Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Belgická 610/27
3. 5. - 30. 4. 2018
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Máchova 439/27
25. 5. 2017 - 24. 5. 2018
zařízení staveniště
vozovka 4,5 m2
V Tůních 212. 7. 2017 - 1. 7. 2018
pouze úterý a čtvrtek
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 100 m2
Václavská 22
29. 8. - 28. 8. 2018
stavební zábor – výměna oken a oprava fasády
chodník 49,5 m2
chodník 99 m2
chodník 37,5 m2
Ječná
Ječná
Na Rybníčku
16. 9. 2017 - 9. 4. 2018
stavební zábor – kontejner na velkoobjemový odpad a manipulační prostorvozovka 24 m2
Mánesova 671. 10. 2017 - 19. 3. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 10 m2
chodník 58 m2
chodník 10 m2
Palackého nám. 1571/1
parc. č. 2438/1
1. 10. 2017 - 13. 4. 2018
14. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 12. 2018 
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Sázavská 720/19
20. 10. 2017 - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 16 m2
Americká 227/46
1. 11. 2017 - 30. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 19 m2
Mikovcova 318/1
5. 11. 2017 - 31. 8. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 12 m2
Čermákova 1126/1
13. 11. 2017 - 7. 5. 2018
okrasnou zeleň chodník - 2 m2 Slezská 1423.11. 2017 - 31.12.2018
zařízení staveniště
zeleň – lešení 27 m2
Ke Karlovu 2019/17
30. 11. 2017 - 31. 5. 2018
zařízení staveništěvozovka 40 m2Tylovo náměstí4. 12. - 31. 7. 2018
zařízení staveništěchodník + vozovka 112 m2Vocelova 413. 12. - 31. 3. 2018
vyhrazené parkování
vozovka 11 m2
Mikovcova 531/9
18. 12. 2017 - 17. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník + vozovka 6 m2
chodník + vozovka 56 m2
Moravská 1687/34
21. 12. 2017 - 14. 1. 2018
15. 1. - 28. 2. 2018
motorová prodejní tříkolka
chodník 2 m2
Palackého náměstí 358/2
1. 1. - 31. 12. 2018
mimo období 12. - 18. 3. 2018
30. 3. - 2. 4.; 3. 4. - 1. 5.; 5. 5. - 8. 5.; 12. 5. - 13. 5.; 30. 6. - 26. 8.; 28. - 30. 9. 
sběrné kontejnery na textil
chodník 3 m2
Sekaninova 328/54
(na protějším chodníku)
1. 1. - 31. 12. 2018
zajišťování údržby na všech komunikacích v Praze 2
vozovky + chodníky 
MČ Praha 2 (pro TSK, a. s.)
1. 1. - 31. 12. 2018
zařízení stavby – rekonstrukce domu
vozovka 35 m2
chodník 34 m2
nepodchozí lešení 51 m2
Na Slupi 1485/10–1484/14
2. 1. - 30. 9. 2018
mobilní stánek
chodník 5 m2
nám. Míru, parc. č. 4079/1
8. 1. - 21. 12. 2018
zařízení staveniště
chodník 96 m2
Londýnská 375/61
11. 1. - 11. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník 23 m2 podchozí lešení
Jugoslávská 3
14. 1. - 30. 9. 2018
stavební zábor
vozovka 19 m2
Balbínova při objektu Vinohradská 17
20. 1. - 31. 5. 2018
zařízení stavby
chodník 37,5 m2
Sokolská 1869/18
1. 2. - 31. 3. 2018
okrasná zeleň
chodník 4 m2
Jugoslávská 662/27
1. 2. - 31. 12. 2018
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 2. - 31. 12. 2018
vyhrazené parkovací stání
vozovka, stání šikmé
Na Výtoni 706/10
1. 2. 2018 - 31. 1. 2019
farmářské trhy
náplavka 600 m2
náplavka 600 m2
náplavka 400 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka

3. 2. - 26. 5. 2018
23. 6. - 22. 12. 2018
2. 6. a 16. 6. 2018
 
práce na chodníku
od vyústění z přemostění k vjezdu do areálu ČD
Seifertova
12. 2. - 31. 3. 2018
zařízení staveniště
chodník 12 m2
Kateřinská 485/20
12. 2. - 30. 4. 2018
stavebn kontejner
vozovka 25 m2
Lublaňská 243/10
13. 2. - 30. 6. 2018
stavební zábor
vozovka 20 m2
Kladská 2187/25
14. 2. - 6. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník 242 m2
podchodné lešení
Ječná 30 X Ke Karlovu X Kateřinská
15. 2. - 15. 8. 2018
zařízení staveniště – rekonstrukce Londýnské ulice 
vozovka mezi Anglickou a Jugoslávskou ulicí; zúžení vozovky na 2 x 2,75 m pouze na dobu nezbytně nutnou Londýnská
19. 2. - 8. 4. 2018
zařízení staveniště
vozovka 20 m2 pouze pracovní dny
Pod Karlovem1325/4
19. 2. - 29. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 4 m2
Ječná 1763/43
20. 2. - 30. 9. 2018
farmářské trhy
náplavka 200 m2
náplavka 300 m2
Rašínovo nábřeží – náplavka
24. 2., 3., 10., 17., 24. 3. 2018
31. 3. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník (podchozí lešení) celkem 80 m2
Belgická 519/21
26. 2. - 26. 6. 2018
zařízení staveniště
vozvka + chodník 28 m2
Máchova 571/7
28. 2. - 30. 4. 2018
nepodchodné lešení
chodník 17,5 m2
Italská 754/29
1. 3. - 14. 4.  2018
zařízení staveništěchodník 34 m2
Belgická 51. 3. -  22. 3. 2018
zařízení staveniště
vozovka 18 m2
Lublaňská 652/53
1. - 30. 3. 2018 (pouze Po–Pá)
zařízení staveništěchodník a vozovka 68 m2
Vyšehrad1. 3. - 31. 3. 2018
zařízení staveništěvozovka, vozidla stavby, 2 x kontejner 45 m2
Kateřinská 191. 3. - 30. 4. 2018
výstavka květin
chodník 1 m2
Svatoplukova 493/9
1. 3. - 30. 6. 2018
zařízení staveništěstavební ohrada 56 m2
Moravská 341. 3. - 31. 7. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 30. 9. 2018
(jen pracovní dny)
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Na Hrobci 432/3
1. 3. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,6 m2
náměstí Míru 117/16
1. 3. - 31. 10. 2018
rastaurační předzahrádka
chodník 8,28 m2
Korunní 1164/49
1. 3. - 31. 10. 2018
informační poutač 
chodník 1 m2
Záhřebská 171/52
1. 3. 2018 - 28. 2. 2019 
farmářské trhy
chodník 12 m2
Palackého náměstí
1. 3. - 30. 11. 2018
ohrada pro popelnice po dobu trvání rekonstrukce jeslíchodník 18 m2
Ječná 295. 3. - 30. 8. 2018
 zásobování Farmářských trhů
vozovka 80 m2
Tylovo náměstí5. 3. - 16. 11. 2018
zařízení staveništěvozovka 18 m2
Moravská 466. 3. - 30. 3. 2018
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Londýnská 815/17
6. 3. - 2. 4. 2018
stavební kontejner
vozovka 12 m2
Neklanova 118/17
6. 3. - 3. 4. 2018
zařízení staveniště
chodník 48 m2
chodník 32 m2 – podchozí lešení
Trojanova X Dittrichova
Trojanova
 
6. 3. - 28. 6. 2018
zařízení staveniště
chodník 2x16  m2
Vinohradská 99/1318 X nám. Jiřího z Poděbrad
7. 3. - 31. 5. 2018
restaurační předzahrádka (pódium a předzahrádka)
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1
a 4079/5 
12. 3. - 8. 11. 2018
12. 3. - 2. 4. 2018
3. 4. - 2. 10. 2018
3. 10. - 8. 11. 2018
zařízení staveništěchodník 10 m2Balbínova a okolí
12. - 21. 3. 2018
stavební zábor
vozovka 21 m2
Na Folimance 2118/5
12. - 25. 3. 2018
stavební úpravy NTL a STL plynovodů – výkopy
vozovka 15 m2
vozovka 11 m2
vozovka 15 m2
vozovka 11 m2
vozovka 3 m2
vozovka 25 m2
chodník 3 m2 pohyblivý zábor
chodník a vozovka 12 m2
chodník a vozovka 5 m2
chodník 12 m2
chodník 10 m2
chodník a vozovka 3 m2
chodník a vozovka 38 m2
chodník 17 m2
chodník 6 m2
vozovka 81 m2
chodník a vozovka 36 m2
chodník 5 m2
chdoník 6 m2
vozovka 81 m2
Křesomyslova, parc. č. 3023
Svatoplukova, parc. č. 3046
Křesomyslova, parc. č. 3023
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Svatoplukova, parc. č. 3046
Jaromírova, parc. č. 3029
Svatoplukova, parc. č. 3045
Svatoplukova – pohyblivý zábor
Ostrčilovo n., parc. č. 3049/1
Sekaninova, parc. č. 3037
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
Ostrčilovo n., parc. č. 3049/1
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
1. etapa 12. - 29. 3. 2018

2. etapa 30. 3. - 3. 4. 2018

2. etapa 23. 3. - 3. 4. 20183. etapa 4. - 9. 4. 2018
3. etapa 3. - 9. 4. 2018


4. etapa 6. - 18. 4. 20185. etapa 17. - 26. 4. 2018

5. etapa 19. - 26. 4. 2018

zařízení staveniště
vozovka 25 m2
Wenzigova 1857/10
13. 3. - 31. 7. 2018
krátkodobé stání servisních vozidel společnosti
KH servis, a. s. 
vozovka
území MČ Prahy 2
13. 3. - 31. 12. 2018
zařízení stavby
vozovka 8 m2
chodník 6 m2
Lublaňská 1837/39
Tyršova 1837/16
14. 3. - 14. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3,36 m2
Mánesova 1624/20
15. 3. - 31. 10. 2018
stavební zábor
Etapa I – 616 m2
Etapa II – 562 m2
Etapa III – 787 m2
Blanická, Sázavská, Budečská, U Tržnice, Vinohradská, Slezská
16. - 28. 3. 2018
23. 3. - 5. 4. 2018
2. - 11. 4. 2018
stavební zábor
Etapa I – 176 m2
Etapa II – 312 m2
Etapa III a – 260 m2
Etapa III b – 144 m2
Etapa V – 244 m2
Vinohradská, Anny Letenské, Italská, Blanická 
16. - 26. 3. 2018
26. 3. - 9. 4. 2018
9. - 23. 4. 2018
13. - 26. 4. 2018
23. 4. - 4. 5. 2018
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 7,5 m2
Myslíkova 8
16. 3. - 15. 9. 2018
audiovizuální tvorba
vozovka 264 m2
Ibsenova 
19. 3. 2018
čištění kanalizace – průjezd zachován
vozovka 139,5 m2
vyparkování vozidel
Lublaňská 1731/19–1728/25
19. - 23. 3. 2018
zařízení staveniště
chodník 30 m2 – podchozí lešení
Karlovo náměstí 325/7
19. 3. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
chodník 19 m2
chodník 12 m2
Americká 579/17
19. 3. - 17. 4. 2018
18. 4. - 30. 9. 2018
1. 10. - 31. 10. 2018
stavební zábor
vozovka 24 m2
chodník 20,5 m2
Mánesova 1517/67
20. 3. - 28. 9. 2018
20. 3. - 31. 5. 2018
restaurační předzahrádka 
chodník 18 m2Dittrichova 1942/20 
23. 3. - 31. 10. 2018
plošina pro průzkum fasády
vozovka 21 m2
Trojická 1911/9
24. 3. 2018
stěhování
vozovka 75 m2
Belgická 196/38
26. - 28. 3. 2018
zařízení staveniště
chodník 22 m2
chodník 22 m2
Moravská 1028/7
Budečská 1028/16
26. 3. - 20. 4. 2018
20. 4. - 18. 5. 2018
zařízení staveniště
vozovka – rozšíření na 25 m2
chodník – ohrada 90 m2
Tylovo náměstí
Jugoslávská  Tylovo nám.
26. 3. - 31. 7. 2018
stěhování nábytku
vozovka 32 m2
Ladova 2045/1
29. 3. 2108
restaurační předzahrádka
chodník 13,5 m2
Americká 341/43
30. 3. - 28. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 7 m2
Vyšehradská 1376/43
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 5,4 m2 Vinohradská 321. 4. - 30. 9. 2018
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,2 m2
Botičská 131/10
1. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádkachodník 12,05 m2
Americká 181. 4. - 30. 9. 2018
restaurační přezahrádkachodník 4 m2
chodník 4,8 m2
Na Hrobci 1
Rašínovo nábřeží 32
1. 4. - 15.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6,4 m2
Záhřebská 153/32
1. 4. - 20. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Ladova 2045/1
1. 4. - 31. 10. 2018
 restaurační předzahrádkachodník 12 m2
Myslíkova 121. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Anglická 384/25
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 16,8 m2
Bělehradská 654/102
1. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 1,9 m2 u obrubníku
chodník 2,64 m2 u paty domu
Budečská 974/6
1. 4. - 31. 10. 2018
motorová prodejní tříkolka 
chodník 2 m2
Karlovo nám., parc. č. 2416/1
1. 4. - 30. 11. 2018 
mobilní prodej kávy
chodník 3 m2
nám. Míru u výstupu z metra
1. 4. - 30. 11. 2018
zařízení staveniště – podchozí lešení
chodník 114 m2
Václavská 308/22
3. 4. - 28. 8. 2018
zařízení staveniště – obnova vodovodních řadů a kanalizace; stanovena objízdná trasa
chodník a vozovka 2400 m2
Šmilovského (úsek od ulice Na Kozačce ke Koperníkově)

Objížďka Francouzská–Máchova–Rybalkova–Na Kozačce–Čermákova–Koperníkova–Varšavská–Jana Masaryka–Záhřebská
3. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Myslíkova 1697/16
15. 4. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 15 m2
Rašínovo nábřeží 60
15. 4. - 31.10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
chodník 16 m2
chodník 4 m2
chodník 6 m2
Vyšehradská 17
Vyšehradská 17
Vyšehradská 17
Plavecká 14
16. - 30. 4. 2018
1. 5. - 31. 8. 2018
1. - 16. 9. 2018
1. 5. - 31. 8. 2018  
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Záhřebská 634/13
16. 4. - 13. 10. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 3 m2
Na Hrobci 1
20. 4. - 31. 10. 2018
restaurační předzahrádkachodník 9 m2
Myslíkova 2021. 4. - 30. 9. 2018
akce „Mladí ladí jazz“vozovka - parkování přenosové techniky Českého rozhlasu - 250 m2
Karlovo náměstí30. 4. 2018
restaurační předzahrádka
chodníék 10,4 m2
Vyšehradská 1703/12
1. 5. - 15. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 12 m2
Náplavní 2011/5
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 5 m2
Gorazdova 1971/8
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 9 m2
Na Hrobci 2034/7
1. 5. - 30. 9. 2018
restaurační předzahrádka
chodník 29,28 m2
Kateřinská 522/21
17. 5. - 30. 9. 2018