Podaná ruka : Sdružení Dženo

Organizace, se kterými máte možnost se v této rubrice postupně seznamovat, se často zabývají pomocí lidem, jejichž problémy plynou z faktu, že se nějak odlišují od většinové společnosti. Zatím jsme vám v této souvislosti představili zařízení pomáhající především lidem se zdravotním či psychickým postižením. Sdružení Dženo patří mezi takto zaměřené organizace také, ačkoli ti, kterým pomáhá, většinou žádným zdravotním handicapem netrpí. Je však smutnou pravdou, že v naší společnosti je velmi často vážným handicapem i jiná než běžná barva kůže, cizí národnost, odlišná kultura…
Stoupám do prvního patra obyčejného vinohradského činžáku, kde se nacházejí prostory, které Dženu k oboustranné spokojenosti poskytuje MČ Praha 2. S posláním sdružení mě seznamuje předseda organizace Ivan Veselý: „Hlavním posláním Džena je obnova a rozvoj tradičních romských hodnot. Svou činností se zaměřujeme na tři oblasti. Tou první je oblast lidských práv – v Čechách monitorujeme rasistické útoky, ale děláme i konkrétní právní kroky vedoucí k nápravě. Co se týče mezinárodních aktivit, jejich vyvrcholením od roku 1995 je přiznání statutu konzultanta OSN. Dženo se také stalo mezinárodním monitorovacím centrem rasismu, xenofobie a antisemitismu v rámci sítě Evropského monitorovacího centra. Druhou oblastí činnosti je humanitární pomoc zaměřená na zahraničí,“ vysvětluje Ivan Veselý. Zatím poslední aktivitou je jeho vyslání do mise BSE (organizace pro bezpečnou spolupráci v Evropě) v Kosovu v roce 2000, kde působil jako úředník pro menšiny. Velmi důležitou je v posledních pěti letech i třetí oblast činnosti Džena. Pan předseda Veselý mě vede přes kancelář redakce časopisu Amaro Gendalos do další kanceláře, která je pracovištěm sympatických redaktorek rádia Rota. „Časopis vydáváme od roku 1997, jeho cílem je mapovat kulturní, společenský a politický život Romů nejen v České republice. Od roku 2002 funguje i romské internetové rádio Rota, které vysílá do celého světa v romštině, angličtině a češtině. Jak časopis, tak rádio je vyústěním našich dlouhodobých vzdělávacích aktivit, mezi které patří například organizování programů pro romské novináře v letech 1998 – 2000. Výsledkem těchto aktivit je mnoho Romů, kteří dnes pracují ve většinových médiích, další spolupracují přímo s Dženem,“ pokračuje předseda.
Na závěr k výčtu všech aktivit sdružení přidává i řadu kulturních a vzdělávacích akcí, které od roku 1995 organizace uspořádala. Namátkou uveďme např. vzdělávací kurz pro romské regionální lídry, uspořádání mezinárodní konference na téma Vytváření pozitivního obrazu Romů v médiích nebo tvorba televizního pořadu Romale.
Zajímá mě také, zda se mohou přímo na pracovníky sdružení Dženo obrátit i občané, kteří se stali obětí diskriminace a hledají konkrétní pomoc. Ivan Veselý k tomu říká: „Především chci zdůraznit, že jsme organizace otevřená všem, nejen Romům. Pokud bylo někomu prokazatelně ublíženo, jsme tu od toho, abychom zakročili. V našem archivu je mnoho případů, kdy jsme pomohli občanům české národnosti. Zatím můžeme nabídnout pomoc v oblasti sociálně - právního poradenství, od příštího roku plánujeme otevření právní poradny.“
Také si myslíte, že činnost sdružení Dženo je velmi užitečná, a máte radost, že má úspěchy i na mezinárodní úrovni? Nebo si snad říkáte: „Na co si to ti Romové vlastně hrají, vždyť jim nic nechybí?“ Platí-li spíš druhá varianta, pak i kvůli vám je tu Dženo. Protože – ruku na srdce – soužití Romů a národnostních menšin obecně s tzv. většinovou společností je v Čechách stále problémem a je moc dobře, že se jím na vysoce profesionální úrovni zabývají nejen zástupci té většiny.

Lada Poláková

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout