Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
naproti Polská 6
naproti Sekaninova 54
1. 5. 2016 - 30. 4. 2017
vyhrazené parkování
vozovka 4x15 m2 kolmé stání
Boženy Němcové parc. č. 2474
1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
zařízení staveniště
chodník (kontejner) 6 m2
Rumunská 7
12. 10. 2016 - 27. 9. 2017
každé pondělí
úplná uzavírka ulice v úseku mezi Bruselskou a Záhřebskou – obnova vodovodního řadu a kanalizace
vozovka + chodník, průchozí profil pro chodce zůstane zachován, náhradní parkování zajištěno na křižovatce Americká – Záhřebská, Jana Masaryka, Bělehradská
Belgická, 2. etapa
24. 10. 2016 - 16. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 40 m2
vozovka 10 m2
Lublaňská 20, parc. č. 4192
Lublaňská 20, parc. č. 4196
24. 10. 2016 - 30. 6. 2017
24. 10. 2016 - 30. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Vratislavova 31/6
25. 10. 2016 - 30. 9. 2017
zařízení staveniště – oprava severní stěny Bastionu XXXI
vozovka + chodník cca 431 m2
Studničkova 
1. - 29. 11. 2016
30. 11. - 31. 3. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Vinohradská 406/23
1. 11. 2016 - 30. 10. 2017
zařízení staveniště s ohradou
chodník 39 m2
Mánesova 36
3. 11. 2016 - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 45 m2
Vocelova 578/1
7. 11. 2016 - 20. 4. 2017
zařízení staveniště
chodník 35 m2
Slezská 899/40
8. 11. 2016 - 30. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m2
Na Švihance 1519/11
14. 11. 2016 - 13. 11. 2017
stavební zábor s ohradou
vozovka 59 m2
Mánesova 983/36
17. 11. 2016 - 31. 5. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Slezská 20
22. 11. 2016 - 10. 11. 2017
podchozí lešení
chodník 46 m2
Trojická 366/3
28. 12. 2016 - 30. 4. 2017
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
2. 1. - 12. 3. 2017
20. 3. - 13. 4. 2017
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 35 m2
Blanická 36
1. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 40 m2
Wenzigova 1308/21
1. 1. - 31. 3. 2017
prodloužení 24. etapy rekonstrukce Nuselského mostu
chodník + vozovka
Svatoplukova, parc. č. 3042/1
Sekaninova, parc. č. 3034 
1. 1. - 31. 5. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Jugoslávská 662/27 1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
zařízení staveniště – obnova vodovodního řadu, 3. etapa 
vozovka + chodník mezi Záhřebskou ulicí a ulicí Jana Masaryka
Belgická bude neprůjezdná, náhradní parkování v Americké, Záhřebské, Jana Masaryka, Bělehradské, objízdná trasa bude vyznačena
16. 1. - 15. 4. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
stavební zábor – zařízení staveniště, výtah, kontejner
vozovka + chodník 32 m2
Na Zderaze 5
23. 1. - 27. 9. 2017
zařízení staveniště – podzemní kontejner
chodník + vozovka 57 m2
Rybalkova ulice
31. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště – podzemní kontejner
chodník + vozovka 55 m2
Na Zderaze
31. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník 27 m2
vozovka 45 m2
Podskalská 366/27
1. 2. - 31. 3. 2017
stavební zábor
vozovka cca 40 m2
Krkonošská 1667/14
1. 2. - 15. 4. 2017
nepodchodné lešení
chodník 15 m2
Podskalská 366/27
1. 2. - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník – podchodné lešení
vozovka – kontejner, celkem cca 24 m2
Chodská 1383/22
3. 2. - 31. 3. 2017
stavební kontejner 
vozovka 18 m2 – průjezd bude zachován
Lublaňská 652/53
8. 2. - 18. 5. 2017
pouze středy a čtvrtky
zařízení staveniště - obnova vodovodního řadu ul. Varšavské - 3. etapa 3. etapa - celková uzávěra (úsek od ul. Jana Masaryka k ul. Máchově) Varšavská 13. 2. -  31. 3. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 14 m2
Londýnská 624/32
13. 2. - 11. 8. 2017
zařízení staveniště vozovka - kontejner
viz. situace - cca 12 m2
Chodská 19 24. 2. - 20. 4. 2017
stavební výtah s ohradou chodník 6 m2
Na Folimance 2155/15
27. 2. - 28. 3. 2017
zařízení staveniště
vozovka 20 m2
Záhřebská 244/25
1. - 31. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 56 m2
Šumavská 931/13
1. - 31. 3. 2017
zařízení staveniště - obnova vodovodního řadu a přeložka kanalizace  1. etapa (AE)/ celková uzávěra ul. Americké od nám. Míru k ul. Uruguayské – termín 1. 3. – 7. 4. 2017
2. etapa (BCD) celková uzávěra ul. Americké od nám Míru k ul. Uruguayské – termín 9. 3. – 22. 3. 2017
3. etapa (F,G,H,I,J) celková uzávěra ul. Americké od ul. Uruguayské ke křižovatce s ul. Záhřebskou, termín 7. 4. – 19. 5. 2017
Americká, náměstí Míru, Uruguayská 1. 3. - 19. 5. 2017
zařízení staveniště chodník – lešení podchozí + stav. výtah
vozovka – zábor pro zař. stav. s ohradou
viz situace – cca 68 m2
Gorazdova 18 1. 3. - 31. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Balbínova 752/23
1. 3. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka  chodník 1,5 + 1,5 m2 Jugoslávská 18 1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka chodník 14 m2 Vozová 1521/2  1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3,2 m2
Mánesova 1624/20
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Wenzigova 1873/6
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 3
1. 3. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 14 m2
Náplavní 9
2. 3. - 18. 4. 2017
zařízení staveniště chodník cca 6 m2
Kateřinská 3. 3. - 24. 3. 2017
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
chodník 14 m2
Na Smetance 834/18
3. 3. - 31. 5. 2017
zařízení staveniště chodník - lešení- průchozí profil - min. 1,5 m - zůstane vždy zachován, cca 18 m2 Na Moráni 11 6. 3. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště - kontejner na velkoobjemový odpad a skládka materiálu vozovka - 13 m2 - kontejner na velkoobjemový odpad
chodník - 1,4 m2 - skládka materiálu
Malá Štěpánská 1930/7
6. 3. - 13. 4. 2017
zvláštní užívání komunikace v ulicích Belgická, Záhřebská, Bruselská
uzavírka komunikace, objízdná trasa stanovena
1. etapa Belgická
2. etapa Belgická
3. etapa křižovatka Belgická x Záhřebská, x Jana Masaryka
4. etapa křižovatka Belgická x Jana Masaryka
5. etapa belgická
6. etapa Belgická a Bruselská
7. etapa Belgická
8. etapa Záhřebská (úsek Londýnská–Belgická)
6. 3. - 2. 4. 2017
3. - 16. 4. 2017
17. - 30. 4. 2017

1. - 14. 5. 2017

15. - 31. 5. 2017
1. - 16. 6. 2017
17. 6. - 31. 7. 2017
1. - 14. 8. 2017

mobilní kontejner na sběr upotřebeného textilu a drobného elektra
vozovka 5 m2
vozovka 7 m2
chodník 5 m2
vozovka 7 m2
Kladská naproti č. 1201/1
Na Kozačce naproti 1147/11
Jaromírova naproti 174/46
Ostrčilovo nám. proti 462/4
20. - 21. 5. 2017
27. - 28. 5. 2017
25. - 26. 3. a 3. - 4. 6. 2017
1. - 2. 4. a 3. - 4. 6. 2017
zařízení staveniště
chodník a vozovka 69 m2
chodník bude neprůchozí, průjezd ulicí bude zachován
Neklanova 80/3
13. 3. - 11. 4. 2017
stavební kontejner
vozovka 10 m2
Slavojova 499/20
13. 3. - 11. 4. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 39 m2
Moravská 902/8
13. 3. - 7. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník 30 m2
Francouzská 229/16
15. 3. - 15. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chiodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
15. 3. - 15. 10. 2017
kontejner a lešení
chodník 20 m2
vozovka 11 m2
Lublaňská 346/20
25. 6. - 25. 8. 2017
15. 3. - 25. 8. 2017
pohyblivý stavební zábor
chodník 10 m2
Apolinářská 436/3
16. 3. - 16. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 30 m2
Mánesova 1602/56
17. 3. - 17. 7. 2017
zázemí pro videomapping
jižní chodník 9 m2
Jiráskův most
18. - 24. 3. 2017
stavební lešení
chodník 23 m2
Bělehradská 871/25
20. 3. - 18. 4. 2017
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m2
Jugoslávská x Lublaňská
20. 3. - 12. 6. 2017
v těchto dnech: 20., 27., 29. března, 3., 5., 10., 18., 19., 24., 26. dubna, 9., 10., 15., 17., 22., 29., 31. května, 5., 7., 12. června
zařízení staveniště
vozovka 24 m2
Mánesova 67
20. 3. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 2 m2 u kraje chodníku
chodník cca 3 m2 u domu
Budečská 974/6
20. 3. - 31. 10. 2017
reklamní zařízení (áčko)
chodník 1 m2
Chopinova 1556/6 
20. 3. - 28. 2. 2018
stavební kontejner
chodník 6 m2
Kateřinská 493/8
21. - 23. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník 16 m2
průchod zachován
Francouzská 79/2
21. 3. - 3. 4. 2017
stavební kontejner
chodník 20 m2
Lípová 1444/20
21. 3. - 19. 4. 2017
zařízení staveniště – kontejner na velkoobjemový odpad 
vozovka – 12,5 m2
Jiráskovo náměstí 1 23. - 24. 3. 2017
30. - 31. 3. 2017
zařízení staveniště
jeřáb ve vozovce cca 105 m2
Na Moráni 345/11
24. 3. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Dittrichova 1942/20
24. 3. - 31. 10. 2017
parkování účastníků akce Festival delikátních chutí
vozovka cca 150 m2
chodník – informační stánky
Karlovo náměstí
25. 3. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 63 m2
autojeřáb, průjezd zachován
Václavská 326/5
25. 3. 2017
mobilní kontejner na sběr upotřebeného textilu a drobného elektra
vozovka 13 m2
Trojická naproti č. 1886/16
25. - 26. 3. 2017 (7–20 hod.)
13. - 14. 5. 2017 (7–20 hod.)
17. - 18. 6. 2017 (7–20 hod.)
audiovizuální tvorba
vozovka 245 m2
Blanická 100/11
26. 3. 2017
zábor pro stěhování – parkování vozidel 27. 3. 2017 až 28. 3. 2017 - Budečská - vozovka - 39 m2 - parkování vozidel stěhování
28. 3. 2017 - Vinohradská - chodník - 15 m2 - parkování vozidel stěhování
Budečská 35
a Vinohradská 48
 27. 3. - 28. 3. 2017
stavební zábor – podchodné lešení
chodník vždy max. 30 m2
Gorazdova 1970/10
27. 3. - 25. 4. 2017
audiovizuální tvorba – parkování techniky
vozovka 138 m2
Helénská 1781/2 a 1799/4
28. 3. 2017
audiovizuální tvorba – parkování techniky
vozovka 485 m2
Trojická, parc. č. 2446 
31. 3. - 1. 4. 2017
stavební zábor – rohový dům
chodník 29,5 m2
chodník 25 m2
chodník 2,5 m2
vozovka 14 m2
Myslíkova
Náplavní
Náplavní
Náplavní
31. 3. - 30. 6. 2017
osvětová akce
chodník 19 m2
Tylovo nám. u KFC
9. 3. 2017
6. 4. 2017
4. 5. 2017
8. 6. 2017
13. 7. 2017
10. 8. 2017
7. 9. 2017
5. 10. 2017
11. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 a parc. č. 4079/5
14. 3. - 8. 11. 2017
14. 3. - 3. 4. 2017
4. 4. - 4. 10. 2017
5. 10. - 8. 11. 2017
parkování účastníků akce Novoměstský krajáč
vozovka 150 m2
chodník – informační stánky
Karlovo náměstí
1. 4. 2017
audiovizuální tvorba – parkování filmové techniky
vozovka 162,5 m2
vozovka 175 m2
Helénská
Španělská
1. 4. 2017
přemístění závěsné lávky na Nuselském mostě autojeřábem – částečná uzavírka
vozovka (8:00–14:00) 45 m v místě křižovatky
Svatoplukova, parc. č. 3042
Sekaninova, parc. č. 3034
1. 4. 2017
restaurační předzahrádka chodník 3 m2 + 9 m2Mánesova 52 1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník u domu 6 m2
chodník u vozovky 8,4 m2
Americká 152/15
1. 4. - 15. 10. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 0,85 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník cca 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  cca 17 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,075 m2
Spálená 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 44,52 m2
Gorazdova 1
1. 4. - 31. 10. 2017
motorová prodejní trojkolka chodník 2 m2 (od 7:00 do 20:00 hod.) Palackého náměstí 2 1. 4. - 31. 12. 2017
mytí fasády – chodník bude během prací neprůchozí
chodník 10 m2
Fügnerovo nám. 1807/2, parcelní číslo 2480/8
5. - 6. 4. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 100 m2
vozovka 193 m2
vozovka 125 m2
vozovka 225 m2 – náhradní parkování rezidentů
Neklanova, parc. č. 264/1
Vnislavova, parc. č. 267/3
Vratislavova, parc. č. 267/1
Vratislavova, parc. č. 267/1

11. 4. 2017
stěhování
vozovka 100 m2
Karlovo náměstí 21/6
19. - 23. 4. 2017
Slavnosti farmářského tržiště
náplavka 350 + 50 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
15. 4. 2017
22. 4. 2017
24. 6. 2017
9. 9. 2017
16. 9. 2017
30. 9. 2017
7. 10. 2017
28. 10. 2017
komerční plocha pro stánky
náplavka 350 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
29. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
10. 6. 2017
26. 8. 2017
2. 12. 2017
9. 12. 2017
16. 12. 2017
23. 12. 2017
prodej sezonního ovoce
stojan na chodníku 3 m2 u výstupu z metra
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 
1. 5. - 30. 9. 2017
osvětová akce
chodník 9 m2
Vonohradská 1200/50
19. - 20. 5. 2017
24. - 25. 6. 2017
22. - 23. 7. 2017