Podaná ruka: Projekt Asistence

Žijete-li delší dobu na jednom místě, nejspíš víte, kde je škola, kde policejní stanice, znáte spoustu obchodů, víte v jaké restauraci se můžete dobře najíst či kde hledat lékaře. Jsou tu však i jiná místa otevřená veřejnosti, která možná denně míjíte bez povšimnutí a ani nevíte, že i tady můžete najít služby velmi užitečné. Řeč je o nestátních neziskových organizacích, které se zaměřují na pomoc druhým. Ty z Prahy 2 bychom vám rádi postupně představili.
Asistence, o. s.
Vejdete-li do areálu Jedličkova ústavu, nejspíš vás příliš neokouzlí nízká, dlouhá a trochu oprýskaná budova v zadní části zahrady. Jakmile však vkročíte dovnitř a trochu se tu porozhlédnete, potvrdíte si nejspíš, že není dobré dát na první dojem. Útulné, barevně vymalované místnosti, atmosféra plná pohody, sympaticky činorodý „cvrkot“ dokazující, že se tu něco děje, a hlavně milí lidé – to je dojem druhý, který už zůstane.
S úsměvem mě přivítala paní Vlasta Stupková, vedoucí této organizace. „Fungujeme od roku 1994 a jsme zaměřeni především na pomoc studentům a absolventům Jedličkova ústavu při přechodu ze školy do dalšího života, hlavně do práce, ale i do dalších škol. Naši klienti jsou mladí lidé s tělesným a kombinovaným postižením a my se jim snažíme pomoci, aby – tak jak je to přirozené a běžné i u zdravých lidí – mohli po ukončení školy v Jedličkově ústavu buď pokračovat v dalším studiu nebo najít vhodné zaměstnání a postupně se osamostatnit,“ vysvětluje magistra Stupková. K tomu, aby něco takového bylo vůbec možné, potřebují klienti o. s. Asistence většinou jednak pomoc při výběru vhodného zaměstnání nebo další školy a pomoc pracovních a osobních asistentů. Paní Stupková k tomu dodává: „Jsou zde zaměstnáni pracovní konzultanti, kteří mají na starost vždy několik klientů, s nimiž pracuje zároveň asistent. Jejich úkolem je nejprve zjistit zájmy a představy klienta a pokusit se najít cestu, jak je skloubit s jeho možnostmi a se situací na pracovním trhu. Po nalezení vhodného zaměstnání pak konzultant sestaví tzv. plán podpory na pracovišti a zajistí spolupráci s asistentem. Ten má na starost realizaci individuálního plánu klienta – vždy přizpůsobeného specifickým potřebám. Vedle pracovních konzultantů je tu i koordinátorka asistentů. Důležité je, že pracujeme týmově; díky tomu, že jsou zde lidé různého vzdělání, se i vhodně doplňujeme.“ Kromě tohoto základního projektu se o. s. Asistence věnuje i dalším aktivitám. Patří mezi ně projekt Asistence na středních školách či Klub absolventů Jedličkova ústavu. Další projekty jsou v plánu, zatím však nemohou být plně realizovány vzhledem k nedostatku financí. Takovým vysněným projektem je například projekt Začlenění do společnosti, který by měl navázat na současné aktivity, a dále Bydlení s asistencí, díky němuž by se klientům mohlo podařit plně se osamostatnit a včlenit do normálního života.
Občanské sdružení Asistence sice funguje jen pro studenty Jedličkova ústavu, úzce však spolupracuje s dalšími podobně zaměřenými organizacemi.
Dlouhodobě je Asistence otevřena spolupráci s těmi, kteří chtějí pomáhat lidem s tělesným a kombinovaným postižením, ať už v roli asistentů nebo dobrovolných spolupracovníků, např. v rámci zájmových a volnočasových aktivit. V současné době také hledá dobrovolného spolupracovníka v oblasti fundraisingu – nejlépe s ekonomickým vzděláním. Podrobnosti na tel.: 241 404 130 a na www.asistence.org.cz    

Lada Poláková

Zveřejněno: 08.07.2003 – support@publix.cz
Vytisknout