Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Jugoslávská 662/27 1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
reklamní zařízení (áčko)
chodník 1 m2
Chopinova 1556/6 
20. 3. - 28. 2. 2018
mobilní prodejní trojkolka chodník 2 m2 (od 7:00 do 20:00 hod.) Palackého náměstí 2 1. 4. - 31. 12. 2017
komerční plocha pro stánky
náplavka 350 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
16. 12. 2017
23. 12. 2017
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
chodník 3 m2
Na Smetance X A. Letenské
Sekaninova proti č. 328/54
2. 5. - 31. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Belgická 610/27
3. 5. - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník 9 m2
vozovka 15 m2
Lužická 1343/3
24. 5. - 22. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Máchova 439/27
25. 5. 2017 - 24. 5. 2018
zařízení staveniště
vozovka 4,5 m2
V Tůních 212. 7. 2017  -  1. 7. 2018
pouze úterý a čtvrtek
zařízení staveništěchodník 63 m2
vozovka 39 m2
umístění jeřábu 150 m2
Kladská1 roh s Lužickou20. 7. - 22. 12. 2017
zařízení staveništěchodník cca 42 m2Jana Masaryka 227. 7. - 28. 2. 2018
zařízení staveništěvozovka cca 22 m2Bruselská 118. 8. - 19. 12. 2017
zařízení staveništěvozovka cca 14 m2Londýnská 3212. 8. - 11. 2. 2018
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 100 m2
Václavská 22
29. 8. - 28. 8. 2018
podchozí lešení
zařízení staveniště
chodník 33 m2
chodník 58 m2
Jaromírova 455/23
6. 9. - 31. 12. 2017
stavební zábor – výměna oken a oprava fasády
chodník 49,5 m2
chodník 99 m2
chodník 37,5 m2
Ječná
Ječná
Na Rybníčku
16. 9. 2017 - 9. 4. 2018
zařízení staveništěvozovka - chodník - stavební ohrada cca 56 m2Moravská 3425. 9. - 20. 12. 2017
stavební zábor – kontejner na velkoobjemový odpad a manipulační prostorvozovka 24 m2
Mánesova 671. 10. 2017 - 19. 3. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
stavební zábor
vozovka 37,5 m2
Balbínova 323/6
13. 10. - 22. 12. 2017
podchozí lešení
chodník 40 m2
Karlovo náměstí 315/6
15. 10. - 20. 12. 2017
stavební zábor
vozovka 25 m2
chodník 22,5 m2 (podchozí lešení)
Mánesova 58, parc. č. 4115
20. 10. - 22. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Sázavská 720/19
20. 10. 2017 - 30 . 4. 2018
zařízení staveništěvozovka  cca 40 m2Mikovcova 325. 10. -  28. 2. 2018
zařízení staveništěvozovka cca 12 m2Lípová 1127. 10. - 31. 1. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Mánesova 1442/78
30. 10. - 31. 12. 2017
zařízení staveniště 
vozovka 22 m2
Bruselská 11, parc. č. 4181 
1. 11. - 19. 12. 2017 
stavební zábor
chodník  6 m2 
Korunní 59/13841. 11. - 31. 1. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 16 m2
Americká 227/46
1. 11. 2017 - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m2
Mikovcova 318/1
5. 11. 2017 - 31. 8. 2018
stavení lešení s výtahem
chodník 20 m2
Lublaňská 346/28
12. 11. - 31. 12. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 12 m2
Čermákova 1126/1
13. 11. 2017 - 7. 5. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
13. 11. 2017 - 30. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
Karlovo nám. 29
16. 11. 2017 - 28. 2. 2018 
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
Dittrichova 1543/2
16. 11. 2017 - 28. 2. 2018
 okrasnou zeleň chodník - 2 m2 Slezská 14 23.11. 2017 - 31.12.2018
kontejner na velkoobjemový odpad, zábor pro stavbu s ohradou a skládku materiáluGorazdova (úsek P2-0118):
vozovka 32 m2 před objektem Jiráskovo náměstí:
chodník 8 m2 (vjezd vozidel na chodník nebyl povolen PČR)
Gorazdova 19 a před objektem Jiráskovo náměstí 1981/626.11. - 19.12. 2017
Avon proti rakovině
chodník 3 m2
Jugoslávská X Lublaňská
27. 11., 4. 12., 11. 12.,
18. 12.. 2017
vánoční zboží
chodník 3 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
27. 11. - 22. 12. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Kateřinská 521/19
27. 11. 2017 - 28. 2. 2018
vánoční zboží
chodník 3 m2
Karlovo nám. 10
29. 11. - 22. 12. 2017
zařízení staveniště
zeleň – lešení 27 m2
Ke Karlovu 2019/17
30. 11. 2017 - 31. 5. 2018
umístění výstavky květinchodník 2 m2Jugoslávská 181/171. - 30. 12. 2017
zařízení staveništězábor chodníku a vozovky pro zařízení staveniště 68,2 m2ul. Neklanova 80/31. 12. - 31. 12. 2017
zařízení staveniště
vozovka 30 m2
Záhřebská 15
4. - 22. 12. 2017
stavební kontejnervozovka 18 m2Lublaňská 652/536. 12. - 31. 12. 2017
prodej vánočních stromků
chodník 30 m2
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
7. - 23. 12. 2017
prodej jmelí
chodník 2 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
7. - 23. 12. 2017
zařízení staveništěvozovka 40 m2Tylovo náměstí4. 12. - 31. 7. 2018
stavební kontejnervozovka 12 m2Neklanova 118/1711. - 22. 12. 2017
Tříkrálová sbírkavozovka 25 m2Londýnská 4411. 12. - 10. 1. 2018
zařízení staveništěchodník + vozovka 112 m2Vocelova 413. 12. - 31. 3. 2018
osvětová akcechodník 4 m2Jugoslávská x Lublaňská 14. - 21. 12.  2017
stěhování
vozovka + chodník 42 m2
Šumavská 1035/25
16. 12. 2017
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
zařízení stavbyvozovka 40 m2Neklanova 122/15
19. - 20. 12. 2017
audiovizuální tvorba
náplavka 180 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
20. 12. 2017
prodej vánočních ryb
chodník 12 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/5
20. - 23. 12. 2017
prodej vánočních ryb
chodník 10 m2
Tylovo nám. 6, parc. č. 4174/1
20. - 23. 12. 2017
prodej vánočních ryb
chodník 10 m2
Vinohradská 59, parc. č. 4098
20. - 23. 12. 2017
prodej vánočních ryb
chodník 10 m2
Karlovo nám. 313/8
21. - 23. 12. 2017
prodej vánočních ryb
chodník 10 m2
Svobodova 144/4
22. - 23. 12. 2017
silvestrovské farmářské trhy
náplavka 2370 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
30. 12. 2017 
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 32 m2
chodník 8 m2
Gorazdova 19
Jiráskovo nám. 1681/6
2. 1. - 28. 2. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
audiovizuální tvorba v ZPS
vozovka 400 m2
vozovka 600 m2
vozovka 500 m2
vozovka + chodník 100 m2
vozovka 90 m2
vozovka 175 m2
vozovka 250 m2
vozovka 300 m2
U Nemocnice (P2-0237)
Karlovo náměstí (P2-0236)
Apolinářská (P2-0247)
Apolinářská (P2-0247)
Viničná (P2-0249)
Ke Karlovu (P2-0270)
Albertov (P2-0269)
Boženy Němcové (P2-0274)
22. 1. - 4. 3. 2017
úplná uzavírka komunikace
vozovka
Apolinářská
17. 2. 2018
18. 2. 2018
3. 3. 2018
Vždy od 6 do 18 hodin bez objízdné trasy.
restaurační předzahrádka 
 chodník 18 m2Dittrichova 1942/20 
23. 3. - 31. 10. 2018