Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
vyhrazené parkování
vozovka 4x15 m2 kolmé stání
Boženy Němcové parc. č. 2474
1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
zařízení staveniště
chodník (kontejner) 6 m2
Rumunská 7
12. 10. 2016 - 27. 9. 2017
každé pondělí
zařízení staveniště
vozovka 40 m2
Lublaňská 20, parc. č. 4192
24. 10. 2016 - 30. 6. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Vratislavova 31/6
25. 10. 2016 - 30. 9. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Vinohradská 406/23
1. 11. 2016 - 30. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 35 m2
Slezská 899/40
8. 11. 2016 - 30. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m2
Na Švihance 1519/11
14. 11. 2016 - 13. 11. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Slezská 20
22. 11. 2016 - 10. 11. 2017
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Jugoslávská 662/27 1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
stavební zábor – zařízení staveniště, výtah, kontejner
vozovka + chodník 32 m2
Na Zderaze 5
23. 1. - 27. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 14 m2
Londýnská 624/32
13. 2. - 11. 8. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Balbínova 752/23
1. 3. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka  chodník 1,5 + 1,5 m2 Jugoslávská 18 1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka chodník 14 m2 Vozová 1521/2  1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3,2 m2
Mánesova 1624/20
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Wenzigova 1873/6
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 3
1. 3. - 31. 10. 2017
farmářské trhy
chodník podél dělicí zdi se Zítkovými sady 18 m2
Palackého náměstí, parcelní číslo 2438/2
1. 3. - 30. 11. 2017
pondělí, čtvrtek (vyjma svátků)
zvláštní užívání komunikace v ulicích Belgická, Záhřebská, Bruselská
uzavírka komunikace, objízdná trasa stanovena
1. etapa Belgická
2. etapa Belgická
3. etapa křižovatka Belgická x Záhřebská, x Jana Masaryka
4. etapa křižovatka Belgická x Jana Masaryka
5. etapa belgická
6. etapa Belgická a Bruselská
7. etapa Belgická
8. etapa Záhřebská (úsek Londýnská–Belgická)
6. 3. - 2. 4. 2017
3. - 16. 4. 2017
17. - 30. 4. 2017

1. - 14. 5. 2017

15. - 31. 5. 2017
1. - 16. 6. 2017
17. 6. - 31. 7. 2017
1. - 14. 8. 2017

restaurační předzahrádka
chiodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
15. 3. - 15. 10. 2017
kontejner a lešení
chodník 20 m2
vozovka 11 m2
Lublaňská 346/20
25. 6. - 25. 8. 2017
15. 3. - 25. 8. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 30 m2
Mánesova 1602/56
17. 3. - 17. 7. 2017
zařízení staveniště
vozovka 24 m2
Mánesova 67
20. 3. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 2 m2 u kraje chodníku
chodník cca 3 m2 u domu
Budečská 974/6
20. 3. - 31. 10. 2017
reklamní zařízení (áčko)
chodník 1 m2
Chopinova 1556/6 
20. 3. - 28. 2. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Dittrichova 1942/20
24. 3. - 31. 10. 2017
stavební zábor – rohový dům
chodník 29,5 m2
chodník 25 m2
chodník 2,5 m2
vozovka 14 m2
Myslíkova
Náplavní
Náplavní
Náplavní
31. 3. - 30. 6. 2017
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 27 m2
Myslíkova 4
31. 3. - 30. 6. 2017
osvětová akce
chodník 19 m2
Tylovo nám. u KFC
4. 5. 2017
8. 6. 2017
13. 7. 2017
10. 8. 2017
7. 9. 2017
5. 10. 2017
11. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 a parc. č. 4079/5
14. 3. - 8. 11. 2017
14. 3. - 3. 4. 2017
4. 4. - 4. 10. 2017
5. 10. - 8. 11. 2017
restaurační předzahrádka chodník 3 m2 + 9 m2Mánesova 52 1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník cca 7 m2
Vyšehradská 1376/43
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 24,7 m2
Na Děkance 1961/1
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  47,633 m2
Vinohradská 35/25
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
Balbínova 529/1
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzáhradka
náplavka 35 m2
Rašínovo nábřeží
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15,3 m2
Plavecká 2054/6
1. 4. - 30. 6. 2017 (ne v Ne)
1. 7. - 31. 8. 2017 (ne v So, Ne)
1. 9. - 14. 10. 2017 (ne v Ne)
restaurační předzahrádka
chodník u domu 6 m2
chodník u vozovky 8,4 m2
Americká 152/15
1. 4. - 15. 10. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
náplavka 20 m2
náplavka 16 m2
náplavka 30 m2
náplavka 30 m2
náplavka 20 m2
náplavka 30 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. - 30. 4. 2017
1. - 31. 5. 2017 Po–St, Ne
1. - 31. 5. 2017 Čt, Pá, So
1. 6. - 31. 8. 2017
1. - 30. 9. 2017 Po–St, Ne
1. - 30. 9. 2017 Čt, Pá, So
restaurační předzahrádka
chodník u domu 12 m2
chodník u obrubníku 2,2 m2
Americká 579/17
1. 4. - 31. 10. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 0,85 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník cca 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  cca 17 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,075 m2
Spálená 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 44,52 m2
Gorazdova 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
mobilní prodejní trojkolka chodník 2 m2 (od 7:00 do 20:00 hod.) Palackého náměstí 2 1. 4. - 31. 12. 2017
rekonstrukce NTL a STL plynovodů
vozovka 194 m2
vozovka 136 m2
vozovka 186 m2
vozovka 136 m2
Belgická x Jana Masaryka
Belgická
Bruselská
Záhřebská
1. - 14. 5. 2017
15. - 31. 5. 2017
1. - 16. 6. 2017
31. 7. - 14. 8. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 27,5 m2
náměstí Míru 109/18
3. 4. - 15. 10. 2017
stavební kontejner s ohradou
chodník 30,2 m2
Svobodova 86/2, parc. č. 262
10. 4. - 10. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 43,5 m2
Vinohradská 1789/40
10. 4. - 6. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m2
Třebízského 1261/11 
12. 4. - 8. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Slavíkova 1606/21
12. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
chodník 24 m2
chodník 21 m2
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
1. - 13. 10. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 42,5 m2
I. P. Pavlova 6
14. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 40,04 m2
Palackého náměstí 1571/1
14. 4. - 29. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Myslíkova 260/14
15. 4. - 10. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Myslíkova 257/6
15. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník u domu 3 m2
chodník u obrubníku 1,92 m2
Slezská 1345/48
15. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22,44 m2
Budečská 998/10
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11,55 m2
Záhřebská 634/13
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m2
Gorazdova 331/22
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,6 m2
Záhřebská 32 (kromě neděle)
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 382/60
15. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 16 m2
chodník 6 m2
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1335/14
16. - 30. 4. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017 
rastaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 13,2 m2
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
17. 4. - 1. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník u domu  24,13 m2
chodník u obrubníku 3 m2
Vratislavova 28/12
18. 4. - 15. 9. 2017
stavební zábor
chodník 8 m2
Vinohradská 37/13
19. 4. - 30. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,8 m2
Bělehradská 568/92
20. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Na Hrobci 410/1
20. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 13 m2
Anglická 390/19
21. 4. - 10. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 11,52 m2
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
21. 4. - 24. 9. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 8,88 m2
Myslíkova 262/20
21. 4. - 2. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  11,5 m2
Chopinova 1521/26
21. 4. - 31. 10. 2017
Slavnosti farmářského tržiště
náplavka 350 + 50 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
22. 4. 2017
24. 6. 2017
9. 9. 2017
16. 9. 2017
30. 9. 2017
7. 10. 2017
28. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
náměstí Jiřího z Poděbrad 4
24. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15,2 m2
Ostrčilovo nám. 3049/1
24. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m2
Mánesova 1407/89
24. 4. - 1. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Bělehradská 643/77
24. 4. - 24. 10. 2017
pouze pracovní dny
 restaurační předzahrádka
chodník 11,2 m2
Římská 1199/35
24. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Slezská 2165/15
25. 4. - 31. 10. 2017
akce Náplavka pro místní
náplavka 210 + 140 m2
stánky ve dnech 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.

Rašínovo nábřeží – náplavka
26. 4. - 28. 6. 2017
mobilní kavárna
chodník 4 m2
náměstí Míru u výstupu z metra, pouze Po–Čt
26. 4. - 30. 6. 2017
1. 9. - 30. 11. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9,9 m2
Vinohradská 1595/31
28. 4. - 10. 9. 2017
komerční plocha pro stánky
náplavka 350 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
29. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
10. 6. 2017
26. 8. 2017
2. 12. 2017
9. 12. 2017
16. 12. 2017
23. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,308 m2
Italská 833/32
29. 4. - 17. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 33 m2
Tylovo nám. 1, parc. č. 4174/1
29. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  10 m2
Třebízského 1241/1
1. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Myslíkova 1998/30
1. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,92 m2
Vratislavova 129/36
1. 5. - 21. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Bělehradská 478/110
1. 5. - 24. 9. 2017
prodej sezonního ovoce
stojan na chodníku 3 m2 u výstupu z metra
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 0,96 m2
Sázavská 720/19
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 19,36 m2
Korunní 984/39
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Myslíkova 1343/24
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 3 m2
Podskalská 1291/13
Plavecká 1291/3
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Fügnerovo náměstí 4
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 103 m2
Korunní 1 X nám. Míru 9
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14,35 m2
Francouzská 80/6
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
náměstí Míru 1221/4
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
Slezská 821/22
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14,4 m2
Oldřichova 251/3
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
Korunní 783/23
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22 m2
Škrétova 386/1
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m2
náměstí Míru 342/13
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Na Zderaze 268/9
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Sázavská 736/1
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
Náplavní 1773/4
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
Tylovo nám. 2
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,8 m2
Belgická 270/30
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9,5 m2
Plavecká 404/4
1. 5. - 1. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Ostrčilovo nám. 252/2
1. 5. - 13. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Belgická 335/26
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1,75 m2
Jugoslávská 180/15
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2 (kromě neděle)
Ladova 1 
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 17,5 m2
Římská 1196/29
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  28,9784 m2
Francouzská 75/4
2. 5. - 1. 10. 2017
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
chodník 3 m2
Na Smetance X A. Letenské
Sekaninova proti č. 328/54
2. 5. - 31. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Francouzská 463/13
3. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Uruguayská 19
3. 5. - 31. 10. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Belgická 610/27
3. 5. - 30. 4. 2018
podchodné lešení
chodník 24 m2
Anglická 81/24
4. 5. - 30. 6. 2017
podchozí lešení
chodník 39 m2
Oldřichova 196/57 roh s ulicí Spytihněvova 196/9
5. 5. - 10. 7. 2017
zařízení staveniště
chodník 1,2 m2
Botičská 131/10
5. 5. - 4. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Jiráskovo náměstí 1775/4
8. 5. - 24. 9. 2017
stavební zábor – sanace zdiva Novoměstské radnice
chodník 88 m2
Karlovo nám. X Vodičkova
9. 5. - 8. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
Záhřebská 534/14
9. 5. - 30. 9. 2017
stavební zábor – výkopy – provizorní vodovod po celou dobu trvání stavby
zařízení staveniště 44 m2
provizorní vodovod
1. fáze zábor 150 m2
2. fáze zábor 110 m2
3. fáze zábor 110 m2
částečná uzavírka bez objízdné trasy
U Nemocnice
9. 5. - 31. 10. 2017
9. 5. - 31. 10. 2017
12. 6. - 30. 7. 2017
31. 7. - 10. 9. 2017
11. 9. - 31. 10. 2017
12. 6. - 31. 10. 2017

restaurační předzahrádka
chodník 12,375 m2
Balbínova 403/19
10. 5. - 10. 9. 2017
výměna oken a oprava fasády
chodník – podch. leš. 49,5 m2
chodník 99 m2 – staveniště
vozovka – kontejner 37,5 m2
Ječná 529/29
Ječná 529/29
Na Rybníčku proti 1365/10
10. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Balbínova 323/6
10. 5. - 30. 9. 2017
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m2
Karlovo nám. 10
10. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Vinohradská 1417/81
10. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Myslíkova 1275/12
10. 5. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
11. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,95 m2
Americká 2503/8
12. 5. - 22. 10. 2017
stavební zábor – rekonstrukce chodníků
1. etapa chodník + vozovka 650 m2
2. etapa chodník + vozovka 650 m2
Moravská 
13. 5. - 9. 6. 2017

1. 6. - 30. 6. 2017
 
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m2
Slavíkova 1555/27
13. 5. - 17. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 30 m2
Bělehradská 1350/19
15. 5. - 31. 8. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,4 m2
Vyšehradská 1703/12
15. 5. - 15. 9. 2017
mobilní knihovna
chodník 20 m2
Vinohradská 1431/69
15. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Trojická 366/3
15. 5. - 15. 9. 2017
stavební zábor – podchozí  lešení
chodník 30 m2
Slezská 899/40
15. 5. - 31. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Záhřebská 468/21
15. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16,2 m2
Bělehradská 994/68A
15. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Vratislavova 68/19
15. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Třebízského 1525/6
15. 5. - 18. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,5 m2
Rumunská 690/15
15. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 m2
Karlovo nám. 551/34
15. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Anglická 529/15
15. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  13,8 m2
Vinohradská 2030/44
15. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m2
Americká 341/43
15. 5. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Vinohradská 1246/55
15. 5. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 8 m2
chodník 4 m2
Čermákova 1126/1
15. 5. - 12. 11. 2017
zařízení staveniště
chodník 30 m2
Francouzská 229/16
16. 5. - 16. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Uruguayská 272/3
16. 5. - 30. 6. 2017 (Út–Pá)
18. 7. - 22. 9. 2017 (Út–Pá)
restaurační předzahrádka
chodník 124,8 m2
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2017
uzavírka (objízdná trasa stanovena)
vozovka – objížďka vedena Záhřebskou (opačná jednosměrnost)–Varšavskou–Čermákovou–Koperníkovou–Americkou (opačná jednosměrnost)–Jana Masaryka (opačná jednosměrnost)
Americká v úseku Záhřebská–Jana Masaryka včetně křižovatky s ulicí Jana Masaryka
19. 5. - 30. 6. 2017
osvětová akce
chodník 9 m2
Vinohradská 1200/50
19. - 20. 5. 2017
24. - 25. 6. 2017
22. - 23. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
Americká 20 X Záhřebská 29
19. 5. - 19. 9. 2017
podchodné lešení
chodník 30 m2
Mánesova 54
22. 5. - 23. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,962 m2
Šubertova 1353/4
22. 5. - 28. 6. 2017 Po–So
10. 7. - 27. 9. 2017 Po–Pá
restaurační předzahrádka
chodník 3,96 m2
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka 90 m2 – skládka mat.
vozovka 35 m2 – kontejner
chodník 14 m2 – stavební výtah
Na Smetance 834/18
22. - 23. 5. 2017
1. 6. - 30. 9. 2017
1. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 42,09 m2
Anglická 41/9
22. 5. - 6. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
chodník 4 m2
Myslíkova 1698/18
22. 5. - 15. 9. 2017
16. 9. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 24 m2
Slavíkova 1519/25
24. 5. - 23. 7. 2017
zařízení staveniště
chodník 6 m2
Korunní 1384/59
24. 5. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
chodník 9 m2
vozovka 15 m2
Lužická 1343/3
24. 5. - 22. 12. 2017
podchozí lešení
chodník 22 m2
Vratislavova 67/17
25. 5. - 24. 7. 2017
nepodchodné lešení + kontejner
chodník 52 m2
vozovka 79 m2
Plavecká 405/2 roh
Rašínovo nábřeží 405/40
25. 5. - 25. 8. 2017
pouze Po–Pá
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Americká 430/29
25. 5. - 1. 10. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Máchova 439/27
25. 5. 2017 - 24. 5. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 0,72 m2
Vyšehradská 1710/22
26. 5. - 30. 9. 2017 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 410/32
26. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník – lavička 2 m2
Sázavská 736/1
29. 5. - 30. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9,6 m2
Vratislavova 32/4
1. 6. - 15. 9. 2017
zařízení staveniště
chodník 25 m2
vozovka 56 m2
Šumavská 931/13
1. - 30. 6. 2017
zařízení staveniště
chodník 15 + 27 m2
vozovka 45 m2
Podskalská 366/27
1. 6. - 31. 7. 2017
prodej sezonního ovoce
chodník 2 m2
Sokolská 33 X Ječná
1. 6. - 31. 8. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,8 m2
Anny Letenské 936/18
1. 6. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
chodník 24 m2
Jenštejnská 1776/2
Dittrichova 1776/12
1. 6. - 17. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8,2 m2
Francouzská 147/20
1. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m2
Korunní 1237/50
1. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Budečská 893/13
1. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m2
Třebízského 1261/11
1. 6. - 8. 10. 2017
instalace výstavního projektu
chodník 4 m2
Jiráskovo nám. 1981/6
2. 6. - 6. 10. 2017
mobilní prodejní tříkolka
náplavka 3 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
5. - 30. 6. 2017
zařízení staveniště
vozovka 35 m2 plošina a jeřáb
vozovka 38 m2
Na Rybníčku 1365/10
5. 6. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Anny Letenské 1204/1
5. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m2
Vratislavova 22/20
5. 6. - 15. 10. 2017
mobilní prodej
náplavka 2 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
5. 6. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Lublaňská 1725/31
5. 6. - 31. 10. 2017
stavební lešení
chodník 27 m2
vozovka 18 m2
Lublaňská 652/53
7. - 11. 6. 2017
12. - 30. 6. 2017 (Po–Pá) 
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 12,5 m2
Jiráskovo náměstí 1,
parc. č. 2410/1
7., 9., 14., 16., 21., 23., 28.,
30. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Balbínova 392/4
7. 6. - 1. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 13,8 m2
Varšavská 1231/6
7. 6. - 1. 10. 2017
mobilní prodejní vozítko
náplavka 3 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
8. - 30. 6. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 10 m2
chodník 19 m2
Šumavská 69/17
8. 6. - 7. 8. 2017
výstavba nové kanalizace
0. etapa
chodník + vozovka 80 m2
ulice Na Slupi neprůjezdná v úseku Apolinářská–Botičská
Botičská, parc. č. 2458/1 a 260
Na Slupi, parc. č. 2460
12. 6. - 2. 7. 2017
obousměrná objížďka po trase Vyšehradská–Svobodova
výstavba nové kanalizace –
1a. etapa
chodník + vozovka 1050 m2
ulice Na Slupi neprůjezdná v úseku Apolinářská–Botičská 
Botičská, parc. č. 2458/1 a 260
Na Slupi, parc. č. 2460
3. - 31. 7. 2017
obousměrná objížďka po trase Vyšehradská–Svobodova
výstavba nové kanalizace –
1b. etapa
chodník + vozovka 970 m2
ulice Na Slupi neprůjezdná v úseku Apolinářská–Botičská 
Botičská, parc. č. 2458/1
Na Slupi, parc. č. 2460
1. 8. - 2. 9. 2017
obousměrná objížďka po trase Vyšehradská–Svobodova
zařízení staveniště
vozovka – výkop 72 m2
Dittrichova 343/8
12. 6. - 10. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
náměstí Míru 585/11
12. 6. - 15. 9. 2017
stavební výtah a práce na střeše
chodník 18 m2
Na Folimance 2155/15
14. 6. - 12. 7. 2017
stavební kontejner
vozovka 12 m2
Neklanova 118/17
14. 6. - 13. 7. 2017
zařízení staveniště
chodník 20 m2
Ječná 508/10
14. 6. - 23. 7. 2017
oprava zdi sportovního areálu
chodník podél zdi 150 m2, z toho 30 m výkop2
Botičská naproti 130/8,
parc. č. 2458/1
14. 6. - 30. 8. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 68,2 m2
Neklanova 80/3
14. 6. - 30. 11. 2017
pokládka optického kabelu
chodník
Botičská
Na Slupi
Pod Slovany
Svobodova
15. - 30. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Šumavská 47/20
15. 6. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 48 m2
Vinohradská 1789/40
15. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11,7 m2
Václavská 1898/9
16. 6. - 20. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  5,88 m2
Náplavní 2009/9
16. 6. - 27. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2 u domu, 9 m2 u vozovky
chodník 3 m2 u vozovky
Belgická 539/11

Záhřebská 539/15
19. 6. - 16. 7. 2017

27. 6. - 16. 7. 2017 
zařízení staveniště
chodník cca 20 m2
Lípová 1444/20
19. 6. - 18. 7. 2017
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m2
Jugoslávská X Lublaňská
19. 6. - 15. 11. 2017 v těchto dnech: 19., 21., 26., 28. 6.;
10., 17., 24., 31. 7.;
7., 14., 21., 28. 8.;
4., 11., 13., 18., 20., 25. 9.;
2., 4., 9., 11., 16., 23., 25. 10.;
1., 6., 13., 15. 11. 2017
stavební zábor
vozovka + chodník 20 m2
vozovka + chodník 38 m2
Budečská 821/31 a 851/28
20. - 27. 6. 2017
22. - 27. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Bělehradská 168/28
20. 6. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jaromírova 21/33
20. 6. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
Gorazdova  333/18
23. 6. - 9. 7. 2017
podchodné lešení
chodník 102 m2
Londýnská 565/2
26. 6. - 3. 7. 2017
stavební zábor
chodník 87 m2
Vinohradská , parc. č. 4098/1
26. 6. - 4. 7. 2017
bibliobus Městské knihovny
náplavka 20 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
26. 6. - 20. 7. 2017
pouze ve dnech 26. 6., 4. 7., 6. 7., 11. 7., 13. 7., 18. 7., 20. 7. 
podchodné lešení
chodník 24 m2
Jana Masaryka 32
26. 6. - 31. 8. 2017
mobilní zábor pro instalaci vlajek
chodník 10 m2
Štěpánská 15
27. 6. 2017
průzkum kanalizace
vozovka 36 m2
Hálkova 8 a 10
28. 6. 2017
průzkum kanalizace
vozovka 36 m2
Lublaňská  3–23 oboustranně
28. 6. 2017
zařízení staveniště
chodník – lešení 22 m2
Rumunská 1818/4
3. - 17. 7. 2017
mobilní prodejní tříkolka
náplavka 3 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
3. - 31. 7. 2017
umístění jeřábu – uzavírka ulice, objížďka po trase Vinohradská–Šumavská–Slezská
vozovka cca 180 m2
U Tržnice 
5. 7. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 30 m2 – vyparkování vozidel
Ke Karlovu 460/11c,
parc. č. 2470/1
9. - 10. 7. 2017
stavební lešení
chodník 25 m2
Sekaninova 396/10
12. 7. - 31. 8. 2017