Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Vinohradská 406/23
1. 11. 2016 - 30. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m2
Na Švihance 1519/11
14. 11. 2016 - 13. 11. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Slezská 20
22. 11. 2016 - 10. 11. 2017
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Jugoslávská 662/27 1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
restaurační předzahrádka  chodník 1,5 + 1,5 m2 Jugoslávská 18 1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka chodník 14 m2 Vozová 1521/2  1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3,2 m2
Mánesova 1624/20
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Wenzigova 1873/6
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 3
1. 3. - 31. 10. 2017
farmářské trhy
chodník podél dělicí zdi se Zítkovými sady 18 m2
Palackého náměstí, parcelní číslo 2438/2
1. 3. - 30. 11. 2017
pondělí, čtvrtek (vyjma svátků)
restaurační předzahrádka
chodník 2 m2 u kraje chodníku
chodník cca 3 m2 u domu
Budečská 974/6
20. 3. - 31. 10. 2017
reklamní zařízení (áčko)
chodník 1 m2
Chopinova 1556/6 
20. 3. - 28. 2. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Dittrichova 1942/20
24. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 a parc. č. 4079/5
14. 3. - 8. 11. 2017
14. 3. - 3. 4. 2017
4. 4. - 4. 10. 2017
5. 10. - 8. 11. 2017
restaurační předzahrádka
chodník u domu 12 m2
chodník u obrubníku 2,2 m2
Americká 579/17
1. 4. - 31. 10. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 0,85 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník cca 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  cca 17 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,075 m2
Spálená 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 44,52 m2
Gorazdova 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
mobilní prodejní trojkolka chodník 2 m2 (od 7:00 do 20:00 hod.) Palackého náměstí 2 1. 4. - 31. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 40,04 m2
Palackého náměstí 1571/1
14. 4. - 29. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 382/60
15. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Na Hrobci 410/1
20. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  11,5 m2
Chopinova 1521/26
21. 4. - 31. 10. 2017
Slavnosti farmářského tržiště
náplavka 350 + 50 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
22. 4. 2017
24. 6. 2017
9. 9. 2017
16. 9. 2017
30. 9. 2017
7. 10. 2017
28. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Bělehradská 643/77
24. 4. - 24. 10. 2017
pouze pracovní dny
 restaurační předzahrádka
chodník 11,2 m2
Římská 1199/35
24. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Slezská 2165/15
25. 4. - 31. 10. 2017
mobilní kavárna
chodník 4 m2
náměstí Míru u výstupu z metra, pouze Po–Čt
26. 4. - 30. 6. 2017
1. 9. - 30. 11. 2017
komerční plocha pro stánky
náplavka 350 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
29. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
10. 6. 2017
26. 8. 2017
2. 12. 2017
9. 12. 2017
16. 12. 2017
23. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Belgická 335/26
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1,75 m2
Jugoslávská 180/15
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Ladova 1 
1. 5. - 31. 10. 2017
(kromě neděle)
restaurační předzahrádka
chodník 17,5 m2
Římská 1196/29
1. 5. - 31. 10. 2017
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
chodník 3 m2
Na Smetance X A. Letenské
Sekaninova proti č. 328/54
2. 5. - 31. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Uruguayská 19
3. 5. - 31. 10. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Belgická 610/27
3. 5. - 30. 4. 2018
stavební zábor – výkopy – provizorní vodovod po celou dobu trvání stavby
zařízení staveniště 44 m2
provizorní vodovod
1. fáze zábor 150 m2
2. fáze zábor 110 m2
3. fáze zábor 110 m2
částečná uzavírka bez objízdné trasy
U Nemocnice
9. 5. - 31. 10. 2017
9. 5. - 31. 10. 2017
12. 6. - 30. 7. 2017
31. 7. - 10. 9. 2017
11. 9. - 31. 10. 2017
12. 6. - 31. 10. 2017

restaurační předzahrádka
chodník 7,95 m2
Americká 2503/8
12. 5. - 22. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Vinohradská 1246/55
15. 5. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 8 m2
chodník 4 m2
Čermákova 1126/1
15. 5. - 12. 11. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Myslíkova 1698/18
16. 9. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 6 m2
Korunní 1384/59
24. 5. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 9 m2
vozovka 15 m2
Lužická 1343/3
24. 5. - 22. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Máchova 439/27
25. 5. 2017 - 24. 5. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 410/32
26. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník – lavička 2 m2
Sázavská 736/1
29. 5. - 30. 10. 2017
mobilní prodej
náplavka 2 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
5. 6. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Lublaňská 1725/31
5. 6. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 68,2 m2
Neklanova 80/3
14. 6. - 30. 11. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  5,88 m2
Náplavní 2009/9
16. 6. - 27. 10. 2017
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m2
Jugoslávská X Lublaňská
19. 6. - 15. 11. 2017 v těchto dnech: 19., 21., 26., 28. 6.;
10., 17., 24., 31. 7.;
7., 14., 21., 28. 8.;
4., 11., 13., 18., 20., 25. 9.;
2., 4., 9., 11., 16., 23., 25. 10.;
1., 6., 13., 15. 11. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jaromírova 21/33
20. 6. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádkachodník 3,875 m2 + 3,875 m2 u kraje chodníku
1,001 m2 + 2,275 m2 u domu
Šafaříkova 1810. 7. - 31.10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 4,5 m2
V Tůních 212. 7. 2017  -  1. 7. 2018
pouze úterý a čtvrtek
zařízení staveništěchodník 63 m2
vozovka 39 m2
umístění jeřábu 150 m2
Kladská1 roh s Lužickou20. 7. - 22. 12. 2017
zařízení staveništěchodník cca 42 m2Jana Masaryka 227. 7. - 28. 2. 2018
restaurační předzahrádka chodník - 1,00 x 7,80mPod Nuselskými schody 11. 8. - 31. 10.2017
stavební zábor – sanace vlhkého zdiva objektu Novoměstské radnicechodník 88 m2
Karlovo nám. x Vodičkova2. 8. - 31. 10. 2017
zařízení staveništěvozovka cca 22 m2Bruselská 118. 8. - 19. 12. 2017
zařízení staveništěvozovka cca 14 m2Londýnská 3212. 8. - 11. 2. 2018
stavební zábor – rekonstrukce kanalizace
6. etapa
28. 8. 2017 až 10. 9. 2017 vozovka + chodník 132 m2
7. etapa
11. 9. 2017 až 1. 10. 2017  vozovka + chodník 223 m2
8. etapa
2. 10. 2017 až 20. 10. 2017 - vozovka + chodník 100 m2
Karlovo náměstí, úsek ul. Ječná - U Nemocnice - Vyšehradská28. 8. -  20. 10. 2017
zařízení staveništěchodník cca 24 m2U Nemocnice 328. 8. - 27. 10. 2017
zařízení staveništěchodník 5 m2Vyšehradská 27
28. 8. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Rumunská 14/27
28. 8. - 31. 10. 2017
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 100 m2
Václavská 22
29. 8. - 28. 8. 2018
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 35 m2
Karlovo náměstí 29
30. 8. - 15. 11. 2017
stavební zábor – podchodné lešení
chodník 44 m2
Melounova 5 X Ječná
31. 8. - 31. 10. 2017
 volební kampaň do PS chodník - 4 m2 náměstí Míru1. 9. - 21.10. 2017
 volební kampaň do PS chodník - 4 m2 + 4 m2
 Tylovo náměstí
1. 9. - 21.10. 2017
stavební kontejner
vozovka 18 m2
Lublaňská 652/53
1. 9. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 27 m2
vozovka 41 m2
Podskalská 366/27
1. 9. - 30. 11. 2017
podchozí lešení
chodník 26,10 m2
Americká X Jana Masaryka
1. 9. - 27. 10. 2017
mobilní prodej
chodník 3 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
1. 9. - 30. 11. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Rumunská
2. - 3. 9. 2017
2. - 3. 12. 2017
podchozí lešení
zařízení staveniště
chodník 33 m2
chodník 58 m2
Jaromírova 455/23
6. 9. - 31. 12. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Americká
9. - 10. 9. 2017
9. - 10. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Koubkova 685/16
11. 9. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník – podchozí leš. 30 m2
Moravská 1601/48
11. 9. - 10. 11. 2017
stavební zábor - kontejner na velkoobjemový odpadvozovka - 25 m2 - kontejner na velkoobjemový odpadRejskova 11/236911. 9. - 13. 11. 2017
stavební kontejner zábor vozovky pro stavební kontejner a zařízení staveniště
• 30 m2
• průjezdní profil min. 3 m bude zachován
 Václavská 911. 9. - 11. 12. 2017
 zařízení staveniště - oprava teras, balkonů, oprava fasády chodník - lešení podchozí
vozovka - zařízení staveniště + kontejner
viz. situace - cca 65 m2
 Šafaříkova 10 15. 9. -  30. 11. 2017
kontejner pro sběr textilu a drobného elektra
vozovka 5 m2
Trojická 1886/16
16. - 17. 9. 2017
28. - 29. 10. 2017
16. - 17. 12. 2017
stavební zábor – výměna oken a oprava fasády
chodník 49,5 m2
chodník 99 m2
chodník 37,5 m2
Ječná
Ječná
Na Rybníčku
16. 9. 2017 - 9. 4. 2018
stavební zábor
chodník 68 m2
Na Švihance 1519/1118. 9. - 31. 10. 2017
 zařízení staveniště 1. etapa: 18.9. - 16.10. 2017 - chodník podél objektu v ul. Jana Masaryka - podchodné lešení - cca
96 m2
2. etapa: 16.10. - 31.10.2017 - vozovka + chodník podél objektu v ul. Šafaříkové - podchodné lešení
- cca 100 m2
v 1. i 2. termínu od 18.9.2017 do 31.10.2017 je pro zařízení staveniště ve vozovce v ul. Jana
Masaryka zábor pro 25 m2
 Šafaříkova 3 roh s ul. Jana Masaryka 18. 9. - 31. 10. 2017
 rekonstrukce komunikace Objížďka se nenařizuje.
Ulice bude průjezdná jen pro vozidla stavby nebo pro vozidla s povolením stavby.
částečnou uzavírku místní komunikace Londýnská v úseku Anglická – Jugoslávská 18. 9. -  15. 12. 2017
 rekonstrukci komunikace - akce "Londýnská zábor chodníků a vozovky pro potřeby výkopů inženýrských sítí, umístění stavební techniky a
provedení stavebních prací
• ulice bude neprůjezdná, chodcům bude umožněn průchod dvěma oplocenými koridory na
vozovce o min. šíři 2 m
 úsek Anglická - Jugoslávská 18. 9. -  15. 12. 2017
výkopy pro kabely VN a NN
chodník 45 m2

vozovka 25 m2
chodník 57 m2

chodník 10 m2

chodník 10 m2

Jugoslávská 19, 17, 15

Anglická/Londýnská/Jugoslávská, parc. č. 4088/1, 4087, 4080, 4081/1

Anglická 334/12 a 565/14
 
Jugoslávská 180/15 a 136/19

Anglická 334/12 a 565/1418. 9. - 8. 10. 2017

18. 9. - 29. 10. 20179. - 29. 10. 2017

9. - 30. 10. 2017

30. 10. - 20. 11. 2017


lešení a zařízení staveniště
chodník 23 m2
chodník 4 m2
chodník 20 m2 (podchozí lešení)
Lumírova 105/21
25. 9. - 21. 10. 2017
29. - 30. 9. 2017
16. - 21. 10. 2017 
 stavební zábor - kontejner na velkoobjemový odpad a nepodchodné stavební lešení vozovka - 12,5 m2 - kontejner na velkoobjemový odpad
chodník - 18 m2 - nepodchodné stavební lešení
 Mánesova 1091/7 25. 9. - 23. 10. 2017
 zařízení staveniště chodník - lešení - průchozí profil - 1,5 m - zůstane vždy zachován
vozovka - kontejner
viz. situace - cca 26 m
 Dittrichova 17 25. 9. - 23. 10. 2017
 stavební zábor - komunikační optické sítě 1.Etapa od 25.9.2017 do 8.10.2017:
Anny Letenské - chodník + vozovka - 132 m2 - výkopové práce, kontejner na velkoobjemový
odpad, manipulační prostor, skládka materiálu
2.Etapa od 2.10.2017 do 15.10.2017:
Anny Letenské a Římská - chodník + vozovka - 130 m2 - výkopové práce, kontejner na
velkoobjemový odpad, manipulační prostor, skládka materiálu
3.Etapa od 9.10.2017 do 22.10.2017:
Římská - chodník + vozovka - 140 m2 - výkopové práce, kontejner na velkoobjemový odpad,
manipulační prostor, skládka materiálu
4.Etapa od 16.10.2017 do 30.10.2017:
Římská a Italská - chodník + vozovka - 160 m2 - výkopové práce, kontejner na velkoobjemový
odpad, manipulační prostor, skládka materiálu
 Anny Letenské, Římská a Italská, 25. 9. - 30.10. 2017
zařízení staveniště
chodník 18 m2 – lešení
Svobodova 137/7
25. 9. - 31. 10. 2017
zařízení staveništěvozovka - chodník - stavební ohrada cca 56 m2Moravská 3425. 9. - 20. 12. 2017
zařízení staveniště - rekonstrukce kotelnyvozovka - cca 30 m2Uruguayská 826. 9. - 15. 12. 2017
stavební zábor
vozovka a chodník 32 m2
Na Zderaze 5
28. 9. - 26. 10. 2017
předvolební akce
chodník 2 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/5/1
30. 9. - 21. 10. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Chopinova
30. 9. - 1. 10. 2017
16. - 17. 12. 2017
předvolební kampaň
chodník 4 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. - 21. 10. 2017
podchozí lešení
chodník 39 m2
Oldřichova X Spytihněvova
1. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Vratislavova 31/6
1. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník a vozovka 30 m2
Šumavská 931/13
1. - 31. 10. 2017
stavební výtah a zařízení stavby
chodník 4 m2
vozovka 51 m2
Na Folimance 2155/15
1. - 31. 10. 2017
30. 10. - 4. 11. 2017
stavební zábor – kontejner na velkoobjemový odpad a manipulační prostorvozovka 24 m2
Mánesova 671. 10. 2017 - 19. 3. 2018
stavební zábor – kontejner na velkoobjemový odpad a stavební výtahvozovka 35 m2
chodník 14 m2
Na Smetance 834/181. 10. - 30. 11. 2017
zařízení staveniště
vozovka 32 m2
Slovenská 1726/27
1. 10. - 15. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 17,6 m2
Bělehradská 573/61
2. - 29. 10. 2017
zařízení staveniště
lešení u zadní části pomníku 34 m2
Palackého náměstí
2. - 30. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 13 m2
Trojanova 2021/10
3. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 48 m2 (výkop)
Oldřichova 254/15
4. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 51 m2
Legerova 1864/19
5. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 3 m2
vozovka 12 m2
Vyšehradská 423/27
6. - 31. 10. 2017
6. - 8. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník a vozovka 19 m2
Mikovcova 618/1
6. 10. - 4. 11. 2017
předvolební kampaň
chodník 2 m2
chodník 2 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
Tylovo nám., parc. č. 4174/1 
9. - 19. 10. 2017
(pouze Po, Út, St, Čt 15:30–17:30 hod.)
předvolební kampaň
chodník 4 m2
chodník 4 m2
Tylovo náměstí, parc. 4174/1
Karlovo nám. 6, parc. 2416/1
9. - 20. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník (lešení) 26 m2
Tyršova 1835/13
9. - 25. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 7 m2 – podchodné lešení
Máchova 20 X Rybalkova 2
10. - 24. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 12 m2
Neklanova 118/17
12. 10. - 10. 11. 2017
stavební zábor
vozovka 37,5 m2
Balbínova 323/6
13. 10. - 22. 12. 2017
podchozí lešení
chodník 40 m2
Karlovo náměstí 315/6
15. 10. - 20. 12. 2017
zařízení staveniště
chodník a vozovka –
výkop 31 m2
Záhřebská 545/7
16. - 25. 10. 2017
zařízení staveniště
podchodné lešení 96 m2
podchodné lešení 100 m2
Jana Masaryka
Šafaříkova, parc. č. 4210, 4190
17. - 31. 10. 2017
1. - 30. 11. 2017
předvolební akce
chodník 12 m2
Jugoslávská X Lublaňská
19. 10. 2017 (6–20 hod.)
stavební zábor
vozovka 25 m2
chodník 22,5 m2 (podchozí lešení)
Mánesova 58, parc. č. 4115
20. 10. - 22. 12. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 230 m2
vozovka 150 m2
Moravská, parc. č. 4158
Dykova, parc. č. 4242
21. 10. 2017 (6:30–19 hod.)
kontejner na textil a elektro
chodník 5 m2
Jaromírova
21. - 22. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 20 m2
Lublaňská 695/30
21. - 22. 10. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 250 m2
Kladská, parc. č. 4163
22. - 23. 10. 2017 (6–22 hod.)
zařízení staveniště
chodník a vozovka 160 m2
Šumavská 1082/4,
parc. č. 4168
23. 10. - 3. 11. 2017
stavební zábor
vozovka 8 m2
Škrétova 2, parc. č. 4097/5
24. - 27. 10. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Ostrčilovo náměstí
28. - 29. 10. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 173 m2
vozovka 58 m2
Na Zderaze
Na Zbořenci
29. 10. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 795 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
29. 10. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 113 m2
chodník 20 m2
vozovka 300 m2
vozovka 250 m2
Varšavská
Varšavská
Čermákova
Na Kozačce (náhr. park.)
30. - 31. 10. 2017
(od 7:00 do 22 hodin)
stavební zábor (výkop)
vozovka 20 m2
chodník 80 m2
Slezská, parc. č. 4147/1 
30. 10. - 10. 11. 2017
informační akce
chodník 100 m2
Albertov 7/3a
31. 10. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Neklanova 
4. - 5. 11. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Slavojova
11. - 12. 11. 2017
Světový den diabetu
vozovka a chodník 66 m2
Karlovo nám. (před Ječnou ulicí)
14. 11. 2017
kontejner na textil a elektro
vozovka 5 m2
Gorazdova
25. - 26. 11. 2017
parkování účastníků akce "Novoměstský advent 2017"
vozovka 150 m2
Karlovo náměstí (úsek mezi Vodičkovou a Spálenou ulicí)
1. - 3. 12. 2017
prodej vánočních stromků
chodník 30 m2
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
7. - 23. 12. 2017