Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. 2018 - 31. 5. 2019
zařízení stavby
chodník 26 m²
Sekaninova 710/22
3. 9. 2018 - 31. 1. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení stavby
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
17. 9. 2018 - 28. 2. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. 2018 - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)
stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. 2018 - 19. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 927/4
10. 10. 2018 - 31. 3. 2019
obnova vodovodního řadu – uzavírka ulice
vozovka v Moravské ulici


uzavírka křižovatky Moravská X Šumavská

U Vodárny

Kladská X Moravská
objížďka do Dykovy ulice po tras Moravská–Chodská–Korunní–U Vodárny

objížďka po trase Moravská–Sázavská–Francouzská–Budečská–Lužická

objížďka Korunní–Nitranská–Dykova–Řipská

objížďka Chodská–Korunní

 
15. 10. 2018 - 10. 2. 2019


7. 11. 20185. - 15. 11. 2018


14. 11. 2018

zařízení staveniště
chodník 120 m²
Belgická 681/5
31. 10. 2018 - 31. 1. 2019
stavební zábor
chodník 13,8 m²
Italská 35/21 (roh s Vinohradskou 35/25)
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Tylovo nám., parc. č. 4171/1
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Slavíkova 1657/1
5. 11. 2018 - 28. 2. 2019
stavební zábor – Revitalizace stráně v Riegrových sadechvozovka a chodník 268 m2
Italská, Na Smetance a Polská11. 11. 2018 - 15. 4. 2019
umístění uměleckých děl
chodník 50 m²
Zítkovy sady, parc. č. 2440
19. 11. 2018 - 22. 9. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 60 m²
Šafaříkova 167/6 X Jana Masaryka
21. 11. 2018 - 30. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 38 m²
Přemyslova 84/3
26. 11. 2018 - 31. 5. 2019
stavební zábor
chodník 3 m²
Malá Štěpánská
26. 11. 2018 - 20. 6. 2019
stavební zábor
chodník 46,6 m²
Italská 615/7
28. 11. 2018 - 15. 2. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Na Švihance 1519/11
30. 11. - 1. 12. 2018
14. - 15. 12. 2018
11. - 12. 1. 2019
25. - 26. 1. 2019
8. - 9. 2. 2019
22. - 23. 2. 2019
8. - 9. 3. 2019
22. - 23. 3. 2019
12. - 13. 4. 2019
19. - 20. 4. 2019 
zařízení staveniště
vozovka + chodník 26 m²
vozovka + chodník 18 m²
vozovka + chodník 8 m²
Gorazdova X Jiráskovo nám.
1. 12. 2018 - 28. 2. 2019
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m²
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
7. - 20. 12. 2018
7. - 31. 1. 2019
1. - 28. 2. 2019
1. 3. 2019
11. - 29. 3. 2019
1. - 30. 4. 2019
2. - 31. 5. 2019
3. - 28. 6. 2019
26. - 30. 8. 2019
2. - 30. 9. 2019
1. - 31. 10. 2019
1. - 29. 11. 2019
2. - 20. 12. 2019
zařízení staveništěvozovka + chodník 50 m2Trojanova 2016. 12. 2018 - 30. 1. 2019
zařízení staveniště
vozovka 66,25 m²
chodník 27 m²
Fričova 1350/8
16. 12. 2018 - 31. 1. 2019
zařízení staveništěvozovka 23 m2Václavská 1420. 12. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Mánesova 1612/79
23. 12. 2018 - 28. 2. 2019
stavební zábor
vozovka 8 m2
Omladinářů 10/227. 12. 2018 - 24. 1. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 77 m²
V Tůních 525/16
1. - 31. 1. 2019
kontejnery na textil
chodník 3 m²
Sekaninova 328/54
1. 1. - 31. 12. 2019
běžná údržba komunikací TSK
vozovky + chodníky + zeleň
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
chodník 58 m²
chodník 10 m²
Palackého nám. 1571/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2019
14. 4. 2018 - 30. 9. 2019
1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Palackého nám. 358/2
1. 1. - 31. 12. 2019
okrasná zeleň
chodník 2 m2Mánesova 1645/871. 1. - 31. 12. 2019
stavební zábor
vozovka + chodník 8 m²
Polská 1505/40
5. - 28. 1. 2019
zařízení staveniště
vozovka 16 m²
Náplavní 2012/3
7. - 25. 1. 2019
stavební zábor
vozovka 28 m²
chodník 32 m²
Sázavská 807/14
9. - 30. 1. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 275 m²
vozovka 565 m²
Helénská
Španělská
13. - 14. a 20. 1. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 100 m²
vozovka 300 m²
Na Hrobci
Vnislavova
13. - 15. 1. 2019
18. 1. 2019
22. 1. 2019
zařízení staveniště
vozovka 8 m²
Záhřebská 577/33
14. 1. - 11. 2. 2019
zařízení staveniště – uzavírka; stanovena objízdná trasa Koperníkova–Máchova–Čermákova–Varšavská–Rybalkova
vozovka + chodník 2240 m²
Šmilovského
14. 1. - 18. 4. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka
Na Hrobci, Vnislavova
14. - 18. 1. 2019
stavební zábor
chodník 2 m²
Vinohradská 1193/85
15. - 20. 1. 2019
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
15. 1. - 12. 2. 2019
stavební zábor
vozovka 19 m²
Španělská 759/4
15. 1. - 28. 2. 2019
stavební zábor
chodník + vozovka 57 m²
Na Zbořenci 267/10
21. 1. - 21. 2. 2019
 stavební zábor - podchodné stavební lešení a kontejner na velkoobjemový stavební odpad chodník a vozovka - 57 m2 - podchodné stavební lešení a kontejner na velkoobjemový stavební
odpad
 Na Zderaze 267/10 21. 1. - 21. 2. 2019
 stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpad a skládka materiálu vozovka - 20 m2 - kontejner na velkoobjemový stavební odpad a skládka materiálu Malá Štěpánská 1930/7 22. 1. -  15. 6. 2019
zabijačkové hody
chodník 48 m²
Korunní 820/1
23. 1. 2019
zařízení staveniště – autojeřáb
vozovka 72 m²
Šafaříkova 167/6
4. - 18. 3. 2019
 restaurační předzahrádka chodník - 1,5 x 12 m
 Dittrichova 20 15. 3. - 31.10. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m²
chodník 13,2 m²
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
1. 4. - 31. 10. 2019
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2019