Pokračování prodeje bytového fondu v Praze 2

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Pokračování prodeje bytového fondu v Praze 2

 

Zastupitelstvo městské části Praha 2 mělo 19. září 2016 na programu 20 bodů k prodeji obecních domů a bytů. Ten byl zahájen již v minulém volebním období. Ke schválení prodeje však nedošlo, navržená usnesení nezískala potřebný počet hlasů. Koalice ODS, TOP 09 a OSB tak bude hledat nové řešení, jak v prodeji pokračovat.

 

Současná koalice má prodej domů a bytů v programovém prohlášení a nemůže počítat s podporou opozičních zastupitelů (Strana zelených, ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL), ačkoliv někteří z nich v minulosti další vlnu prodeje obecního bytového fondu podpořili. Aktuálně bylo nezbytné vyjasnit otázky vznesené opozicí, zejména Zelenými a KDU-ČSL na květnovém zasedání zastupitelstva. Týkaly se uznatelného stáří znaleckých posudků i možných odchylek ve výsledném ocenění nemovitostí a nárůstu cen. Výsledkem několikaměsíčního úsilí a soustředění množství podkladů, zahrnujících i vyjádření externích subjektů, bylo konstatování, že prodej může nadále pokračovat beze změny pravidel. Probíhá totiž nejen v souladu se zákonem a metodikou stanovenou městskou částí, ale i s obvyklou oceňovací praxí a s respektováním procesních lhůt v podmínkách veřejné správy. Na základě informací předložených odpovědnou místostarostkou Michaelou Mazancovou tak byly na program ZMČ zařazeny domy a byty, jejichž nájemníci splnili podmínku akceptace koupě. Někteří zastupitelé považovali nárůst cen nemovitostí v posledním období za natolik významný, že návrhy na prodej 14 domů (po bytových jednotkách) a šesti bytů v dříve prodaných domech nepodpořili. Vyslovili požadavek na zpracování nových posudků či dodatků k nim s cílem aktualizovat výchozí ceny. To i za cenu opakování celého akceptačního procesu a s rizikem zvýšení množství domů, které akceptační podmínku dostatečného počtu zájemců nesplní. Jednání o prodeji se uskutečnilo v době, kdy je výkon samosprávy opakovaně pod nežádoucím tlakem kriminalizace rozhodování zastupitelů a vyhrožování trestními oznámeními.

„Stáří znaleckých posudků není omezeno žádným právním předpisem a s ohledem na nezbytné procesní kroky a lhůty není třeba žádných změn,“ konstatovala Michaela Mazancová (OSB), místostarostka odpovědná za prodej, a navrhla postupovat i nadále tak, aby nedocházelo k nadbytečným průtahům. Jan Korseska (ODS), předseda klubu zastupitelů ODS, doplnil: „Nejasnosti, které se před létem vynořily, byly dostatečně vysvětleny a klub ODS nepovažuje za vhodné vůči oprávněným nájemníkům, kteří prošli úspěšně akceptačním procesem, měnit podmínky těsně před cílem.“ Naproti tomu Michael Grundler (TOP 09), místostarosta odpovědný za správu majetku a zároveň předseda klubu zastupitelů TOP 09 sdělil: „Členové klubu TOP 09 se rozhodovali s přihlédnutím k prudkému vývoji cen nemovitostí v Praze, který před týdnem potvrdily i aukce Prahy 2 na prodej volných bytů. Nechtěli jsme rozhodovat o prodeji připraveném na základě  znaleckých posudků zpracovaných často před rokem i déle.“

Koalice se shodla na tom, že neschválení usnesení rozhodně neznamená konec nadějí na přislíbený prodej. Zástupci koalice budou neprodleně jednat o podmínkách pokračování tak, aby mohla být nájemníkům poskytnuta nová šance. Další postup bude zohledňovat jak nárůst cen, tak záměr zachovat kontinuitu procesu zahájeného v minulém volebním období a stabilizaci dlouhodobých rezidentů v Praze 2. Nové podmínky by měly být známy do příštího jednání zastupitelstva.

 

 

Z historie prodeje obecního bytového fondu

Prodej obecních domů a bytů oprávněným nájemníkům zahájila Praha 2 v minulém volebním období, kdy byl schválen seznam více než 130 domů vybraných k prodeji (zhruba polovina domovního fondu spravovaného MČ), stejně jako pravidla postupu i metodické pokyny ke stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Zatímco v minulém období probíhal prodej celých domů družstvům (43 domů do října 2014), na současnou koalici připadl úkol administrativně a časově náročnější, tedy realizovat prodeje jednotlivých bytů v domech, kde výnosné nebytové prostory mají zůstat obci. Do března 2016 bylo k prodeji po bytových jednotkách připraveno a schváleno 22 domů, a to za cenu stanovenou znaleckými posudky a po uplatnění odůvodněných slev.  Podmínkou prodeje bylo splnění akceptační podmínky, tedy potvrzení zájmu o koupi od oprávněných nájemců, užívajících 70 % příslušné podlahové plochy bytů v domě.  Následně se rozběhly přípravy prodeje v dalších domech. Cena dle posudků se v průměru pohybovala okolo 50 tis. Kč za m2 v závislosti i na lokalitě a stavu domu. V případě sedmi domů se požadovaný limit nepodařilo splnit. Vracejí se tak zpět mezi domy ve správě obce a čeká je významnější investice do údržby, která byla u všech domů k prodeji pozastavena. Na program 9. řádného zasedání ZMČ Praha 2 bylo zařazeno 14 domů, které akceptační podmínku splnily v rozmezí od března do srpna 2016, a dalších šest jednotlivých bytů z domů schválených k prodeji již dříve, jejichž nájemníci akceptovali nabídku koupě později, avšak ve stanovené šestiměsíční zákonné lhůtě. K realizaci prodeje podle schváleného seznamu zbývá ještě 38 domů, u nichž přípravy dosud nebyly zahájeny nebo jsou v počáteční fázi.

 

 

 

 

 

 

Další podrobnosti

 

Michaela Mazancová, místostarostka pro oblast bytové politiky a prodej majetku,

tel.: 607 182 014, e-mail: michaela.mazancova@praha2.cz

 

Jan Korseska, místostarosta pro oblast financí a dopravy, tel.: 236 044 285, e-mail: jan.korseska@praha2.cz

 

Michael Grundler, místostarosta pro oblast správy majetku, tel.: 601 326 317, e-mail: michael.grundler@praha2.cz

Zveřejněno: 20.09.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout