Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2


Typ záboruVelikostUmístěníTermín
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
okrasná zeleňchodník 2 m2Slezská 1423. 11. 2017 - 31. 12. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
zařízení stavby – rekonstrukce domu
vozovka 35 m2
chodník 34 m2
nepodchozí lešení 51 m2
Na Slupi 1485/10–1484/14
2. 1. - 30. 9. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 23 m2 podchozí lešení
Jugoslávská 3
14. 1. - 30. 9. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
zařízení staveniště
chodník 4 m2
Ječná 1763/43
20. 2. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 30. 9. 2018
(jen pracovní dny)
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,6 m2
náměstí Míru 117/16
1. 3. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 8,28 m2
Korunní 1164/49
1. 3. - 31. 10. 2018
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
farmářské trhy
chodník 12 m2
Palackého náměstí
1. 3. - 30. 11. 2018
zásobování farmářských trhů
vozovka 80 m2
Tylovo náměstí5. 3. - 16. 11. 2018
restaurační předzahrádka (pódium a předzahrádka)
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
a 4079/5 
12. 3. - 8. 11. 2018
12. 3. - 2. 4. 2018
3. 4. - 2. 10. 2018
3. 10. - 8. 11. 2018
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3,36 m2
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 30 m2 – podchozí lešení
Karlovo náměstí 325/7
19. 3. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
chodník 19 m2
chodník 12 m2
Americká 579/17
19. 3. - 17. 4. 2018
18. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 24 m2
Mánesova 1517/67
20. 3. - 28. 9. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 18 m2Dittrichova 1942/20 
23. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m2
Americká 341/43
30. 3. - 28. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 29. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Vyšehradská 1376/43
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 5,4 m2Vinohradská 321. 4. - 30. 9. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,2 m2
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12,05 m2
Americká 181. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 25 m2
Na Děkance 1961/1
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační přezahrádkachodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
1. 4. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 m2
Záhřebská 153/32
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Ladova 2045/1
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12 m2
Myslíkova 121. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,9 m2 u obrubníku
chodník 2,64 m2 u paty domu
Budečská 974/6
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1 m2
Rašínovo nábřeží 409/34
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník u domu 1 m2
chodník u domu 6 m2
chodník u vozovky 8,4 m2
Americká 152/15
1. 4. - 31. 10. 2018
1. 4. - 15. 10. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 63 m2
Vocelova 686/4
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Belgická 275/24
1. 4. - 31. 10. 2018
motorová prodejní tříkolka 
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2018 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m2
nám. Míru u výstupu z metra
1. 4. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace; stanovena objízdná trasa
chodník a vozovka 2400 m2
Šmilovského (úsek od ulice Na Kozačce ke Koperníkově)

Objížďka Francouzská–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Koperníkova–Varšavská–Jana Masaryka–Záhřebská
3. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 44,5 m2
Gorazdova 357/1
5. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14 m2
nám. Míru 1220/3
5. 4. - 31. 10. 2018
stavební výtah
chodník 3 m2
Pod Karlovem 1325/4
9. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7,5 m2
Bělehradská 643/77
9. 4. - 9. 10. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Římská 2550/35
9. 4. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň chodník 1 m² Varšavská 516/199. 4. - 31. 12. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 42 m2
Anglická 41/9
11. 4. - 5. 10. 2018
oprava lávek na železničním mostě – bez omezení cyklotrasy A2
chodník + náplavka cca 40 m2
Rašínovo nábřeží, parc. č. 279/1, 2427/1, 280
11. 4. - 15. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 42,5 m2
I. P. Pavlova 1790/6
14. 4. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 21 m2
chodník 24 m2
chodník 21 m2
Karlovo náměstí 559/28
14. - 30. 4. 2018
1. 5. - 30. 9. 2018
1. - 18. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,05 m2 u domu
chodník 2,88 m2 u silnice
Slezská 1345/48
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
Bělehradská 568/92
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 60
15. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Rašínovo nábřeží 410/32
15. 4. - 31. 10. 2018 (Po–So)
rekonstrukce kobek (náplavka zůstane průchozí a průjezdná)
kobka č. 2 – 20 m2
kobka č. 4 – 20 m2
kobky č. 5, 7, 9, 10, 11 à 20 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka 
16. 4. - 30. 6. 2018
16. 4. - 30. 6. 2018
27. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Záhřebská 634/13
16. 4. - 13. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m2
Americká 2503/8
16. 4. - 22. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 4. 2018 - 15. 4. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 2,00 x 7,20 + 2,00 x 1,80 m
nám. Jiřího z Poděbrad 1407/4
17. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Koubkova 685/16
17. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Na Hrobci 1
20. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 9 m2
Myslíkova 2021. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22,5 m2
Třebízského 1261/11
21. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 24 m2
Štěpánská 539/9
22. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 14,82 m2
Mánesova 1407/89
23. 4. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5,88 m2
Náplavní 2009/9
23. 4. - 19. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Londýnská 243/10
23. 4. - 22. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 5 m2
Vozová 1521/2
Chopinova 1521/26
23. 4. - 31. 10. 2018
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Rubešova 343/22
23. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 0,84 m²
chodník 5,88 m²
chodník 0,84 m²
 Anny Letenské 1 25. 4. - 12. 5. 2018 (Po–So)
15. 5. - 1. 9. 2018 (Po–So)
3. 9. - 31. 10. 2018 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
chodník 11,52 m2
Rybalkova 56/2
Máchova 56/20
27. 4. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 + 24 m²
Tylovo náměstí 699/1
28. 4. - 30. 9. 2018
prodej sezonního ovoce chodník 3 m² náměstí Míru,  parc. č. 4079/1 1. 5. - 28. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7,2 m2
Vratislavova 20/24
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
Rumunská 14/27
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
nám. Míru 342/13
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16 m2
Fügnerovo náměstí 1865/4
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 3 m2
Podskalská 1291/13
Plavecká 1291/3
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22,4 m2
Budečská 998/10
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 103 m2
Korunní 1 X nám. Míru 9
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 11,84 m2
Václavská 1898/9
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Budečská 893/13
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 28,5 m²
Francouzská 75/4
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 22 m²
Škrétova 386/1
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,75 m²
Jugoslávská 180/15
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádku
chodník 3 m² u domu
chodník 12 m² u vozovky
Americká 430/29
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Rumunská 690/15
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m²
Slezská 2165/15
1. 5. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4,5 m2
Vinohradská 35/25
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,57 m² u domu
chodník 8 m² u vozovky
Šafaříkova 319/18
1. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
chodník 7 m²
chodník 4 m²
Myslíkova 1698/18
1. 5. - 2. 9. 2018
3. -  30. 9. 2018
1. - 31. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Mánesova 917/28
1. 5. 2018 - 30. 4. 2019
(pouze pracovní dny)
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Plavecká 2054/6
2. - 5. 5. 2018 (kromě Ne)
9. 5. - 30. 6. 2018 (kromě Ne)
9. 7. - 27. 9. 2018 (kromě Ne)
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Myslíkova 1998/30
2. 5. - 30. 9. 2018
stánek pro veřejnou sbírku
chodník 2 m²
Tylovo náměstí, parc. č. 4174/1
2. 5. - 31. 8. 2018
16. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Myslíkova  1343/24
4. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Na Zderaze 268/9
5. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Bělehradská 478/110
6. 5. - 23. 9. 2018
restaurační předzahrádka chodník 8 m² a 14 m² Belgická X Záhřebská 7. 5. - 28. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
U Kanálky 1559/5
7. 5. - 31. 10. 2018 (Po–So)
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Jiráskovo náměstí 1775/4
8. 5. - 24. 9. 2018
restaurační předzahrádka chodník 9 m² Francouzská 463/13 8. 5. - 15. 10. 2018 
prodej sezonního ovoce
chodník 3 m²
Karlovo náměstí 2097/10
9. 5. - 28. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 2,5 m² a 7 m²
Plavecká 404/4
9. 5. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17,6 m²
Bělehradská 573/61
9. 5. - 31. 10. 2018
stavební zábor pro opravu lávek na železničním mostě
chodník u lávky bude neprůchozí
Rašínovo nábřeží,
parc. č. 279/1 a 2427/1
9. 5. - 15. 11. 2018
restaurační předzahrádka chodník 14,35 m² Francouzská 80/6 12. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 13,8 m² a 9,6 m²Náplavní 1773/4 13. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 14 m² Korunní 783/2314. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 16,8 m² Mánesova 1391/59 14. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 4,8 + 19,2 m²
Tylovo náměstí 645/2
14. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 17 m2
chodník 13 m2
Václavská 8
Na Moráni 17
14. 5. - 14. 10. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 17 m²
Balbínova 529/1
14. 5. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8,4 m2
Karlovo náměstí 551/34
15. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 0,72 m²
Vyšehradská 1710/22
15. 5. - 30. 9. 2018
(Kromě soboty a neděle)
dočasná instalace uměleckého díla chodník 1,00 x 1,00 x 3,50 m + 0,6 x 0,6 x 2,00 m
Jiráskovo nám. 1981/6 15. 5. - 15. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 9,72 m²
chodník 8 m²
Belgická 42
nám. Míru 17 
16. 5. - 27. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 1,65 + 4,29 m² Šubertova 1353/4 16. 5. - 27. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 18 m² náměstí Míru 1221/4 16. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 8 m² Sázavská 736/1 16. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 7,2 m² Korunní 1237/50 16. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 27,5 m² nám. Míru 109/18 16. 5. - 15. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 17,5 m² Římská 1196/29 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 2 m² Slavojova 95/16 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 6 m²Uruguayská 176/19 16. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 29,28 m2
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2018
umístění květinové výstavky
chodník 2 m²
Jugoslávská 181/17
19. 5. - 30. 6. 2018 (So)
1. 9. - 30. 11. 2018 (So)
1. - 31. 12. 2018 (So, Ne)
okrasná zeleň
chodník 2 m²
Londýnská 315/71
20. 5. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka chodník 27 m² Slezská 821/22 21. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 11 m² Na Kozačce 1272/12 21. 5. - 30. 9. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 8 m² Vyšehradská 429/37 21. 5. - 30. 10. 2018 
restaurační předzahrádka chodník 7,2 m² Belgická 335/26 21. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Plavecká 404/4
22. 5. - 29. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 2 + 2 m² u domu
9 + 2 + 2 m² u vozovky
chodník 2 m² u domu
Belgická 11
Belgická 11
Zábřebská 15
23. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka chodník 14 m² + 2 m²Ostrčilovo náměstí 252/2 23. 5. - 31. 10. 2018 
restaurační předzahrádka
chodník 17 m²
Římská 1222/33
26. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8 m²
Bělehradská 168/28
28. 5. - 22. 9. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník 31 m²
Budečská 816/4
28. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 20 m²
Čerchovská 1607/10
28. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Slovenská 1072/19
28. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 14 m²
náměstí Míru 328. 5. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,72 m²
Slezská 756/14
30. 5. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 63 m²
nám. Míru mezi Korunní a Francouzskou ulicí
1. 6. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,6 m²
Na Zderaze 266/11 
1. 6. - 30. 9. 2018 (kromě Ne)
mobilní prodej po náplavce
náplavka 2 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
1. 6. - 31. 10. 2018
lavička pro handicapované zaměstnane
chodník 1 m²
Máchova 703/1
1. 6. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 20 m²
vozovka 40 m²
Belgická 681/5
6. 6. - 30. 10. 2018
14. 6. - 30. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 6 m²Lublaňská 1111. 6. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 10 m²
Slezská 6215. 6. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 24 m²
náměstí Míru 1118. 6. - 21. 9. 2018
stavební zábor
chodník 33 m2
Vinohradská 1233/2218. 6. - 21. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 17,85 m²
Máchova 118. 6. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 4 m²
Balbínova 422. 6. - 30. 9. 2018
zařízení staveništěchodník cca 230 m2Resslova, Václavská Jenštejnská25. 6. - 30. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 8,8182 + 9,3357 m²
Budečská 773/19
25. 6. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10,6 m²
Bělehradská 12/98
30. 6. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 13,774 m²
Italská 212/5
1. 7. - 31. 10. 2018
vyhrazené parkování pro 5 vozidel Taxi vozovka U Nemocnice 1. 7. - 31. 12. 2018 
stavební kontejner
vozovka 25 m²
Lublaňská 243/10
1. 7. 2018 - 14. 1. 2019
umístění nádob na rostlinné oleje a tuky
chodník 1 m²
Pod Slovany X Plavecká
Fügnerovo náměstí 5
Václavská 20
Sekaninova 30
Sázavská 13
Vinohradská 38
Londýnská X Záhřebská
U Kanálky 8
Polská 4
Vratislavova 16
Krkonošská 2
Římská 5
Jana Masaryka 14
Na Slupi naproti č.p. 12
Belgická 21
Bělehradská 47
Bělehradská 22
Jaromírova 65
Slavojova
Neklanova 27
1. 7. 2018 - 1. 7. 2020
zařízení staveniště
vozovka 90 m²
chodník 63 m² 
Jana Masaryka 400/21
2. 7. - 30. 9. 2018
(2. 7. - 31. 8. 2018 bude chodník uzavřen)
zařízení staveniště
chodník 8 m²
Rumunská 20/31
2. 7. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 + 9,15 m²
Belgická 335/26
2. 7. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
vozovka 66,25 m²
chodník 27 m²
Fričova 1350/8
2. 7. - 15. 12. 2018
stavební kontejner + zařízení stavby
vozovka 20 m²
Pod Karlovem 1325/4
2. 7. - 22. 12. 2018
(vyjma neděle)
restaurační předzahrádka
chodník 6 m²
Ladova 2044/3
4. 7. - 30. 9. 2018
pouze Út–So
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Sázavská 720/19
7. 7. - 30. 9. 2018
zařízení stavby
chodník 14 m²
Rašínovo nábřeží 1990/74
9. 7. - 24. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 27 m²
Římská  2135/45
15. 7. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,8 m²
Gorazdova 331/22
15. 7. - 31. 10. 2018
stavební zábor
chodník 52 m²
vozovka 13,2 m²
Na Libušince 128/1
16. 7. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 13,8 m²
Varšavská 1231/6
16. 7. - 30. 9. 2018 
zařízení staveniště
vozovka + chodník 50 m²
Trojanova 1899/20
16. 7. - 15. 12. 2018
stavební zábor
vozovka a chodník 366 m²
Na Smetance a Italská
16. 7. 2018 - 31. 3. 2019
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Žitná 1765/4
23. 7. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Anglická 529/15
30. 7. - 30. 9. 2018
stavební zábor
chodník 47 m²
vozovka 30 m²
Dittrichova 1543/2 X Na Moráni
1. 8. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m²
Slavíkova 1606/21
1. 8. - 15. 10. 2018
stavební kontejner
vozovka 6 m²
Na Hrádku proti 1715/8
3. 8. - 1. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 21 m²
Americká 849/26
6. 8. - 24. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 + 9 m²
Mánesova 1168/52
6. 8. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 2 m²
Sázavská 748/24
6. 8. - 31. 10. 2018
resturační předzahrádka
chodník 18 m²
chodník 12,96 m²
Vinohradská  1183/83
U Kanálky 1183/2
8. 8. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4,8 + 4,8 m²
Rašínovo nábřeží 383/56, 58
11. 8. - 30. 9. 2018
předvolební kampaň
chodník 2,25 m²
Ostrčilovo nám. 3049/1
13. 8. - 7. 10. 2018
předvolební kampaň
chodník 2,25 m²
chodník 2,25 m²
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
Svobodova, parc. č. 2455/1 
13. 8. - 7. 10. 2018
stavební zábor
chodník 92,8 m²
vozovka 18,4 m²
Belgická 279/2
13. 8. - 15. 10. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 5,32 + 2,94 m² 
Jana Masaryka 265/58 
13. 8. - 30. 10. 2018 
zařízení staveniště
chodník + vozovka 56 m²
chodník + vozovka 15 m²
Karlovo nám. X Na Moráni
13. 8. - 30. 9. 2018
1. - 31. 10. 2018 
stavební zábor – přeložky sítí
chodník 214 + 10 m²
Italská 4117 a 4372/1
15. 8. - 30. 9. 2018
předvolební kampaň
chodník 4 m²
chodník 4 m²
Tylovo nám.
nám. Míru
15. 8. - 12. 10. 2018
obnova kVN, kNN
chodník 90 m²
chodník 54 m²
vozovka 80 m²
chodník 222 m²
chodník 54 m²
vozovka 80 m²
chodník 292 m²
chodník 54 m²
vozovka 80 m²
chodník 210 m²
chodník 54 m²
chodník 132 m²
vozovka 80 m²
chodník 280 m²
chodník 54 m²
chodník 132 m²
vozovka 80 m²
Resslova
Na Zderaze
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Karlovo náměstí
Na Zderaze
Resslova
Na Zderaze
Karlovo náměstí
Na Zderaze
20. 8. - 2. 9. 2018
20. 8. - 2. 9. 2018
20. 8. - 2. 9. 2018
3. - 6. 9. a 15. - 16. 9. 2018
3. - 6. 9. a 15. - 16. 9. 2018
3. - 6. 9. a 15. - 16. 9. 2018
7. - 14. 9. 2018
7. - 14. 9. 2018
7. - 14. 9. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
17. 9. - 23. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
24. - 31. 10. 2018
nepodchodné lešení
chodník 22,5 m²
Rašínovo nábřeží 389/46
20. 8. - 15. 10. 2018
stavební zábor
chodník 16 m²
Vinohradská 35/25
20. 8. - 31. 10. 2018
zařízení staveniště
chodník 40 m²
vozovka 39 m²
Šmilovského 2290/20
20. 8. - 31. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m²
chodník 25 m²
Blanická 842/2
Francouzská 852/11
21. 8. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 26 m²
Bělehradská 597/65
22. 8. - 16. 11. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 0,75 + 0,75 m²
Italská 211/13
23. 8. - 31. 10. 2018
podchozí lešení
chodník 17 m²
Bělehradská 597/65
28. 8. - 16. 11. 2018
stavební zábor
chodník 18 m²
vozovka 21 m²
Balbínova 1091/25
1. - 29. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník  + vozovka 19 m²
Mikovcova 318/1
1. - 30. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 20 m²
Americká 460/25
1. - 30. 9. 2018
stavební zábor
vozovka 39 m²
Krkonošská 1471/17
1. 9. - 31. 5. 2019
zařízení stavby
vozovka 18 m² (Po–Pá)
Lublaňská 652/53
3. - 28. 9. 2018
zařízení staveniště
chodník 33 m²
Mánesova 1647/72
3. 9. - 15. 11. 2018
stavební zábor
vozovka 25 m²
Budečská 781/26
3. 9. - 15. 12. 2018
zařízení staveniště
vozovka 65 m²
Máchova 1029/14
3. 9. - 21. 12. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
Sekaninova 710/22
3. 9. 2018 - 31. 1. 2019
havarijní oprava římsy
chodník 26 m²
Vratislavova 64/13
5. 9. - 31. 10. 2018
prodejní tříkolka
náplavka 3 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
6. - 29. 9. 2018
předvolební kampaň
chodník 1 m²
Rašínovo nábřeží, V Pevnosti, Na Slupi, Palackého nám., Karlovo nám.
7. 9. - 6. 10. 2018
předvolební kampaň
chodník 1 m²
Polská, Rybalkova, Vinohradská, Jugoslávská, nám. Míru
7. 9. - 6. 10. 2018
předvolební kampaň
chodník 2 m²
nám. Míru, parc. č. 4079/1
7. 9. - 6. 10. 2018
předvolební kampaň
chodník 3 m²
Palackého náměstí
Karlovo náměstí
7. 9. - 6. 10. 2018
farmářské trhy
náplavka 300 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
8. 9. - 27. 10. 2018
nepodchodné lešení
chodník 18 m²
K Rotundě 81/6 a 82/8
10. - 24. 9. 2018
zařízení stavby
vozovka 20 m²
Fričova 2294/3
10. 9. - 9. 10. 2018
AVON proti rakovině prsu
chodník 3 m²
Jugoslávská X Lublaňská
10. 9. - 26. 11. 2018 pouze Po
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 43 m²
Dittrichova 346/4
10. 9. - 31. 3. 2019
nepodchozí lešení
chodník 13,8 m²
Náplavní X Dittrichova
11. 9. - 5. 10. 2018
stavební zábor
chodník 13 m²
Karlovo náměstí 2097/10
11. 9. - 8. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 25 m²
Mánesova 1612/79
11. 9. - 30. 11. 2018
umístění výstavních panelů
chodník 3 m²
chodník 3 m²
Palackého náměstí
náměstí I. P. Pavlova
15. - 28. 9. 2018
předvoledbní kampaň
chodník 9 m²
Jugoslávská X Lublaňská
15. 9. - 6. 10. 2018
zařízení stavby
chodník 40 m²
vozovka 40 m²
Rumunská 700/20
Bělehradská 700/81
15. 9. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
vozovka 8 m²
chodník 6 m²
Lublaňská 1837/39
Tyršova 1837/16
15. 9. - 30. 11. 2018
stavební zábor – nepodchodné lešení
chodník 7,5 m²
Myslíkova 258/8
16. - 30. 9. 2018
předvolební akce
chodník 4 m²
Tylovo náměstí
Ostrčilovo náměstí
náměstí Míru
17. 9. - 4. 10. 2018
předvolební akce
chodník  4 m²
Karlovo náměstí 6
17. 9. - 4. 10. 2018
oprava vedení kabelů NN a VN
vozovky + chodníky 530 m²
Sekaninova
Na Folimance (proti 2120/9)
Spytihněvova
Oldřichova
Svatoplukova
17. 9. - 2. 10. 2018
stavební zábor
vozovka + chodník 50 m²
V Tůních X Žitná 525/28
17. 9. - 31. 10. 2018
zařízení stavby
chodník 26 m²
vozovka 32,5 m²
Sekaninova 711/24
17. 9. - 28. 2. 2019
stavební zábor
vozovka 10 m²
Blanická 588/7
18. - 21. 9. 2018
podchodné lešení
vhodník 38 m²
Jana Masaryka 150/43
19. 9. - 16. 10. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m²
Máchova 439/27
19. 9. - 18. 9. 2019
(jen pracovní dny)

stavební zábor – NTL plynovodní přípojky
vozovka 20 m²
chodník 2 m²
vozovka 8 + 15 m²
chodník 4 m²
vozovka 20 m²
chodník 4 m²
vozovka 8 m²
chodník 3 m²
vozovka 34 + 32 m²
chodník 4 m²
Slezská
Slezská
Slezská
Slezská
Slezská
Slezská
Slezská
Slezská
Sázavská
Sázavská
20. - 26. 9. 2018
20. - 26. 9. 2018
24. 9. - 1. 10. 2018
24. 9. - 1. 10. 2018
1. - 5. 10. 2018
1. - 5. 10. 2018
1. - 5. 10. 2018
1. - 5. 10. 2018
1. - 5. 10. 2018
1. - 5. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 40 m²
chodník 40 m²
Balbínova 391/2 X Anglická 17
20. 9. - 10. 11. 2018
kulturní festival 
chodník 90 m² 
Ostrčilovo nám. (10–22 hod.)
22. 9. 2018
jeřábnické práce
vozovka + chodník 192 m²
Lužická 974/2
24. 9. 2018
nepodchozí lešení
chodník 20 m²
Vinohradská 1596/29
24. 9. - 22. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 60 m²
Balbínova 223/5
25. - 27. 9. 2018
stavební zábor
vozovka 6 m²
Hálkova 1669/3
26. - 27. 9. 2018
stavební zábor
chodník 36 m²
Záhřebská 562/41
26. 9. - 23. 10. 2018
stavební zábor
vozovks 27 m²
Moravská 1481/43
28. - 30. 9. 2018
Festival jak víno
náplavka 580 m²
Rašínovo nábřeží – náplavka
29. 9. 2018
oprava vedení kavelů NN a VN
vozovky a chodníky 543 m²
Jaromírova
Oldřichova
Spytihněvova
29. 9. - 9. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 24 m²
Mánesova 1517/67
29. 9. - 19. 3. 2019
stavební zábor
chodník 10 m² (Po–Pá)
Vinohradská 1107/43
1. - 12. 10. 2018
podchodné lešení
chodník 20 m²
Americká 460/25
1. - 17. 10. 2018
stavební zábor
chodník + vozovka 96 m²
Rybalkova 942/6
1. -  28. 10. 2018
podchodné lešení
chodník 5,6 m²
Myslíkova 258/8
1. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 30 m²
chodník 46,2 m²
Dittrichova 1543/2
Na Moráni 1543/9
1. - 31. 10. 2018
úplná uzavírka komunikace
vozovka 
Čerchovská – objížďka po trase Krkonošská – Slavíkova – Polská
3. 10. 2018
stavební zábor
vozovka + chodník 225 m²
Čerchovská
3. 10. 2018
stavební zábor
chodník 26 m²
vozovka 15 m²
Mánesova 1653/85
3. - 31. 10. 2018
oprava vedení kabelů NN a VN
vozovky a chodníky 260 m²
Jaromírova
Sekaninova
6. - 15. 10. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 40 m²
vozovka 40 m²
trojická 10
Trojická 40 
20. - 21. 10. 2018