Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
okrasná zeleňchodník 2 m2Slezská 1423. 11. 2017 - 31. 12. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
farmářské trhy
chodník 12 m2
Palackého náměstí
1. 3. - 30. 11. 2018
zásobování farmářských trhů
vozovka 80 m2
Tylovo náměstí5. 3. - 16. 11. 2018
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka 
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2018 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m2
nám. Míru u výstupu z metra
1. 4. - 30. 11. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Římská 2550/35
9. 4. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň chodník 1 m² Varšavská 516/199. 4. - 31. 12. 2018 
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
umístění květinové výstavky
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
19. 5. - 30. 6. 2018 (So)
1. 9. - 30. 11. 2018 (So)
1. - 31. 12. 2018 (So, Ne)
lavička pro handicapované zaměstnane
chodník 1 m²
Máchova 703/1
1. 6. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkování pro 5 vozidel Taxi vozovka U Nemocnice 1. 7. - 31. 12. 2018 
stavební kontejner
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
1. 7. 2018 - 14. 1. 2019
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
zařízení stavby
vozovka 66,25 m²
chodník 27 m²
Fričova 1350/8
2. 7. - 15. 12. 2018
zařízení stavby
chodník 14 m²
Rašínovo nábřeží 1990/74
9. 7. - 24. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 50 m²
Trojanova 1899/20
16. 7. - 15. 12. 2018
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
chodník 40 m²
vozovka 39 m²
Šmilovského 2290/20
20. 8. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m²
chodník 25 m²
Blanická 842/2
Francouzská 852/11
21. 8. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 26 m²
Bělehradská 597/65
22. 8. - 16. 11. 2018
podchozí lešení
chodník 17 m²
Bělehradská 597/65
28. 8. - 16. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. 2018 - 31. 5. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Máchova 1029/14
3. 9. - 21. 12. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
Sekaninova 710/22
3. 9. 2018 - 31. 1. 2019
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
10. 9. - 26. 11. 2018 pouze Po
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. 2018 - 31. 3. 2019
stavební zábor
vozovka 25 m²
Mánesova 1612/79
11. 9. - 30. 11. 2018
zařízení stavby
vozovka 8 m²
chodník 6 m²
Lublaňská 1837/39
Tyršova 1837/16
15. 9. - 30. 11. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
17. 9. 2018 - 28. 2. 2019
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. 2018 - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)

stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. 2018 - 19. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 18 m²
Lublaňská 652/53
1. 10. - 30. 11. 2018
 zařízení staveniště vozovka - kontejner cca 31 m2
 Budečská 4 1. 10. - 20.12. 2018
stavební zábor
vozovka 19 m²
Balbínova 403/19
1. 10. - 31. 12. 2018
 zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m²
Mikovcova 318/1
1. 10. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník uzavřen, zábor 79 m²
Varšavská 882/29
1. 10. 2018 - 1. 6. 2019
obnova kNN a KVN – zábor
ulice a okolí
Anglická, Italská, nám. Míru
8. 10. - 29. 11. 2018
generální oprava pohyblivývh schodů
uzavírka chodníku a chráněný koridor pro pěší
Resslova X Karlovo náměstí
9. 10. 2018 - 8. 7. 2019
zařízení staveniště
vozovka 36 m²
Rybalkova 927/4
10. 10. 2018 - 31. 3. 2019
kontejnery na textil
chodník 5 m²
Kladská X Lužická
Na Kozačce X Rybalkova
Jaromírova X Svatoplukova
Ostrčilovo náměstí
Gorazdova X Trojanova
Slavojova X Čiklova
Neklanova X Přemyslova
Chopinova X Krkonošská
Polská X Anny Letenské
Americká X Záhřebská
Rumunská X Londýnská
Karlovo nám. X Ječná
Karlovo nám. X Ječná
Sarajevská X Rejskova
13. - 14. 10. 2018

20. - 21. 10. 2018

27. - 28. 10. 2018
3. - 4. 11. 2018

10. - 11. 11. 2018

17. - 18. 11. 2018

24. - 25. 11. 2018
27. - 29. 12. 2018
24. - 25. 11. 2018
obnova kVN a kNN
jižní chodník 144 m²
chodník 48 m²
vozovka 60 m²
vozovka 80 m²
Resslova, parc. č. 2420/1
Václavská, parc. č. 2434/1
Václavská dtto
Na Zderaze, parc. č. 2414
15. 10. - 18. 11. 2018
15. 10. - 18. 11. 2018
15. 10. - 18. 11. 2018
1. - 18. 11. 2018
obnova vodovodního řadu – uzavírka ulice
vozovka v Moravské ulici


uzavírka křižovatky Moravská X Šumavská

U Vodárny

Kladská X Moravská
objížďka do Dykovy ulice po tras Moravská–Chodská–Korunní–U Vodárny

objížďka po trase Moravská–Sázavská–Francouzská–Budečská–Lužická

objížďka Korunní–Nitranská–Dykova–Řipská

objížďka Chodská–Korunní

 
15. 10. 2018 - 10. 2. 2019


7. 11. 20185. - 15. 11. 2018


14. 11. 2018

zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace
uzavírka s vyznačenou objížďkou na trase Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Varšavská–Koperníkova–Máchova; zábor cca 2400 m²
Šmilovského
15. 10. - 19. 12. 2018
stavební zábor
chodník 22,5 m²
Rašínovo nábřeží 389/46
18. 10. - 25. 11. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 578 m²
vozovka 81 m²
vozovka 492 m²
vozvoka 15 m²
vozovka 25 m²
vozovka 80 m²
vozovka 235 m²
vozovka 50 m²
vozovka 115 m²
vozovka 92 m²
vozovka 878 m²
chodník 30 m²
chodník 280 m²
chodník 75 m²
chodník 50 m²
vozovka 90 m²
vozovka 90 m²
vozovka 375 m²
chodník 15 m²
vozovka 185 m²
vozovka 75 m²
vozovka 75 m²
vozovka 601 m²
vozovka 378 m²
vozovka 282 m²
Malá Štěpánská
Václavská
Václavská
Václavská
Jenštejnská
Ke Karlovu
Ke Karlovu
Ke Karlovu
Apolinářská
Karlovo nám.
Karlovo nám.
Karlovo nám.
U Nemocnice
Vyšehradská
Vyšehradská
Náplavní
Náplavní
Náplavní
Náplavní
Jiráskovo nám.
Podskalská
Podskalská
Podskalská
Podskalská
Na Hrobci
21. 10. 2018
20. - 21. 10. 2018
21. 10. 2018
21. 10. 2018
21. 10. 2018
22. 10. 2018
23. 10. 2018
23. 10. 2018
23. 10. 2018
9. - 10. 11. 2018
10. - 12. 11. 2018
10. - 12. 11. 2018
10. - 12. 11. 2018
8. - 12. 11. 2018
8. - 12. 11. 2018
13. - 14. 11. 2018
15. 11. 2018  
14. 11. 2018
14. 11. 2018
14. 11. 2018
15. - 16. 11. 2018
18. 11. 2018
17. 11. 2018
17. 11. 2018
17. 11. 2018
 zařízení staveniště vozovka viz. situace – 50m2 Máchova 14 25.10. - 21.12. 2018
stavba podzemních kontejnerů
vozovka + chodník 70 m²
vozovka + chodník 60 m²
vozovka + chodník 40 m²
vozovka + chodník 55 m²
vozovka + chodník 60 m²
vozovka + chodník 60 m²
Polská 1089/6
Chopinova 1501/16
Čermákova 1071/2
Botičská 131/10
Lublaňská 1002/18
Kladská 1462/3
27. 10. - 14. 11. 2018
27. 10. - 14. 11. 2018
27. 10. - 21. 11. 2018
27. 10. - 21. 11. 2018
12. 11. - 10. 12. 2018
26. 11. - 20. 12. 2018
zařízení staveništěvozovka 36 m2
Rybalkova 629. 10. - 24. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 45 m²
Na Rybníčku 1428/8
29. 10. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště
chodník 24 m²
Francouzská  463/13,
parc. č. 4171
30. 10.; 2. 11.; 6. 11.; 8. 11.;
13. 11.; 15. 11.; 20. 11.;
22. 11. 2018
stavební zábor
chodník + vozovka 10 m²
chodník + vozovka 10 m²
Na Smetance
Na Smetance
1. - 9. 11. 2018
10. - 19. 11. 2018
zařízení staveništěchodník 63 m2nám. Míru 11. 11. -  15. 12. 2018
stavební zábor
chodník 15 m2Mánesova 791. - 29. 11. 2018
stavební zábor
chodník 26 m²
vozovka 15 m²
Mánesova 1653/85
1. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka 18,4 m²
chodník 92,8 m²
Belgická X Jana Masaryka
1. - 20. 11. 2018
zařízení staveniště
chodník 66 m²
Na Slupi 450/4
1. - 30. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 40 m2
chodník 49 m2
chodník 67 m2
V Tůních 525 X Žitná 525
1. 11. - 31.12. 2018
stavební zábor
chodník 13,8 m²
Italská 35/21 (roh s Vinohradskou 35/25)
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Tylovo nám., parc. č. 4171/1
1. 11. 2018 - 31. 3. 2019
farmářské trhynáplavka 200 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka3. 11. - 22. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 25 m²
Slavíkova 1657/1
5. 11. 2018 - 28. 2. 2019
stavební zábor – Revitalizace stráně v Riegrových sadechvozovka a chodník 268 m2
Italská, Na Smetance a Polská11. 11. 2018 - 15 . 4. 2019
zařízení staveniště
chodník 15 m²
Blanická 691/12
12. - 19. 11. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m²
Londýnská 315/71
12. 11. 2018 - 12. 1. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 348 m²
Vnislavova
14. - 15. 11. 2018
(od 07 do 05 hodin)
17. 11. 2018 (05–23:59 hod.)
stěhování a parkování vystavovatelů
vozovka 100 m²
Karlovo náměstí mezi Vodičkovou a Spálenou ulicí
14. - 18. 11. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m²
Lípové 472/10
16. 11. 2018
stavební zábor
chodník 18 m² (bude uzavřen)
Mánesova 1647/72
16. 11. - 15. 12. 2018
pietní shromáždění
chodník + vozovka 1400 m²
chodník + vozovka 5149 m²
chodník + vozovka 4070 m²
chodník + vozovka 1411 m²
Hlavova
Albertov
Studničkova
Votočkova
17. 11. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 601 m²
vozovka 282 m²
Podskalská (05:00–22:00)
Na Hrobci (07:00–22:00)
17. 11. 2018
umístění uměleckých děl
chodník 50 m²
Zítkovy sady, parc. č. 2440
19. 11. 2018 - 22. 9. 2019
zařízení staveniště
chodník + vozovka 60 m²
Šafaříkova 167/6 X Jana Masaryka
21. 11. 2018 - 30. 3. 2019
audiovizuální tvorba
vozovka 218,5 m²
chodník 10 m²
chodník 10 m²
chodník 10 m²
chodník 5 m²
Jiráskovo náměstí


náměstí Míru
 
22. - 23. 11. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 285 m²
Karlovo nám. 6/20
24. 11. 2018
vánoční zboží
chodník 4 m² u parku
náměstí Míru
26. 11. - 21. 12. 2018
přechodná úprava provozu
vozovka 18 m²
Kladská 2253/23
28. 11. 2018
zařízení staveništěvozovka 18 m2
Kladská 2328. 11. 2018
zařízení staveništěvozovka + chodník 64 m2Sarajevská 1712/3129. 11. 2018
jeřábnické práce – uzavírka ulice od 8 do 14 hodin
vozovka 84 m²
Oldřichova 859/36
29. 11. 2018
 parkování účastníků akce Novoměstský advent 2018 vozovka - 150 mKarlovo náměstí1. -  2. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 26 m²
vozovka + chodník 18 m²
vozovka + chodník 8 m²
Gorazdova X Jiráskovo nám.
1. 12. 2018 - 28. 2. 2019
čištění fasády z plošiny
chodník 24,5 m²
Anglická 150/20
4. 12. 2018
prodej vánočních stromků
chodník 15 m²
Palackého náměstí
7. - 23. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 200 m²
K Rotundě
15. - 16. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 12 m²
náměstí Míru u cukrárny Vanille
20. - 23. 12. 2018
vánoční prodej rybchodník 10 m²
Vinohradská 5920. - 23.12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 10 m²
Tylovo náměstí 6
20. - 23. 12. 2018
prodej vánočních ryb
chodník 6 m²
Karlovo náměstí 8
21. - 22. 12. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 270 m²
vozovka 290 m²
Ibsenova
Šubertova
21. - 22. 12. 2018