Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. 2018 - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. 2018 - 31. 3. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. 2018 - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)
stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. 2018 - 19. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 927/4
10. 10. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
chodník 13,8 m²
Italská 35/21 (roh s Vinohradskou 35/25)
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Tylovo nám., parc. č. 4171/1
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor – Revitalizace stráně v Riegrových sadechvozovka a chodník 268 m2
Italská, Na Smetance a Polská11. 11. 2018 - 15. 4. 2019
umístění uměleckých děl
chodník 50 m²
Zítkovy sady, parc. č. 2440
19. 11. 2018 - 22. 9. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 60 m²
Šafaříkova 167/6 X Jana Masaryka
21. 11. 2018 - 30. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 38 m²
Přemyslova 84/3
26. 11. 2018 - 31. 5. 2019
stavební zábor
chodník 3 m²
Malá Štěpánská
26. 11. 2018 - 20. 6. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Na Švihance 1519/11
30. 11. - 1. 12. 2018
14. - 15. 12. 2018
11. - 12. 1. 2019
25. - 26. 1. 2019
8. - 9. 2. 2019
22. - 23. 2. 2019
8. - 9. 3. 2019
22. - 23. 3. 2019
12. - 13. 4. 2019
19. - 20. 4. 2019 
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
7. - 20. 12. 2018
7. - 31. 1. 2019
1. - 28. 2. 2019
1. 3. 2019
11. - 29. 3. 2019
1. - 30. 4. 2019
2. - 31. 5. 2019
3. - 28. 6. 2019
26. - 30. 8. 2019
2. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
1. - 29. 11. 2019
2. - 20. 12. 2019
zařízení staveništěvozovka 23 m2Václavská 1420. 12. 2018 - 31. 3. 2019
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova 328/54
1. 1. - 31. 12. 2019
běžná údržba komunikací TSK
vozovky + chodníky + zeleň
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
chodník 58 m²
chodník 10 m²
Palackého nám. 1571/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2019
14. 4. 2018 - 30. 9. 2019
1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Palackého nám. 358/2
1. 1. - 31. 12. 2019
okrasná zeleň
chodník 2 m2Mánesova 1645/871. 1. - 31. 12. 2019
zařízení staveniště – uzavírka; stanovena objízdná trasa Koperníkova–Máchova–Čermákova–Varšavská–Rybalkova
vozovka + chodník 2240 m²
Šmilovského
14. 1. - 18. 4. 2019
stavební zábor
vozovka 20 m2
Malá Štěpánská 1930/722. 1. - 15. 6. 2019
stavební zábor
chodník 77 m²
Žitná 561/6 a 8
1. 2. - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 15 m²
Lípová 474/14
4. 2. - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 8 m²
Omladinářů 10/2
5. 2. - 27. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 8 m²
Tyršova 1832/7
11. 2. - 15. 4. 2019
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
13. 2. - 31. 7. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 57 m²
Na Zderaze 267/10
22. 2. - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 161 m²
Lípová 474/14
27. 2. - 4. 4. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 9 m²
chodník + vozovka 51 m²
Dittrichova 346/4
27. 2. - 31. 3. 2019
1. 4. - 31. 5. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1,5 m²
Na Hrobci 432/3
1. - 30. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
1. 3. - 20. 4. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 20 m²
Pod Karlovem 1325/4
1. 3. - 31. 5. 2019 (Po–So)
zařízení staveniště
chodník + vozovka 82 m²
Belgická 681/5
1. 3. - 30. 6. 2019
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí (u stánku
s květinami)
1. 3. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,82 + 3,23 m²
Americká 649/18
1. 3. - 31. 10. 2019
farmářské trhy
chodník 12 m²
Palackého náměstí (podél dělicí zdi se Zítkovými sady)
1. 3. - 30. 11. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 77 m²
V Tůních 525/16
2. - 30. 3. 2019
farmářské trhy
náplavka 900 m²
náplavka 950 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
2. - 30. 3. 2019 (soboty)
6. - 27. 4. 2019 (soboty)
zařízení staveniště – autojeřáb
vozovka 72 m² 
Šafaříkova 167/6 
4. - 18. 3. 2019 
zařízení staveniště
chodník + vozovka 72 m²
Na Bojišti 1452/5
4. 3. - 7. 4. 2019
zařízení staveniště
vozovka 18 + 7 m²
Záhřebská 562/41 a 148/50
4. 3. - 30. 4. 2019
kontejner na stavební odpad
vozovka + chodník 55 m²
Londýnská 2578/54 a 56
4. 3. - 28. 6. 2019
AVOn proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
4. 3. - 1. 7. 2019
kontejner na stavební odpad
vozovka 8 m²
Budečská 816/4
5. 3. - 30. 4. 2019
restaurační předzahrádkachodník 18 m²
Dittrichova 205. 3. - 31.10. 2019
zařízení staveniště
chodník 45 m²
Rumunská  18/22 X Bělehradská
8. 3. - 5. 4. 2019
stavební zábor
vozovka 29 m²
V Tůních 1584/2
10. 3. - 29. 2. 2020
stavební zábor
chodník 42 m²
Na Švihance 1528/7
11. - 29. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 10 m²
Šafaříkova 202/15
11. 3. - 9. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 11 m²
chodník 9 m²
chodník 42 m²
chodník 9 m²
nám. Míru, parc. č. 4079/1 a 5 
11. 3. - 16. 11. 2019
11. 3. - 2. 4. 2019
3. 4. - 2. 10. 2019
3. 10. - 16. 11. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 4,8 m²
Na Hrobci 410/1
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 3. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1,68 + 1,68 m²
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 14 m²
náměstí Míru 1220/3
15. 3. - 31. 10. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 30 m²
Polská (naproti) 1360/36
16. - 27. 3. 2019
stavební zábor
chodník 56 m²
chodník  14,8 m²
Karlovo náměstí  1359/1
16. 3. - 3. 5. 2019
4. 5. - 14. 6. 2019
stavební zábor
chodník 8 m²
Slezská 2000/9
18. - 27. 3. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 95,3 m²
Mánesova 1616/66
18. 3. - 30. 4. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 41 m²
Záhořanského 2008/5
18. 3. - 18. 8. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 7 m²
Fügnerovo náměstí 1867/6
18. 3. - 24. 4. 2019
zařízení staveniště
chodník 24 m²
Francouzská 463/13
19. - 20. 3. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 266 m²
vozovka 323 m²
vozovka 38 m²
vozovka 538 m²
vozovka 260 m²
Neklanova
Hostivítova
Vratislavova
Vnislavova
Studničkova
21. 3. 2019
uzavírka úseku ulice
vozovka – objízdná trasa Záhřebská–Londýnská–Jana Masaryka
Belgická, úsek mezi Záhřebskou a Jana Masaryka – demontáž a převoz jeřábu
21. 3. 2019
uzavírka – oprava mostu – objížďka vyznačena
vozovka (objížďka je vedena Křesomyslovou, Otakarovou, Na Zámecké, Bělehradskou)
Na Folimance
21. 3. - 7. 6. 2019
audiovizuální tvorba – částečná uzavírka ulic
vozovka 770 m²
vozovka 440 m²
vozovka 110 m²
vozovka 275 m²
vozovka 295 m²
Studničkova
Albertov
Studničkova X Albertov
Votočkova
Hlavova
23. - 24. 3. 2019
uzavírka úseku ulice – objízdné trasy1a. etapa – Čermákova–Koperníkova–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Máchova
1b. etapa – Čermákova–Koperníkova–Máchova–Rybalkova
Varšavská, úsek mezi Čermákovou a Šmilovského ulicí; přístup do objektů bude zachován
25. 3. - 18. 4. 2019
25. 3. - 30. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,09 + 2,64 m²
Budečská 974/6
25. 3. - 31. 10. 2019
zařízení staveniště
vozovka 40 m²
Rybalkova 927/4
1. - 30. 4. 2019
zařízení staveniště
vozovka + chodník 60 m²
Jana Masaryka X Šafaříkova
1. 4. - 30. 6. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 + 6 m²
Trojická 366/3
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m² 
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 30. 9. 2019
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 33 + 10,5 m²
Vinohradská 1789/40
1. 4. - 25. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m²
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 + 2 m²
Myslíkova 1275/12
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,9 m²
Lípová 472/10
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 44,52 m²
Gorazdova 357/1
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 11,5 m²
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 + 8,4 m²
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 7 + 1,5 m²
Plavecká 404/4
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Sázavská 748/24
1. 4. - 31. 10. 2019 (kromě NE)
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Rašínovo nábřeží 410/32
1. 4. - 31. 10. 2019 (kromě NE)
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Na Hrobci 410/1
1. 4. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 1,87 + 0,85 + 2,46 m²
Spálená 284/1
1. 4. - 31. 10. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 201 m²
chodník 10 m²
vozovka 200 m²
chodník 10 m²
Helénská
Helénská
Španělská
Španělská
7. 4. 2019 (04:00–22:00)
stěhování a parkování
vozovka 129 m²
Karlovo náměstí, úsek mezi Vodičkovou a Spálenou
10. - 14. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 23,75 + 18,75 m²
I. P. Pavlova 1790/6
14. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 18,815 m²
chodník 18,815 + 2,55 m²
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. a 1. - 31. 10. 2019
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,25 m²
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4,92 m²
Na Zderaze 268/9
15. 4. - 30. 9. 2019 
restaurační předzahrádka
chodník 1 + 5 m²
Jugoslávská 662/27
15. 4. - 15. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 4 m²
chodník 16 m²
chodník 6 m²
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1355/14
20. - 30. 4. 2019
1. 5. - 31. 8. 2019
1. 5. - 31. 8. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 15 m²
 Myslíkova 260/14
22. 4. - 9. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 18,24 + 1 m²
Vratislavova 28/12
23. 4. - 13. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5,95 m²
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 12 m²
Vratislavova 20/24
1. 5. - 22. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 9 m²
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5 m²
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16 m²
Fügnerovo nám. 1865/4
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,25 + 3,75 m²
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
Vyšehradská 429/37
1. 5. - 30. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m²
Gorazdova 331/22
1. 5. - 31. 10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 5,46 + 5,46 m²
Vratislavova 129/36
7. 5. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10,4 m²
Vyšehradská 1703/12
15. 5. - 15. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 m² 
Karlovo náměstí 551/34
15. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 3,96 m²
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2019 (Po–Pá)
veřejná sbírka
chodník 200 m²
Palackého náměstí
20. - 24. 6. 2019