Pohádkový les pro budoucí prvňáčky

Jednou z významných událostí každé základní školy je zápis budoucích žáků 1. třídy. První seznámení se školním prostředím může na dlouhou dobu ovlivnit jejich postoje nejen k této instituci, ale i k celému vzdělávacímu procesu. Proto jsme při zápisech 15. a 16. 1. chtěli dětem zpříjemnit první chvilky ve škole. Pokusili jsme se vyjít z jejich přirozené zvídavosti a zábavnou formou vzbudit jejich zájem o školu a vše, co se v ní odehrává. Byla to i příležitost získat dostatek diagnostického materiálu, z něhož čerpáme základní informace o dosavadním vývoji dětí, jejich schopnostech, dovednostech a stupni školní zralosti. Do realizace projektu „pohádkový les“ se dobrovolně zapojili mnozí žáci z vyšších ročníků, zejména při výrobě kulis, plakátů, kostýmů a masek. Mimořádným způsobem se na vlastním „lese“ podíleli žáci 5. B, 4. třídy, 3. B a 3. A. Převlečeni za skřítky, víly, vodníky, čertíky a poustevníky se hezkým přístupem k malým dětem zasloužili o dobrý pocit, který si ze zápisu budoucí prvňáčci i jejich rodiče odnášeli. U rolničkového závěsu musel každý za pomoci skřítků odhodit strach z neznáma a odvážně vykročit na pomoc pohádkovým bytostem. U roztomilých jabloňových vil bylo třeba rozpoznat barvy jablek a případně i jednotlivé číslice u nich napsané, u vodníků poznat písmena, čertíkovi zazpívat a poustevníkům pomoci najít cestu z lesa. Za splnění každého úkolu obdržel zdatný účastník razítko na vstupenku a na závěr si vybral z pohádkového pokladu dárek na památku. A co bylo dál? Kdo chtěl, mohl na oplátku nechat vzkaz (třeba obrázkový) v kronice školy.

PaeDr. Sylva Ondříčková, ZŠ Slovenská

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout