Policisté, strážníci a hasiči z Prahy 2 bilancovali

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Policisté, strážníci a hasiči z Prahy 2 bilancovali

 

Zastupitelé MČ Praha 2 se na svém zasedání v pondělí 18. června 2018 seznámili s bezpečnostní situací v této městské části. Výsledky své celoroční práce jim předložili zástupci Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru Praha. Policejní statistiky za rok 2017 naznačují zlepšení situace, k čemuž přispělo i lepší vybavení, které radnice státní i Městské policii poskytuje. Hasiči i policisté z Prahy 2 také odvedli skvělou práci při likvidaci požáru v hotelu v Náplavní ulici, za což je městská část ocenila při slavnostním setkání na Novoměstské radnici.

 

Bezpečnost obyvatel patří mezi jednoznačné priority vinohradské radnice. Díky dobré komunikaci se všemi policejními složkami se daří řešit řadu problémů, a jak ukazují statistiky, počet trestných činů tu má dlouhodobě sestupnou tendenci. I když Praha 2 tyto bezpečnostní složky neřídí ani nezřizuje – v případě Policie ČR je to záležitost Ministerstva vnitra a v případě Městské policie pak hlavního města Prahy – snaží se s nimi úzce spolupracovat.

„Konkrétní problémy probíráme na poradách se zástupci státní i Městské policie a společně hledáme řešení, na některé věci jsme však krátcí. Můžeme podporovat vybavení policie a všemožně motivovat policisty a strážníky, což také děláme, ale těžko ovlivníme, že v Praze 2 momentálně chybí 16 strážníků a v našem policejním obvodu 120 policistů. Naším prvořadým zájmem je pocit bezpečí obyvatel městské části, a tomu by větší nasazení policistů a strážníků v ulicích určitě prospělo. Bohužel ale vůči Městské ani státní policii nemáme žádnou personální pravomoc,“ říká starostka Jana Černochová.

Místostarosta pro oblast bezpečnosti Martin Víšek podotýká: „Snažíme se přispět ke zlepšení materiálního vybavení státní i Městské policie i hasičského sboru. Právě dnes jsme zastupitelům předložili návrh na zakoupení další stovky drogových testerů pro Policii ČR za 100 tisíc korun. Radnice tyto testery pořizuje již několik let a policisté s nimi mají výborné zkušenosti – umožní jim okamžitě zjistit, zda se ve slinách nebo potu vyskytují stopy po drogách. Personální stabilizaci policie napomáháme přidělováním obecních bytů, motivačními odměnami a finančními příspěvky.“

Jak vyplývá ze zprávy, kterou zastupitelům předložilo Obvodního ředitelství policie Praha II, tato městská část patří z hlediska trestné činnosti mezi nejbezpečnější v hlavním městě. Na území Prahy 2 evidovali policisté v roce 2017 celkem 4155 trestných činů, což je oproti roku 2016 o 454 méně a znamená to zhruba 10% meziroční pokles. Zaznamenali o 248 méně majetkových trestných činů, o 57 méně kapesních krádeží, o 16 méně ukradených vozidel, o 27 méně vloupání do bytů. Počet násilných trestných činů klesl o 18 případů. V kategorii mravnostní trestné činnosti naopak vzrostl počet trestných činů o 18 případů, vesměs šlo o šíření pornografie prostřednictvím internetu. O 31 případů vzrostla také drogová kriminalita. Na rozdíl od trestné činnosti se zvýšil počet přestupků. V roce 2017 jich bylo zaznamenáno celkem 12 142, což je o 2330 více než v předchozím roce.

Při objasňování trestné činnosti a odhalování jejích pachatelů policie využívá kamerový systém, na jehož zřízení a rozšiřování má městská část významný podíl. V Praze 2 je 36 činných kamer a vloni bylo zmodernizováno dohledové pracoviště Městského kamerového systému Praha II. Díky kamerám se podařilo vyřešit 128 případů a zadržet 34 pachatelů.

Přestupky a jejich postihování jsou doménou městských strážníků, a jak vyplývá ze zprávy Obvodního ředitelství Městské policie Praha 2, v loňském roce jich řešili 82 988 – ať už šlo o porušování veřejného pořádku (7870), nedodržení podmínek parkování (74 731) nebo jiné přečiny, např. alkoholismus a toxikománie (387). Blokovým řízením strážníci řešili 18 208 přestupků a rozdali pokuty za 6 625 452 Kč. Protože prioritou práce Městské policie jsou záležitosti veřejného pořádku a klidu, bylo i vloni těžištěm jejich činnosti postihování rušení nočního klidu, poškozování obecního i soukromého majetku, znečišťování veřejných prostranství a porušování městských vyhlášek.

Také zástupci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy z centrální stanice v Sokolské ulici informovali zastupitele o své práci v loňském roce a problémech, které jim práci komplikují. Tato stanice tvoří základnu pro tři výjezdová družstva, zajišťující bezpečnost obyvatel Prahy 2. Za rok 2017 na území Prahy hasiči zasahovali ve 485 případech – nejčastěji při požárech (91 případů).  Škody na majetku vloni přesáhly šest milionů korun a hasiči uchránili majetek ve výši takřka 13 milionů korun.

V roce 2017 proběhlo taktické cvičení hasičů na Novoměstské radnici, jehož smyslem bylo upozornit na chyby a závady v zabezpečení. Hasiči chtějí ve spolupráci s městskou částí pokračovat, zejména pokud jde o zvýšení bezpečnosti a zlepšení informovanosti obyvatel Prahy 2.

  

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 18.06.2018 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout