Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
naproti Polská 6
naproti Sekaninova 54
1. 5. 2016 - 30. 4. 2017
vyhrazené parkování
vozovka 4x15 m2 kolmé stání
Boženy Němcové parc. č. 2474
1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
zařízení staveniště
chodník (kontejner) 6 m2
Rumunská 7
12. 10. 2016 - 27. 9. 2017
každé pondělí
zařízení staveniště
vozovka 40 m2
vozovka 10 m2
Lublaňská 20, parc. č. 4192
Lublaňská 20, parc. č. 4196
24. 10. 2016 - 30. 6. 2017
24. 10. 2016 - 30. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Vratislavova 31/6
25. 10. 2016 - 30. 9. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Vinohradská 406/23
1. 11. 2016 - 30. 10. 2017
zařízení staveniště s ohradou
chodník 39 m2
Mánesova 36
3. 11. 2016 - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník 35 m2
Slezská 899/40
8. 11. 2016 - 30. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m2
Na Švihance 1519/11
14. 11. 2016 - 13. 11. 2017
stavební zábor s ohradou
vozovka 59 m2
Mánesova 983/36
17. 11. 2016 - 31. 5. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Slezská 20
22. 11. 2016 - 10. 11. 2017
podchozí lešení
chodník 46 m2
Trojická 366/3
28. 12. 2016 - 30. 4. 2017
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
prodloužení 24. etapy rekonstrukce Nuselského mostu
chodník + vozovka
Svatoplukova, parc. č. 3042/1
Sekaninova, parc. č. 3034 
1. 1. - 31. 5. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Jugoslávská 662/27 1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
stavební zábor – zařízení staveniště, výtah, kontejner
vozovka + chodník 32 m2
Na Zderaze 5
23. 1. - 27. 9. 2017
nepodchodné lešení
chodník 15 m2
Podskalská 366/27
1. 2. - 31. 5. 2017
stavební kontejner 
vozovka 18 m2 – průjezd bude zachován
Lublaňská 652/53
8. 2. - 18. 5. 2017
pouze středy a čtvrtky
zařízení staveniště
vozovka cca 14 m2
Londýnská 624/32
13. 2. - 11. 8. 2017
zařízení staveniště - obnova vodovodního řadu a přeložka kanalizace  1. etapa (AE)/ celková uzávěra ul. Americké od nám. Míru k ul. Uruguayské – termín 1. 3. – 7. 4. 2017
2. etapa (BCD) celková uzávěra ul. Americké od nám Míru k ul. Uruguayské – termín 9. 3. – 22. 3. 2017
3. etapa (F,G,H,I,J) celková uzávěra ul. Americké od ul. Uruguayské ke křižovatce s ul. Záhřebskou, termín 7. 4. – 19. 5. 2017
Americká, náměstí Míru, Uruguayská 1. 3. - 19. 5. 2017
zařízení staveniště chodník – lešení podchozí + stav. výtah
vozovka – zábor pro zař. stav. s ohradou
viz situace – cca 68 m2
Gorazdova 18 1. 3. - 31. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Balbínova 752/23
1. 3. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka  chodník 1,5 + 1,5 m2 Jugoslávská 18 1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka chodník 14 m2 Vozová 1521/2  1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3,2 m2
Mánesova 1624/20
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Wenzigova 1873/6
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 3
1. 3. - 31. 10. 2017
farmářské trhy
chodník podél dělicí zdi se Zítkovými sady 18 m2
Palackého náměstí, parcelní číslo 2438/2
1. 3. - 30. 11. 2017
pondělí, čtvrtek (vyjma svátků)
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
chodník 14 m2
Na Smetance 834/18
3. 3. - 31. 5. 2017
zvláštní užívání komunikace v ulicích Belgická, Záhřebská, Bruselská
uzavírka komunikace, objízdná trasa stanovena
1. etapa Belgická
2. etapa Belgická
3. etapa křižovatka Belgická x Záhřebská, x Jana Masaryka
4. etapa křižovatka Belgická x Jana Masaryka
5. etapa belgická
6. etapa Belgická a Bruselská
7. etapa Belgická
8. etapa Záhřebská (úsek Londýnská–Belgická)
6. 3. - 2. 4. 2017
3. - 16. 4. 2017
17. - 30. 4. 2017

1. - 14. 5. 2017

15. - 31. 5. 2017
1. - 16. 6. 2017
17. 6. - 31. 7. 2017
1. - 14. 8. 2017

mobilní kontejner na sběr upotřebeného textilu a drobného elektra
vozovka 5 m2
vozovka 7 m2
chodník 5 m2
vozovka 7 m2
Kladská naproti č. 1201/1
Na Kozačce naproti 1147/11
Jaromírova naproti 174/46
Ostrčilovo nám. proti 462/4
20. - 21. 5. 2017
27. - 28. 5. 2017
25. - 26. 3. a 3. - 4. 6. 2017
1. - 2. 4. a 3. - 4. 6. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 39 m2
Moravská 902/8
13. 3. - 7. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník 30 m2
Francouzská 229/16
15. 3. - 15. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chiodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
15. 3. - 15. 10. 2017
kontejner a lešení
chodník 20 m2
vozovka 11 m2
Lublaňská 346/20
25. 6. - 25. 8. 2017
15. 3. - 25. 8. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 30 m2
Mánesova 1602/56
17. 3. - 17. 7. 2017
skládka materiálu
chodník 27 m2
vozovka 18 m2
Lublaňská 652/53
18. 3. - 30. 4. 2017
20. 3. - 12. 5. 2017
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m2
Jugoslávská x Lublaňská
20. 3. - 12. 6. 2017
v těchto dnech: 20., 27., 29. března, 3., 5., 10., 18., 19., 24., 26. dubna, 9., 10., 15., 17., 22., 29., 31. května, 5., 7., 12. června
zařízení staveniště
vozovka 24 m2
Mánesova 67
20. 3. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 2 m2 u kraje chodníku
chodník cca 3 m2 u domu
Budečská 974/6
20. 3. - 31. 10. 2017
reklamní zařízení (áčko)
chodník 1 m2
Chopinova 1556/6 
20. 3. - 28. 2. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
Dittrichova 1942/20
24. 3. - 31. 10. 2017
mobilní kontejner na sběr upotřebeného textilu a drobného elektra
vozovka 13 m2
Trojická naproti č. 1886/16
25. - 26. 3. 2017 (7–20 hod.)
13. - 14. 5. 2017 (7–20 hod.)
17. - 18. 6. 2017 (7–20 hod.)
stavební zábor – rohový dům
chodník 29,5 m2
chodník 25 m2
chodník 2,5 m2
vozovka 14 m2
Myslíkova
Náplavní
Náplavní
Náplavní
31. 3. - 30. 6. 2017
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 27 m2
Myslíkova 4
31. 3. - 30. 6. 2017
osvětová akce
chodník 19 m2
Tylovo nám. u KFC
4. 5. 2017
8. 6. 2017
13. 7. 2017
10. 8. 2017
7. 9. 2017
5. 10. 2017
11. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 a parc. č. 4079/5
14. 3. - 8. 11. 2017
14. 3. - 3. 4. 2017
4. 4. - 4. 10. 2017
5. 10. - 8. 11. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 56 m2
Šumavská 931/13
1. - 30. 4. 2017
stavební zábor – podchodné lešení a stavební výtah
chodník 25,5 m2
Slezská 2298/5
1. 4. - 12. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník 27 m2
vozovka 45 m2
Podskalská 366/27
1. 4. - 31. 5. 2017
restaurační předzahrádka chodník 3 m2 + 9 m2Mánesova 52 1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník cca 7 m2
Vyšehradská 1376/43
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 24,7 m2
Na Děkance 1961/1
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  47,633 m2
Vinohradská 35/25
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
Balbínova 529/1
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzáhradka
náplavka 35 m2
Rašínovo nábřeží
1. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15,3 m2
Plavecká 2054/6
1. 4. - 30. 6. 2017 (ne v Ne)
1. 7. - 31. 8. 2017 (ne v So, Ne)
1. 9. - 14. 10. 2017 (ne v Ne)
restaurační předzahrádka
chodník u domu 6 m2
chodník u vozovky 8,4 m2
Americká 152/15
1. 4. - 15. 10. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
náplavka 20 m2
náplavka 16 m2
náplavka 30 m2
náplavka 30 m2
náplavka 20 m2
náplavka 30 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. - 30. 4. 2017
1. - 31. 5. 2017 Po–St, Ne
1. - 31. 5. 2017 Čt, Pá, So
1. 6. - 31. 8. 2017
1. - 30. 9. 2017 Po–St, Ne
1. - 30. 9. 2017 Čt, Pá, So
restaurační předzahrádka
chodník u domu 12 m2
chodník u obrubníku 2,2 m2
Americká 579/17
1. 4. - 31. 10. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 0,85 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník cca 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  cca 17 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,075 m2
Spálená 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 44,52 m2
Gorazdova 1
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
1. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2017
mobilní prodejní trojkolka chodník 2 m2 (od 7:00 do 20:00 hod.) Palackého náměstí 2 1. 4. - 31. 12. 2017
mobilní prodejní tříkolka
náplavka 2 m2
Rašínovo nábřeží 
9. - 14., 16. - 21. 4., 23. - 28. 4., 30. 4. 2017 
podchozí lešení
chodník 39 m2
Oldřichova 196/57
Spytihněvova 196/9
3. 4. - 2. 5. 2017
rekonstrukce NTL a STL plynovodů
vozovka 180 m2 UZAVÍRKA
vozovka 194 m2
vozovka 136 m2
vozovka 186 m2
vozovka 136 m2
Belgická x Záhřebská
Belgická x Jana Masaryka
Belgická
Bruselská
Záhřebská
17. - 30. 4. 2017
1. - 14. 5. 2017
15. - 31. 5. 2017
1. - 16. 6. 2017
31. 7. - 14. 8. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 27,5 m2
náměstí Míru 109/18
3. 4. - 15. 10. 2017
zařízení staveniště – kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 12,5 m2
Jiráskovo náměstí 1
21. 4. 2017
26. 4. 2017
28. 4. 2017
stavební zábor – podchodné lešení
chodník 24 m2
Anglická 81/24
5. 4. - 3. 5. 2017
zařízení stavby
chodník 12 m2
chodník 1 m2
Na Folimance 2153/19
5. - 18. 4. 2017
19. 4. - 3. 5. 2017
stavební kontejner
chodník 6 m2
Kateřinská 493/8
7. - 28. 4. 2017
pouze vybraných dnech
7., 10., 11., 21., 28. 4. 2017
výměna oken a oprava fasády
chodník 49,5 m2 (podchozí lešení)
chodník 99 m2 (zařízení staveniště)
vozovka 37,5 m2 (kontejner a vozidla stavby)
Ječná 529/29
10. 4. -  9. 5. 2017
stavební kontejner s ohradou
chodník 30,2 m2
Svobodova 86/2, parc. č. 262
10. 4. - 10. 7. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 43,5 m2
Vinohradská 1789/40
10. 4. - 6. 10. 2017
stavební kontejner
vozovka 10 m2
Slavojova 499/20
12. 4. - 11. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 68,2 m2
Neklanova 80/3
12. 4. - 12. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m2
Třebízského 1261/11 
12. 4. - 8. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
chodník 24 m2
chodník 21 m2
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
1. - 13. 10. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 42,5 m2
I. P. Pavlova 6
14. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 40,04 m2
Palackého náměstí 1571/1
14. 4. - 29. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,37 m2
Italská 212/15
15. 4. - 15. 6. 2017
zařízení staveniště
vozovka 10 m2
U Tržnice 6
15. 4, - 15. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Myslíkova 260/14
15. 4. - 10. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Myslíkova 257/6
15. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník u domu 3 m2
chodník u obrubníku 1,92 m2
Slezská 1345/48
15. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22,44 m2
Budečská 998/10
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11,55 m2
Záhřebská 634/13
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m2
Gorazdova 331/22
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5,6 m2
Záhřebská 32 (kromě neděle)
15. 4. - 15. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 382/60
15. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 16 m2
chodník 6 m2
Vyšehradská 1355/17
Vyšehradská 1355/17
Plavecká 1335/14
16. - 30 4. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017
1. 5. - 30. 9. 2017 
rastaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 13,2 m2
Václavská 1689/8
Na Moráni 1689/17
17. 4. - 1. 10. 2017
stavební zábor
vozovka + chodník 20 m2
Mánesova 1647/72
18. 4. - 9. 5. 2017
28. etapa rekonstrukce Nuselského mostu
vozovka - vymístění vozidel pod mostem v průběhu sanačních nátěrů
Svatoplukova, parc. č. 3045
18. 4. - 9. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník u domu  24,13 m2
chodník u obrubníku 3 m2
Vratislavova 28/12
18. 4. - 15. 9. 2017
stavební lešení
chodník 22,5 m5
Bělehradská 871/25
19. 4. - 20. 5. 2017
stavební zábor
chodník 8 m2
Vinohradská 37/13
19. 4. - 30. 6. 2017
stavební kontejner
chodník 20 m2
Lípová 1444/20
20. 4. - 19. 5. 2017
podchozí lešení
chodník 25 m2
Šumavská 13
20. 4. - 31. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 10,8 m2
Bělehradská 568/92
20. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Na Hrobci 410/1
20. 4. - 31. 10. 2017
výstava
náplavka cca 10 m2
Rašínovo nábřeží
21. 4. - 20. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 13 m2
Anglická 390/19
21. 4. - 10. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 11,52 m2
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
21. 4. - 24. 9. 2017 
restaurační předzahrádka
chodník 8,88 m2
Myslíkova 262/20
21. 4. - 2. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  11,5 m2
Chopinova 1521/26
21. 4. - 31. 10. 2017
Slavnosti farmářského tržiště
náplavka 350 + 50 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
22. 4. 2017
24. 6. 2017
9. 9. 2017
16. 9. 2017
30. 9. 2017
7. 10. 2017
28. 10. 2017
úplná uzavírka – autojeřáb
objížďka po trase Třebízského–Vinohradská–Budečská
vozovka 81 m2
Mánesova 1602/56
24. 4. 2017
9. 5. 2017 (vždy 6–18 hodin)
22. 5. 2017
stavební zábor – podchodné lešení a ohrada
chodník 49,2 m2
Anglická 14
24. 4. - 26. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 18 m2
náměstí Jiřího z Poděbrad 4
24. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15,2 m2
Ostrčilovo nám. 3049/1
24. 4. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m2
Mánesova 1407/89
24. 4. - 1. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Bělehradská 643/77
24. 4. - 24. 10. 2017
pouze pracovní dny
 restaurační předzahrádka
chodník 11,2 m2
Římská 1199/35
24. 4. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Slezská 2165/15
25. 4. - 31. 10. 2017
akce Náplavka pro místní
náplavka 210 + 140 m2
stánky ve dnech 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28. 6.

Rašínovo nábřeží – náplavka
26. 4. - 28. 6. 2017
mobilní kavárna
chodník 4 m2
náměstí Míru u výstupu z metra, pouze Po–Čt
26. 4. - 30. 6. 2017
1. 9. - 30. 11. 2017
oprava železničního mostu
parkoviště pod mostem 63 m2
Svobodova, parc. č. 267/2+3
27. 4. - 6. 5. 2017
Designe Mode
vozovka 100 m2
Karlovo náměstí 1/23
28. 4. - 29. 4. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9,9 m2
Vinohradská 1595/31
28. 4. - 10. 9. 2017
audiovizuální tvorba
chodník 6 m2
Resslova (u ČVUT)
29. 4. - 1. 5. 2017
komerční plocha pro stánky
náplavka 350 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
29. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
10. 6. 2017
26. 8. 2017
2. 12. 2017
9. 12. 2017
16. 12. 2017
23. 12. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,308 m2
Italská 833/32
29. 4. - 17. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 33 m2
Tylovo nám. 1, parc. č. 4174/1
29. 4. - 30. 9. 2017
festival Veggie Náplavka
náplavka 1810 m2
náplavka 1840 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
30. 4. 2017
1. 5. 2017
kulturní jazzová akce 
náplavka 60 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka 56 m2
Šumavská 931/13
1. - 31. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  10 m2
Třebízského 1241/1
1. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Bělehradská 478/110
1. 5. - 24. 9. 2017
prodej sezonního ovoce
stojan na chodníku 3 m2 u výstupu z metra
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 0,96 m2
Sázavská 720/19
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 19,36 m2
Korunní 984/39
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Myslíkova 1343/24
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 3 m2
Podskalská 1291/13
Plavecká 1291/3
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Fügnerovo náměstí 4
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 103 m2
Korunní 1 X nám. Míru 9
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14,35 m2
Francouzská 80/6
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
náměstí Míru 1221/4
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
Slezská 821/22
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14,4 m2
Oldřichova 251/3
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
Korunní 783/23
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 22 m2
Škrétova 386/1
1. 5. - 30. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 9,5 m2
Plavecká 404/4
1. 5. - 1. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Ostrčilovo nám. 252/2
1. 5. - 13. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Belgická 335/26
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 1,75 m2
Jugoslávská 180/15
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2 (kromě neděle)
Ladova 1 
1. 5. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 17,5 m2
Římská 1196/29
1. 5. - 31. 10. 2017
pokládka optického kabelu
chodník 123 m2
vozovka 10 m2
Sekaninova 195/60
2. - 10. 5. 2017
mobilní prodejní tříkolka
náplavka 3 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
2. - 30. 5. 2017
mobilní prodejní tříkolka
náplavka 2 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
2. - 30. 5. 2017
rekonstrukce střechy
chodník  100 m2 lešení
chodník 50 m2 skládka mat.
Lípová 472/10
2. - 31. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník  28,9784 m2
Francouzská 75/4
2. 5. - 1. 10. 2017
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
chodník 3 m2
Polská naproti č. 1089/6
Sekaninova proti č. 328/54
2. 5. - 31. 12. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 175 m2 (náhradní parkování pro rezidenty je v ulicích Vinohradská a Italská)
Mánesova 3 a 6
3. 5. 2017
mobilní prodejní tříkolka
náplavka 3 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
3. - 30. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Uruguayská 19
3. 5. - 31. 10. 2017
podchodné lešení
chodník 24 m2
Anglická 81/24
4. 5. - 30. 6. 2017
zařízení staveniště
vozovka 10 m2
Římská 36
5. 5. 2017
zařízení staveniště
vozovka 26,5 m2
Krkonošská 14
5. - 15. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník 1,2 m2
Botičská 131/10
5. 5. - 4. 10. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 98 m2 film tech.
vozovka 167 m2 film. tech.
vozovka 96 m2 náhr. park.
vozovka 207 m2 film. tech.
vozovka 72 m2 náhr. park.
chodník 4 m2 mobilní zábor
vozovka 1532 m náhr. park.
Římská
Ibsenova
Ibsenova
Šubertova
Šubertova
nám. Míru
nám. Míru
6. - 7. 5. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 240 m2 (film. tech.)
vozovka 90 m2 (náhr. park.)
Karlovo náměstí
7. 5. 2017
stavební zábor – lešení
chodník + vozovka 30 m2
Jana Masaryka 8
9. - 30. 5. 2017
stavební zábor – výkopy – provizorní vodovod po celou dobu trvání stavby
zařízení staveniště 44 m2
provizorní vodovod
1. fáze zábor 150 m
2. fáze zábor 110 m
3. fáze zábor 110 m
částečná uzavírka bez objízdné trasy
U Nemocnice
9. 5. - 31. 10. 2017
9. 5. - 31. 10. 2017
12. 6. - 30. 7. 2017
31. 7. - 10. 9. 2017
11. 9. - 31. 10. 2017
12. 6. - 31. 10. 2017

audiovizuální tvorba
vozovka 169 m2 parkování techniky
vozovka 80 m2 náhradní parkování pro rezidenty
chodník 8 m2 mobilní zábor pro natáčení
Malá Štěpánská

Štěpánská

Karlovo náměstí
 
10. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 7,95 m2
Americká 2503/8
12. 5. - 22. 10. 2017
akce Růžový máj
náplavka 800 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
13. 5. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m2
Slavíkova 1555/27
13. 5. - 17. 9. 2017
mobilní stavební zábor
chodník 8 m2
Jana Masaryka 194/39 rohový dům Varšavská 194/20
15. 5. - 13. 6. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Záhřebská 468/21
15. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 16,2 m2
Bělehradská 994/68A
15. 5. - 15. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Třebízského 1525/6
15. 5. - 18. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Uruguayská 272/3
16. 5. - 30. 6. 2017 (Út–Pá)
18. 7. - 22. 9. 2017 (Út–Pá)
osvětová akce
chodník 9 m2
Vonohradská 1200/50
19. - 20. 5. 2017
24. - 25. 6. 2017
22. - 23. 7. 2017
podchozí lešení
chodník 25 m2
Šumavská 13
20. - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník 6 m2
Korunní 1384/59
24. 5. - 31. 10. 2017
festival pouličního umění
chodník 6 m2
Tylovo náměstí (u KFC)
9. - 10. 6. 2017
festival pouličního umění
chodník 36 m2
Palackého náměstí,
parc. č. 2438/2
9. - 10. 6. 2017
hudební festival
náplavka 6 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
9. - 10. 6. 2017