Poutní slavnost na Karlově a prohlídka Betlémské jeskyně

V neděli 15. srpna se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově (ulice Ke Karlovu – předmostí Nuselského mostu) tradiční poutní slavnost.
V 9:30 bude celebrována mše svatá a od 14:00 do 17:00 bude tento architektonický klenot přístupný veřejnosti. Ve 14:30 je na programu prohlídka celého chrámu včetně unikátní podzemní Betlémské jeskyně a Svatých schodů s odborným výkladem. Sraz účastníků prohlídky je přímo v kostele.
Karlovský kostel, vyhledávaný především zahraničními turisty, ale mezi Pražany bohužel nepříliš známý, je vzácnou historickou památkou z doby Karla IV. Pozoruhodná stavba, vystavěná podle vzoru pohřebního chrámu císaře Karla Velikého v německých Cáchách, je proslulá především velkolepou pozdně gotickou hvězdicovitou klenbou opředenou pověstmi o nešťastném staviteli, který se neváhal spojit s ďáblem, jak barvitě líčí Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých. Najdeme tady i opravdovou barokní raritu, která nemá ve střední Evropě obdoby – půvabnou podzemní Betlémskou jeskyni z r. 1738 s bohatou výzdobou – jesle v životní velikosti jsou zřejmě nejstarší dochované v naší metropoli. Velkou zvláštností jsou zdejší Svaté schody (podle římského originálu) s kaplí Božího hrobu – dílo slavného architekta J. B. Santiniho.

Text: Michael Soukup, foto: len

Zveřejněno: 04.08.2004 – support@publix.cz
Vytisknout