Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
sběrné kontejnery na textil
 chodník 3 m2
naproti Polská 6
naproti Sekaninova 54
1. 5. 2016 - 30. 4. 2017
vyhrazené parkování
vozovka 4x15 m2 kolmé stání
Boženy Němcové parc. č. 2474
1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
zařízení staveniště
chodník (kontejner) 6 m2
Rumunská 7
12. 10. 2016 - 27. 9. 2017
každé pondělí
úplná uzavírka ulice v úseku mezi Bruselskou a Záhřebskou – obnova vodovodního řadu a kanalizace
vozovka + chodník, průchozí profil pro chodce zůstane zachován, náhradní parkování zajištěno na křižovatce Americká – Záhřebská, Jana Masaryka, Bělehradská
Belgická, 2. etapa
24. 10. 2016 - 16. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 40 m2
vozovka 10 m2
Lublaňská 20, parc. č. 4192
Lublaňská 20, parc. č. 4196
24. 10. 2016 - 30. 6. 2017
24. 10. 2016 - 30. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Vratislavova 31/6
25. 10. 2016 -30. 9. 2017
zařízení staveniště – oprava severní stěny Bastionu XXXI
vozovka + chodník cca 431 m2
Studničkova 
1. - 29. 11. 2016
30. 11. - 31. 3. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Vinohradská 406/23
1. 11. 2016 - 30. 10. 2017
zařízení staveniště s ohradou
chodník 39 m2
Mánesova 36
3. 11. 2016 - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 45 m2
Vocelova 578/1
7. 11. 2016 - 20. 4. 2017
zařízení staveniště
chodník 35 m2
Slezská 899/40
8. 11. 2016 - 30. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m2
Na Švihance 1519/11
14. 11. 2016 - 13. 11. 2017
stavební zábor s ohradou
vozovka 59 m2
Mánesova 983/36
17. 11. 2016 - 31. 5. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Slezská 20
22. 11. 2016 - 10. 11. 2017
podchozí lešení
chodník 46 m2
Trojická 366/3
28. 12. 2016 - 30. 4. 2017
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
2. 1. - 12. 3. 2017
20. 3. - 13. 4. 2017
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 46 m2
Gorazdova 18
1. 1. - 28. 2. 2017
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 35 m2
Blanická 36
1. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 40 m2
Wenzigova 1308/21
1. 1. - 31. 3. 2017
prodloužení 24. etapy rekonstrukce Nuselského mostu
chodník + vozovka
Svatoplukova, parc. č. 3042/1
Sekaninova, parc. č. 3034 
1. 1. - 31. 5. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Jugoslávská 662/27 1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
zařízení staveniště
vozovka 16 m2
Záhřebská 244/25
11. 1. - 28. 2. 2017
zařízení staveniště
vozovka  cca 16 m2
Záhřebská 885/31
11. 1. - 28. 2. 2017
zařízení staveniště – obnova vodovodního řadu, 3. etapa 
vozovka + chodník mezi Záhřebskou ulicí a ulicí Jana Masaryka
Belgická bude neprůjezdná, náhradní parkování v Americké, Záhřebské, Jana Masaryka, Bělehradské, objízdná trasa bude vyznačena
16. 1. - 15. 4. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
stavební zábor – zařízení staveniště, výtah, kontejner
vozovka + chodník 32 m2
Na Zderaze 5
23. 1. - 27. 9. 2017
zařízení pro přesun materiálu na střechu - autojeřáb a montážní prostor
vozovka 86 m2
Trojická 366/3
16. 1. - 20. 1. 2017
6. 2. - 10. 2. 2017
27. 2. - 3. 3. 2017
zařízení staveniště – podzemní kontejner
chodník + vozovka 57 m2
Rybalkova ulice
31. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště – podzemní kontejner
chodník + vozovka 55 m2
Na Zderaze
31. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště
chodní + vozovka (kontejner) cca 56 m2
Šumavská 931/13
1. - 28. 2. 2017
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
chodník 14 m2
Na Smetance 834/18
1. 2. - 2. 3. 2017
stavební zábor – kontejner
vozovka 10 m2
Odborů 278/4
1. 2. - 2. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník 27 m2
vozovka 45 m2
Podskalská 366/27
1. 2. - 31. 3. 2017
stavební zábor
vozovka cca 40 m2
Krkonošská 1667/14
1. 2. - 15. 4. 2017
nepodchodné lešení
chodník 15 m2
Podskalská 366/27
1. 2. - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
chodník – podchodné lešení
vozovka – kontejner, celkem cca 24 m2
Chodská 1383/22
3. 2. - 31. 3. 2017
zařízení staveniště
vozovka – kontejner cca 27 m2
Americká 227/46
8. - 28. 2. 2017
stavební kontejner 
vozovka 18 m2 – průjezd bude zachován
Lublaňská 652/53
8. 2. - 18. 5. 2017
pouze středy a čtvrtky
kontejner na velkoobjemový odpad
vozovka 12,5 m2
Jiráskovo náměstí 1025
23. - 24. 2. 2017
zařízení staveniště - obnova vodovodního řadu ul. Varšavské - 3. etapa 3. etapa - celková uzávěra / úsek od ul. Jana Masaryka k ul. Máchové / Varšavská  13.2. -  31.3.2017
zařízení staveniště
vozovka cca 14 m2
Londýnská 624/32
13. 2. - 11. 8. 2017
stavební zábor pro kontejner
vozovka 28 m2
chodník 32 m2
Sázavská 807/14
14. 2. - 6. 3. 2017
zařízení pro přesun materiálu na střechu
vozovka 204 m2
Trojická 366/3
13. 2. - 17. 2. 2017
6. 3. - 10. 3. 2017
zařízení stavby – betonmix
průjezd bude zachován
vozovka 25 m2
Vratislavova 28/12
20. - 22. 2. 2017
zábor pro stěhování
vozovka 48 m2
Podskalská 432/3
22. 2. 2017
festival řemesel Řemeslo živě
vozovka 150 m2
chodník 12 m2
Karlovo náměstí (úsek Vodičkova–Spálená)
22. - 23. 2. 2017
zařízení staveniště
vozovka (kontejner) cca 10 m2
Kladská x Moravská 52
22. - 24. 2. 2017
zařízení staveniště vozovka - umístění stavebního jeřábu - průjezdný pruh musí zůstat vždy zachován
viz. situace - cca 90 m2
Gorazdova 18  24. 2. 2017
zařízení staveniště vozovka - kontejner
viz. situace - cca 12 m2
Chodská 19  24.2. - 20.4.2017
audiovizuální tvorba
chodník + vozovka cca 230 m2
vozovka – náhr. park. 150 m2
Moravská
Dykova
26. 2. 2017
stavební zábor
vozovka 60 m2
U Kanálky 1378/3
27. 2. 2017
stavební výtah s ohradou  chodník 6 m2
Na Folimance 2155/15
 27.2. - 28.3.2017
audiovizuální tvorba - TV spot "Pilsner Urquel" 28.2.2017 od 12:00 hodin - 28.2.2017 do 23:59 hodin
Škrétova - vozovka - 108 m2 - parkování přípravné techniky a přípravné práce
1.3.2017 od 00:00 hodin - 2.3.2017 do 23:59 hodin
Škrétova - vozovka - 261 m2 - parkování filmové techniky a zázemí štábu
- chodník - 15 m2 - mobilní zábor pro natáčení
3.3.2017 od 00:00 hodin - 3.3.2017 - 12:00 hodin
Škrétova - vozovka - 109 m2 - parkování likvidační techniky a likvidační práce
Škrétova  28.2.- 1.3.2017
zařízení staveniště chodník - kontejner - průchozí profil - min. 1,5 m - musí zůstat vždy zachován
viz. situace - cca 5 m2
Francouzská 15  1. 3. 2017
zařízení staveniště - obnova vodovodního řadu a přeložka kanalizace  1. etapa / AE / celková uzávěra ul. Americké od nám. Míru k ul. Uruguayské - termín : 1.3.2017 -
7.4.2017
2. etapa / BCD / celková uzávěra ul. Americké od nám Míru k ul. Uruguayské - termín : 9.3.2017 -
22.3.2017
3. etapa / F,G,H,I,J / celková uzávěra ul. Americké od ul. Uruguayské ke křižovatce s ul. Záhřebskou /
termín : 7.4.2017 - 19.5.2017
Americká, náměstí Míru, Uruguayská  1.3. - 19.5.2017
zařízení staveniště chodník - lešení podchozí + stav. výtah
vozovka - zábor pro zař. stav. s ohradou
viz. situace - cca 68 m2
Gorazdova 18  1.3. - 31.5.2017
restaurační předzahrádka  chodník 1,5 + 1,5 m2 Jugoslávská 18 1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka chodník 14 m2 Vozová 1521/2  1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 6 m2
Jugoslávská 662/27
1. 3. - 31. 10. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 3,2 m2
Mánesova 1624/20
1. 3. - 31. 10. 2017
zařízení staveniště - kontejner na velkoobjemový odpad zařízení staveniště - kontejner na velkoobjemový odpad, vozovka - 12,5 m2 Jiráskovo náměstí 1  2.3.2017 – 3.3.2017, 9.3.2017 – 10.3.2017, 16.3.2019 – 17.3.2017, 23.3.2017 – 24.3.2017,
30.3.2017 – 31.3.2017
zařízení staveniště chodník - lešení- průchozí profil - min. 1,5 m - zůstane vždy zachován, cca 18 m2 Na Moráni 11  6.3. - 30.3.2017
zařízení staveniště - kontejner na velkoobjemový odpad a skládka materiálu vozovka - 13 m2 - kontejner na velkoobjemový odpad
chodník - 1,4 m2 - skládka materiálu
Malá Štěpánská 1930/7
 6. 3. - 13. 4. 2017
zařízení staveniště chodník – lešení / průchozí profil pro chodce – min. 1,5 m
viz. situace – cca 45 m2
Ječná 37 rohový dům - V tůních 1  8.3.2017
zábor pro stěhování - parkování vozidel 27.3.2017 až 28.3.2017 - Budečská - vozovka - 39 m2 - parkování vozidel stěhování
28.3.2017 - Vinohradská - chodník - 15 m2 - parkování vozidel stěhování
Budečská 35
a Vinohradská 48
 27.3. - 28.3.2017
osvětová akce
chodník 19 m2
Tylovo nám. u KFC
9. 3. 2017
6. 4. 2017
4. 5. 2017
8. 6. 2017
13. 7. 2017
10. 8. 2017
7. 9. 2017
5. 10. 2017
11. 9. 2017
restaurační předzahrádka
chodník 11 m2
chodník 9 m2
chodník 42 m2
chodník 9 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1 a parc. č. 4079/5
14. 3. - 8. 11. 2017
14. 3. - 3. 4. 2017
4. 4. - 4. 10. 2017
5. 10. - 8. 11. 2017
restaurační předzahrádka  chodník - 1,50 x 2,00m + 1,50 x 6,00mMánesova 52  1.4. - 30.9.2017
restaurační předzahrádka
chodník 27 m2
U Kanálky 1442/6
1. 4. - 31. 10. 2017
motorovou prodejní trojkolku chodník - 2 m2 /od 7:00 do 20:00 hod./ Palackého náměstí 2  1.4. - 31.12.2017
osvětová akce
chodník 9 m2
Vonohradská 1200/50
19. - 20. 5. 2017
24. - 25. 6. 2017
22. - 23. 7. 2017