Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
stavební zábor – revitalizace inženýrských sítí Etapa I:  1050 m² 
Etapa II: 1048 m² 
Etapa III: 1062 m² 
Etapa IV: 765 m² 
Etapa V: 398 m² 
U Vodárny, Kladská, Chodská, Moravská, Lužická a Slovenská 1. - 29. 4. 2020
23. 4. 2020 - 21. 5. 2020
15. 5. 2020 - 12. 6. 2020
6. 6. 2020 - 4. 7. 2020
28. 6. 2020 - 17. 7. 2020 
stavební zábor – revitalizace inženýrských sítí Etapa I: 478 m²
Etapa II:752 m²
Etapa III: 1062 m²
Etapa IV: 765 m²
Etapa V: 398 m² 
U Vodárny, Kladská, Chodská, Moravská, Lužická a Slovenská 1. - 29. 4. 2020
23. 4. 2020 - 21. 5. 2020
15. 5. 2020 - 12. 6. 2020
6. 6. 2020 - 4. 7. 2020
28. 6. 2020 - 17. 7. 2020 
stavební zábor – podchodné lešení
chodník 70 m²
Wilsonova
7. 6. 2019 - 5. 6. 2020
vyhrazené parkovací místo
vozovka 12,5 m²
Malá Štěpánská 2033/8
1. 8. 2019 - 31. 7. 2020
vyhrazené parkovací místo
vozovka 11 m²
Londýnská 445/4
29. 8. 2019 - 28. 8. 2020
stavební zábor
chodník 72,5 m2
Neklanova 128. 10. 2019  -  21.10. 2020
zařízení staveništěvozovka 71,76 m² Krkonošská 1723. 12. 2019 - 21. 7. 2020
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova proti 328/54
1. 1. - 31. 12. 2020
novinový stánek
chodník 10 m²
Vinohradská 2165/48
1. 1. - 31. 12. 2020
pevný stánek s květinami
chodník 12 m²
Tylovo nám. (parc. č. 4174/1)
1. 1. - 31. 12. 2020
mobilní stánek
s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
1. 1. - 31. 12. 2020
(vyjma 1. 7. - 30. 8. 2020)
podchodné stavební lešeníchodník 127 m²Krkonošská 1712. 1. - 21. 7. 2020
zařízení staveniště
vozovka 31 m²
Záhřebská 885/31
20. 1. - 31. 8. 2020
zařízení staveniště
vozovka + chodník 29 m²
vozovka + chodník 21 m²
Melounová 520/4
20. 1. - 30. 9. 2020
20. 1. - 30. 5. 2020
farmářské trhy
náplavka 800 m²
náplavka 900 m²
náplavka 950 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. - 22. 2. 2020
29. 2. - 25. 7. 2020
4. 4. - 6. 6. 2020  
stavební zábor
vozovka + chodník 53 m²
Oldřichova 398/24
9. 2. - 30. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 6,5 m²
Na Hrobci 415/9
Vyšehradská 415/9
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,82 + 3,23 m²
Americká 649/18
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Na Hrobci 410/1
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Jugoslávská 599/18
1. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10,062 m²
chodník 58,05 m²
chodník 10,062 m²
Palackého náměstí 1571/1
1. 3. - 2. 4. 2020
3. 4. - 30. 9. 2020
1. - 31. 10. 2020
stavební zábor
vozovka 29 m²
V Tůních 1584/2
1. 3. 2020 - 28. 2. 2021
stavební zábor
vozovka + chodník 55 m²
Římská 104/14
2. 3. 2020 - 31. 1. 2021
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Koubkova 685/16
4. 3. - 30. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,73 + 8,73 m²
Italská 212/5
4. 3. - 30. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 20 m²
chodník 53 m²
chodník 20 m²
náměstí Míru (cukrárna)
8. 3. - 4. 4. 2020
5. 4. - 27. 9. 2020
28. 9. - 13. 11. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,045 +1,045 m²
chodník 2,64 m²
Budečská 974/6
10. 3. - 15. 11. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 18 m²
Dittrichova 1942/20
14. 3. - 31. 10. 2020
zařízení staveniště
chodník 6 m²
vozovka 29 m²
vozovka 14 m²
Gorazdova 335/14
15. 3. - 31. 7. 2020
15. 3. - 15. 4. 2020
16. 4. - 15. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 4,8 m²
Na Hrobci 410/1
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 3. - 15. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 3. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
náměstí Míru 1220/3
15. 3. - 31. 10. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 47 m²
Tyršova 1832/7
16. 3. - 23. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
chodník 10 m²
chodník 5 m²
Budečská 893/13
16. - 31. 3. 2020
1. 4. - 30. 9. 2020
1. - 18. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 11,9 m²
nám. Jiřího z Poděbrad 1552/3
20. 3. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,68 + 1,68 m²
Mánesova 1624/20
20. 3. - 31. 10. 2020
okrasná zeleň
chodník 0,3 + 0,3 m²
Mánesova 1624/20
20. 3. - 31. 12. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
chodník 21 m²
chodník 12 m²
Americká 579/17
21. 3. - 21. 4. 2020
22. 4. - 30. 9. 2020
1. 10. - 31. 10. 2020
rekonstrukce bytového domu vozovka 5,6 m² 
chodník + vozovka 83 m²
U Kanálky X Mánesova 
U Kanálky
26. 3. - 28. 6. 2020 
1. 4. - 28. 6. 2020
zařízení staveniště
vozovka + chodník 56 m²
Mikovcova 619/2
1. 4. - 30. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 6. 2020
1. 8. - 30. 9. 2020
zařízení staveniště
chodník 20 m²
Žitná 570/26
1. 4. - 4. 7. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 + 6 m²
Trojická 366/3
1. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
Mánesova 1391/59
1. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,9 m²
Lípová 472/10
1. 4. - 25. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Myslíkova 258/8
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Myslíkova 1698/18
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 17 m²
chodník 5 m²
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6,75 m²
Slovenská 891/5
1. 4. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 + 2 m²
Myslíkova 1275/12
1. 4. - 31. 10. 2020 
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo náměstí
(výstup z metra u sochy
E. Krásnohorské)
1. 4. - 30. 11. 2020
mobilní prodej kávy
chodník 3 m²
náměstí Míru (výstup z metra)
1. 4. - 30. 11. 2020
zařízení staveniště
vozovka 15 m²
Máchova 1121/4
1. 4. 2020 - 12. 1. 2021
vzdělávací akce 
chodník 50 m² 
Zítkovy sady 
1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
restaurační předzahrádka
chodník 18,24 + 1 m²
Vratislavova 28/12
6. 4. - 25. 9. 2020
restaurační předzahrádika
chodník 33 + 10,5 m²
Vinohradská 1789/40
6. 4. - 23. 10. 2020
zařízení staveniště
chodník + vozovka 150 m²
Vozová, parc. č. 4117,4118/1
6. 4. - 30. 11. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Myslíkova 260/14
15. 4. - 10. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 + 1,5 m²
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m²
Vratislavova 20/24
15. 4. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 16 m²
chodník 6 m²
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1355/17
16. - 30. 4. 2020
1. 5. - 30. 9. 2020
1. 5. - 30. 9. 2020
stavební zábor
vozovka + chodník 34 m²
Dittrichova 1543/2
19. 4. - 25. 6. 2020
stavební zábor
vozovka 19 m²
V Tůních 525/16
19. 4. - 4. 7. 2020
stavební zábor
vozovka + chodník 94 m²
Blanická 922/25 x Mánesova
23. 4. - 23. 7. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Náplavní 2009/9
23. 4. - 16. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Myslíkova 1998/30
1. 5. - 15. 9. 2020
mobilní prodej
náplavka 3 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 5. - 26. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 33,8 m²
Rumunská 1820/5
1. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník  5 m²
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,25 + 3,75 m²
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2020
stavební zábor – kontejner
vozovka + chodník 32 m²
Malá Štěpánská 1930/7
1. 5. - 19. 11. 2020
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí
1. 5. - 30. 11. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 1047 m²
Václavská – zpřístupnění stanice metra
1. 5. - 31. 12. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 145 m²
Italská x Vozová
2. 5. - 20. 6. 2020
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m²
nám. Míru u výstupu z metra
6. 5. - 30. 9. 2020
stavební zábor
chodník 25 m²
Vinohradská 283/52
6. 5. - 30. 11. 2020
zařízení staveniště
vozovka + chodník 42 m²
Uruguayská 429/8
7. 5. - 31. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Třebízského 1241/1
11. 5. - 31. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Moravská 1503/21
11. 5. - 31. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Vinohradská 1595/31
11. 5. - 2. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 27 m²
Americká 875/20
11. 5. - 15. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Balbínova 323/6
11. 5. - 18. 9. 2020
mobilní prodej
chodník 3 m²
Palackého nám. 358/2
11. 5. - 20. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 16 m²
chodník 12 m²
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
11. 5. - 25. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m²
Slavíkova 1555/27
11. 5. - 26. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m²
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17 
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka 
chodník 10,4 m² 
Vyšehradská 1703/12 
11. 5. - 30. 9. 2020 
restaurační předzahrádka
chodník 5,46 a 5,46 m²
Vratislavova 129/36
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka 
chodník 9 m²
Karlovo nám. 551/34
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník  17 m²
nám. Míru 342/13
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 21 m²
Římská  2135/45
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 0,35 + 0,35 + 0,35 m²
chodník 0,96 + 0,96 + 0,96 m²
Slezská 1345/48 u domu
Slezská 1345/48 u chodníku
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 24,7 m²
Na Děkance 1961/1
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 36 m²
chodník 87 m²
nám. Míru 820/9
Korunní 820/1
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 16 m²
Belgická 539/11
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4,92 m²
Na Zderaze 268/9
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6,6 m²
Na Zderaze 266/11
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 18 m²
nám. Míru 1221/4
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 27 m²
Slezská 821/22
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 + 4,4  m²
Bělehradská 568/92
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 3 m²
Podskalská 1291/13
Plavecká 1291/3
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Kateřinská 522/21
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
náplavka 24 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 17 m²
Balbínova 529/1
11. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m²
chodník 1,8 m²
Plavecká 2054/6
11. 5. - 1. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 41,86 m²
Anglická 390/19
11. 5. - 2. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
Slavíkova 1611/5
11. 5. - 1. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 24 + 9 m²
Tylovo náměstí 699/1
11. 5. - 4. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 13,8 + 9,6 m²
Náplavní 1773/4
11. 5. - 15. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,63 + 3,63 m²
Belgická 25/33
11. 5. - 15. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m²
Slavíkova 1627/9 
11. 5. - 15. 10. 2020 
restaurační předzahrádka
chodník 11 m²
Záhřebská 153/32
11. 5. - 15. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
Bělehradská 643/77
11. 5. - 24. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 19,36 m²
Korunní 984/39
11. 5. - 25. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 25,08 m² u domu
chodník 12 m² u silnice
Anglická 658/23
11. 5. - 27. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Sázavská 736/1
11. 5. - 30. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
Korunní 783/23
11. 5. - 30. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Jaromírova 462/1
11. 5. - 30. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,7 + 3,7 m² 
Myslíkova 262/20 
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 24 m²
chodník 21 m²
Karlovo nám. 559/28
11. 5. - 30. 9. 2020
1. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník  16 m²
Ostrčilovo nám. 252/2
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Uruguayská 176/19
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 17,5 m²
Římská 1196/29
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
chodník 21 m²
chodník 14 m²
Anglická 336/21
11. - 31. 5. 2020
1. 6. - 31. 8. 2020
1. 9. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
Ladova 2045/1
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 40,3 m²
Vinohradská 35/25
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 7 m²
chodník 3 m²
Anny Letenské 1204/1
11. 5. - 12. 9. 2020 (Po–So)
14. 9. - 31. 10. 2020 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m²
Mánesova 1407/89
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,6 + 14,4 m²
nám. Jiřího z Poděbrad 1407/4
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 + 9 m²
Americká 341/43
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6 m² 
U Kanálky 1559/5 
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 49 m²
Anglická 81/24
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
náplavka 24 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 23 m²
Belgická 335/26
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Americká 152/15
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10,92 m²
Mánesova 1405/55
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m²
Tylovo nám. 15/3
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14 m² 
nám. Míru 1220/3 
11. 5. - 31. 10. 2020 
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
nám. Míru 117/16
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,875 + 3,75 m²
Bělehradská 289/67
11. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
chodník 19 m²
chodník 15 m²
chodník 7 m²
Anglická 390/19
11. 5. - 30. 6. 2020
1. 7. - 31. 8. 2020
1. - 15. 9. 2020
16. 9. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
náplavka 24 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
11. 5. - 31. 12. 2020
restaurační předzahrádka
náplavka 24 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka 
12. 5. - 31. 10. 2020
stavební zábor
chodník + vozovka 24 m²
Nezamyslova 423/13
14. 5. - 14. 8. 2020
zařízení staveniště
vozovka 12 m²
Jenštejnská 1966/1
15. 5. - 15. 6. 2020
stavební zábor
vozovka 20 m²
Wenzigova 921/12
15. 5. - 13. 7. 2020
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m²
Karlovo nám. 2097/10
15. 5. - 30. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
Vratislavova 68/19
15. 5. - 15. 9. 2020
restaurační předzahrádka 
chodník 27,5 m²
nám. Míru 109/18
15. 5. - 18. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
Bělehradská 478/110
15. 5. - 18. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 30 m²
Slezská 778/20
15. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahtrádka
chodník 1 + 5 m²
Jugoslávská 662/27
15. 5. - 31. 10. 2020
zařízení staveniště – oprava kanalizace
vozovka 28 m²
Španělská 759/4
16. 5. - 31. 10. 2020
stavební zábor
vozovka 25 m²
Šumavská 809/32
17. 5. - 30. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
Varšavská 1231/6
17. 5. - 3. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 1,65 + 4,312 m²
Šubertova 1353/4
18. 5. - 25. 6. 2020 (Po–Pá)
7. 7. - 14. 8. 2020 (Po–Pá)
24. 8. - 16. 10. 2020 (Po–Pá)
restaurační předzahrádka
chodník 3,42 + 2,52 m²
Italská 833/32
18. 5. - 12. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 11,55 m²
Anglická 384/25
18. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,2 + 8,2 m²
Bělěhradská 654/102
18. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Sázavská 748/24
18. 5. - 31. 10. 2020
oprava oplocení
vozovka + chodník 120 m²
Botičská 424/1
18. 5. - 11. 11. 2020
retsaurační předzahrádka
chodník 14,5 + 14,5 m²
Francouzská 75/4
20. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 30 m²
Bělehradská 1350/19
20. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Žitná 1765/4
20. 5. - 1. 10. 2020
restaurační předzahrádka 
chodník 6,56 + 6,56 m² 
Anny Letenské 936/18 
20. 5. - 1. 10. 2020 
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Šumavská 47/20
20. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
chodník 8 m²
Rašínovo nábřeží 382/60
Dřevná 382/2
20. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6 + 6 + 2,25 m²
Budečská 933/22
20. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 29 m²
Třebízského 1261/11
20. 5. - 15. 11. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,96 m²
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 22 m²
Škrétova 386/1
22. 5. - 30. 9. 2020
stavební zábor – výkop
chodník 136 m²
Italská x Na Smetance
25. 5. - 3. 6. 2020
zařízení staveniště
vozovka 6 m²
Uruguayská 344/13
25. 5. - 19. 6. 2020
zařízení staveniště
chodník 15 m²
Kateřinská 1541/5
25. 5. - 22. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Žitná 1578/52
25. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 4,8 + 4,8 m²
Vratislavova 32/4
25. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m²
Korunní 1237/50
25. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 14,35 m²
Francouzská 80/6
25. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 8,75 + 8,75 m²
Vinohradská 839/15
25. 5. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,45 + 2,25 + 2,25 m²
Americká 2503/8
25. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
Rašínovo nábřeží 409/34
25. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 3,75 + 4,5 + 3,75 m²
 Myslíkova 1343/24
25. 5. - 31. 10. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 20,25 m²
Rubešova 40/3
25. 5. - 31. 10. 2020
stavební zábor
vozovka 26,4 m²
Na Rybníčku 1428/8
26. 5. - 30. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Rubešova 83/10
26. 5. - 31. 10. 2020
zařízení staveniště
vozovka + chodník 28 m²
Záhřebská 369/3
27. 5. - 10. 6. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 5,2 + 3 m²
Na Výtoni 1259/12
27. 5. - 30. 9. 2020
zařízení staveniště
chodník 55 m²
Záhřebská 885/31
28. 5. - 22. 12. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 9,6 m²
Vinohradská 1128/47
29. 5. - 31. 10. 2020
zařízení staveniště
vozovka 21 m²
Melounová 520/4
31. 5. - 31. 8. 2020
zařízení staveniště
vozovka + chodník 41 m²
vozovka + chodník 49 m²
Záhřebská 577/33 
Varšavská 577/25
1. - 29. 6. 2020
30. 6. - 31. 7. 2020
zařízení staveniště
chodník 29 m²
Na Moráni 326/15
1. 6. - 31. 8. 2020
restaurační předzahrádka
chodník 24 m²
Tylovo náměstí 645/2
1. 6. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
 chodník 12 m²
Belgická 270/30
1. 6. - 30. 9. 2020
restaurační předzahrádka
náplavka 24 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 6. - 31. 10. 2020
parkování přenosového vozu
vozovka 30 m²
Londýnská 623/30
6. - 7. 6. 2020
úplná uzavírka 
objížďka Bělehradská – Šafaříkova – Záhřebská – Belgická- Jana Masaryka – Americká – Máchova –
Varšavská – Šmilovského – Rybalkova – Donská – Francouzská – Moskevská – Sportovní –
Vršovická
Perucká
11. - 13. 6. 2020
stavební zábor – NTL plynovod
vozovka + chodník 100 m²
vozovka + chodník 596 m²
vozovka + chodník 829 m²
Vinohradská 
Mánesova
Vinohradská a Španělská
13. 6. - 30. 7. 2020
14. 7. - 7. 8. 2020
15. 6. - 13. 7. 2020
zařízení staveniště
chodník 34 m²
Sokolská 1797/42
15. - 20. 6. 2020
29. 6. - 5. 7. 2020
zábor komunikace
vozovka 60 m²
Vratislavova 64/13
20. 6. - 31. 8. 2020