Povolené zábory veřejného prostranství

Na komunikacích, kde je silničním správním úřadem odbor dopravy ÚMČ Praha 2

Typ záboru Velikost Umístění Termín
sběrné kontejnery na textil
 chodník 3 m2
naproti Polská 6
naproti Sekaninova 54
1. 5. 2016 - 30. 4. 2017
vyhrazené parkování
vozovka 4x15 m2 kolmé stání
Boženy Němcové parc. č. 2474
1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
obnova vodovodního řadu v ulici Varšavská
1. etapa uzávěra od Uruguayské k Záhřebské
2. etapa uzávěra od Záhřebské k Jana Masaryka
3. etapa uzávěra od Jana Masaryka k Máchově ulici
Náhradní parkování pro rezidenty – držitele karet do ZPS v ulicích Bruselská, Jana Masaryka, na křižovatce Záhřebská x Americká, v Budečské a Šumavské
3. 10. - 23. 11. 2016

23. 11. - 16. 12. 2016

23. 1. - 12. 2. 2017

zařízení staveniště
chodník (kontejner) 6 m2
Rumunská 7
12. 10. 2016 - 27. 9. 2017
každé pondělí
úplná uzavírka ulice v úseku mezi Bruselskou a Záhřebskou – obnova vodovodního řadu a kanalizace
vozovka + chodník, průchozí profil pro chodce zůstane zachován, náhradní parkování zajištěno na křižovatce Americká – Záhřebská, Jana Masaryka, Bělehradská
Belgická, 2. etapa
24. 10. 2016 - 16. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 40 m2
vozovka 10 m2
Lublaňská 20, parc. č. 4192
Lublaňská 20, parc. č. 4196
24. 10. 2016 - 30. 6. 2017
24. 10. 2016 - 30. 4. 2017
zařízení staveniště
vozovka 45 m2
Vratislavova 31/6
25. 10. 2016 -30. 9. 2017
zařízení staveniště – oprava severní stěny Bastionu XXXI
vozovka + chodník cca 431 m2
Studničkova 
1. - 29. 11. 2016
30. 11. - 31. 3. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Vinohradská 406/23
1. 11. 2016 - 30. 10. 2017
zařízení staveniště s ohradou
chodník 39 m2
Mánesova 36
3. 11. 2016 - 31. 5. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 45 m2
Vocelova 578/1
7. 11. 2016 - 20. 4. 2017
zařízení staveniště
chodník 35 m2
Slezská 899/40
8. 11. 2016 - 30. 9. 2017
zařízení staveniště
vozovka + chodník 36 m2
Na Švihance 1519/11
14. 11. 2016 - 13. 11. 2017
stavební zábor s ohradou
vozovka 59 m2
Mánesova 983/36
17. 11. 2016 - 31. 5. 2017
okrasná zeleň
chodník 1 m2
Slezská 20
22. 11. 2016 - 10. 11. 2017
zařízení staveniště – vybudování podzemního kontejneru
chodník + vozovka cca 57 m2
Rybalkova
1. 12. 2016 - 30. 1. 2017
zařízení staveniště – vybudování podzemního kontejneru  vozovka cca 55 m2 Na Zderaze
1. 12. 2016 - 30. 1. 2017
zařízení staveniště
chodník 27 m2
vozovka 45 m2
Podskalská 366/27,
parcelní číslo 2442
1. 12. 2016 - 31. 1. 2017
zařízení staveniště
chodník 20 m2
vozovka 22 m2
Oldřichova 620/34
1. 12. 2016 - 31. 1. 2017
4. 12. 2016 - 31. 1. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 20 m2
Záhřebská 244/25
13. 12. 2016 - 13. 1. 2017
stavební zábor
vozovka cca 40 m2
chodník 2,25 m2
Krkonošská 1667/14
20. 12. 2016 - 31. 1. 2017
podchozí lešení
chodník 46 m2
Trojická 366/3
28. 12. 2016 - 30. 4. 2017
mobilní stánek s občerstvením
chodník 5 m2
náměstí Míru, parc. č. 4079/1, u parku
2. 1. - 12. 3. 2017
20. 3. - 13. 4. 2017
18. 4. - 28. 4. 2017
2. - 5. 5. 2017
9. 5. - 30. 6. 2017
28. 8. - 16. 11. 2017
20. 11. - 22. 12. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 46 m2
Gorazdova 18
1. 1. - 28. 2. 2017
stavební zábor – podchozí lešení
chodník 35 m2
Blanická 36
1. 1. - 30. 3. 2017
zařízení staveniště
chodník + vozovka cca 40 m2
Wenzigova 1308/21
1. 1. - 31. 3. 2017
prodloužení 24. etapy rekonstrukce Nuselského mostu
chodník + vozovka
Svatoplukova, parc. č. 3042/1
Sekaninova, parc. č. 3034 
1. 1. - 31. 5. 2017
pevný stánek s květinami + výstavka zboží chodník 10 + 2 m2 Tylovo náměstí parc. č. 4171/1 1. 1. - 31. 12. 2017  
okrasná zeleň
chodník 2 m2
Korunní 1250/46
1. 1. - 31. 12. 2017
zajišťování běžné údržby na komunikacích v Praze 2 1) havarijní opravy na vozovkách, chodnících a dopravně bezpečnostním zařízení
2) údržba komunikační zeleně (uliční stromořadí, trávníky, keřové porosty)
na komunikacích v působnosti silničního správního úřadu ÚMČ
Praha 2
1. 1. - 31. 12. 2017
zařízení staveniště
vozovka 16 m2
Záhřebská 244/25
11. 1. - 28. 2. 2017
zařízení stavby
chodník 27 m2
vozovka 18 m2 – kontejner
Lublaňská 652/53
16. 1. - 3. 2. 2017
18. 1. - 2. 2. 2017 (jen St+Čt)
zařízení staveniště – obnova vodovodního řadu, 3. etapa 
vozovka + chodník mezi Záhřebskou ulicí a ulicí Jana Masaryka
Belgická bude neprůjezdná, náhradní parkování v Americké, Záhřebské, Jana Masaryka, Bělehradské, objízdná trasa bude vyznačena
16. 1. - 15. 4. 2017
reklamní zařízení
chodník 1 m2
Korunní 1164/49
16. 1. 2017 - 15. 1. 2018
zařízení staveniště
vozovka + chodník cca 30 m2
Moravská  893/10
18. 1. - 16. 2. 2017
zařízení staveniště – oprava inženýrské sítě
vozovka 28,5 m2
chodník 1,5 m2
V Tůních 570/17
23. - 25. 1. 2017
zařízení staveniště
vozovka cca 5 m2 – kontejner
Trojanova 2021/10
23. - 30. 1. 2017
stavební zábor – zařízení staveniště, výtah, kontejner
vozovka + chodník 32 m2
Na Zderaze 5
23. 1. - 27. 9. 2017
audiovizuální tvroba
vozovka cca 2 x 40 m2 (umístění agregátu)
vozovka cca 80 m2 (náhradní parkování pro rezidenty)
U Havlíčkových sadů (u Grotty)


Na Kozačce
24. 1. 2017
audiovizuální tvorba + parkování techniky
vozovka 100 m2
vozovka 280 m2
vozovka 180 m2
náhradní parkování pro rezidenty – cca 325 m2
Londýnská
Záhřebská
Šafaříkova
Pod nuselskými schody (NN 1927) – parkoviště
25. - 26. 1. 2017
stavební kontejner
vozovka 6 m2
Fričova 1351/6
25. - 27. 1. 2017
zařízení staveniště – umístění jeřábu
vozovka 90 m2 – průjezd musí být zachován
Gorazdova 333/18
25. 1. - 1. 2. 2017
zvláštní užívání komunikace – stěhování
vozovka 50 m2
Polská 1505/40
27. 1. 2017
zařízení pro přesun materiálu na střechu - autojeřáb a montážní prostor
vozovka 86 m2
Trojická 366/3
16. 1. - 20. 1. 2017
6. 2. - 10. 2. 2017
27. 2. - 3. 3. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 95 m2
vozovka 60 m2
zábor chodníku 10 m2
náhr. park. rezidentů 180 m2
vozovka 90 m2
vozovka 10 m2
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
Oldřichova, parc. č. 3044
Svatoplukova, parc. č. 3045
Svatoplukova, parc. č. 3045
Svatoplukova, parc. č. 3042/1 
29. 1. 2017
audiovizuální tvorba
vozovka 290 m2
vozovka 195 m2
Helénská
Španělská
29. 1. 2017
parkování filmové techniky
vozovka 175 m2
vozovka – náhrada pro rezidenty 65 m2
Gorazdova

Jiráskovo náměstí
30. 1. 2017
zařízení staveniště
vozovka 35 m2
chodník 14 m2
Na Smetance 834/18
1. 2. - 2. 3. 2017
stavební zábor – kontejner
vozovka 10 m2
Odborů 278/4
1. 2. - 2. 3. 2017
stavební zábor
vozovka cca 40 m2
Krkonošská 1667/14
1. 2. - 15. 4. 2017
zařízení staveniště – jeřábnické práce na silnici
vozovka 500 m2
stanovena objížďka po trase Římská–Italská–Anglická–Škrétova–Římská
a
Římská–Rubešova–Anglická–Legerova–Vinohradská–Balbínova
Římská 499/15
4. 2. 2017
festival řemesel Řemeslo živě
vozovka 150 m2
chodník 12 m2
Karlovo náměstí (úsek Vodičkova–Spálená)
22. - 23. 2. 2017
restaurační předzahrádka  chodník 1,5 + 1,5 m2 Jugoslávská 18 1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka chodník 14 m2 Vozová 1521/2  1. 3. - 31. 10. 2017  
restaurační předzahrádka
chodník 4 m2
Korunní 1250/46
1. 3. - 31. 10. 2017