Pokračování stavebních prací dle harmonogramu

Provádí se vyzdívky obvodové stěny v přístavbě, probíhá betonáž podkladního betonu a realizace ocelové konstrukce nového schodiště a železobetonových stěn výtahových šachet. 


Zveřejněno: 23.11.2017
Vytisknout