Pomoc pro nevidomé

Téměř každý z nás někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Nadační fond Českého rozhlasu ve spolupráci se SONS a Tyfloservisem, o. p. s. pořádá 15. 10. 2001 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 2. ročník celonárodní veřejné sbírky na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených pod názvem „Bílá pastelka“. V tento den budou dobrovolní spolupracovníci, oblečení do kartónových chodících pastelek, nabízet za finanční příspěvek 20 Kč a více originální bílé pastelky. Svůj finanční dar můžete zaslat také přímo na sbírkové konto 99 9999 9999/0600 nebo přispět po internetu zakoupením virtuální pastelky na www.bilapastelka.centrum.cz. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, číst slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, jež jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu.

van

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout