří dlouhodobě držet relativně nižší nárůst nových případů. Není to však samozřejmé. Nemalou zásluhu nesou ti, kteří se snaží o účinnou prevenci. Mezi jinými pracovníci Národní help line AIDS, sídlící v budově Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v Dittrichově ulici.
V jedné z kanceláří se setkávám s garantem linky, MUDr. Miloslavou Březovskou. „Naše linka má celorepublikovou působnost a funguje od roku 1995, momentálně pod hlavičkou Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně, pobočka Praha. Náplní naší činnosti je vedle provozu linky pomoci zaměřené na problematiku AIDS také zdravotní výchova zaměřená na prevenci. Pořádáme například besedy či přednášky pro školy, Dny zdraví, předáváme informační materiály, komunikujeme s médii…“
Ani se nestíhám rozkoukat a už zvoní první telefon (během našeho krátkého rozhovoru se rozezní ještě několikrát). Mladá žena se ptá, za jak dlouho od rizikového pohlavního styku je možné zjistit, zda se nakazila, a zjišťuje, kde se může nechat otestovat. Jak se dozvídám od paní doktorky Březovské, jde o jeden z typických dotazů. Kdo především tedy číslo linky vytáčí? „Hlavně ti, kteří se obávají, zda se virem nenakazili. Jde o dotazy typu Mohl jsem se nakazit, když…? Mezi nimi je i určitá část těch, jejichž obavy nejsou opodstatněné. Je však třeba si uvědomit, že nákazou je ohrožen každý, kdo třeba jen jedinkrát připustil rizikovou situaci – ať už šlo o nechráněný pohlavní styk nebo třeba o ojedinělou nitrožilní aplikaci drogy nesterilní jehlou,“ vysvětluje paní doktorka. „Dost dotazů se týká možnosti zjistit pomocí testů, zda k nákaze došlo. Máme zde seznamy míst v celé republice, kde si zájemci mohou takové testy nechat udělat. Někdy volají i rodiče či blízcí lidí HIV pozitivních, občas se objeví i dotazy zjišťující, co to vlastně AIDS je – ty především od dětí. Dospělí obvykle o AIDS základní informace mají, často však neznají vše potřebné. Nemalý počet volajících si linku jen testuje a bohužel je i dost těch, kteří ji zneužívají a vytáčejí její číslo pro pobavení.“ A jak se volající o existenci linky dozvídají? MUDr. Březovská k tomu říká: „Jsme uvedeni v telefonních seznamech, je možné se o nás dozvědět z internetu, ale i z informačních letáků. Kdo chce, najde si nás.“
Zajímá mě také, kolik má linka telefonátů denně. „V poslední době zaznamenáváme úbytek hovorů, jde průměrně o 15 – 20 telefonických rozhovorů za den, k tomu cca 10 – 15 tzv. testovacích hovorů (po uvedení linky do provozu to bylo až 50 rozhovorů, přičemž jsme telefon zvedali třeba i 120krát). Vždy, když se objeví zmínka o AIDS v médiích – ať už jde o film, článek v denním tisku či reportáž – poznají to pracovníci linky podle zvýšeného počtu volajících,“ odpovídá MUDr. Březovská.
Epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR se zdá být poměrně stabilizovaná ve srovnání s mnoha jinými zeměmi, nesmíme však zapomínat, že AIDS tu stále je, že je stále smrtelnou nemocí a že se nás stále týká. K nákaze někdy stačí opravdu jen jediné selhání, jediná riziková situace a je třeba si to stále připomínat.

Národní help line AIDS
Dittrichova 17, Praha 2
Tel.: 800 144 444 po – čt 13:00 – 18:00, pá – 13:00 – 16:00
Na stejné adrese, v oddělení pro diagnostiku HIV/AIDS si můžete nechat udělat vyšetření protilátek proti HIV, každý všední den od 8:00 do 12:00. Vyšetření stojí 350 korun.


Lada Poláková

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout