Povrch chodníku na Karlově nám. Omluva firmy a Stanovisko radnice

Vážení čtenáři,
rádi bychom se Vám omluvili za nedokončení definitivních povrchů chodníku v části Prahy 2 - na Karlově náměstí před budovou ČVUT. Naše společnost PREmont Lhotka,
a. s. zde realizovala kabelovou přípojku
22 kV pro rozpínací stanici „Obchodní centrum Karlovo náměstí". Vzhledem ke složitosti celé akce by došlo k dokončení definitivních povrchů v nepříznivých klimatických podmínkách, což by ovlivnilo jejich kvalitu a mohlo by dojít k jejich nutným pozdějším opravám.
Naše společnost proto navrhla Technické správě komunikací hlavního města Prahy řešit tuto situaci provedením provizorního povrchu. Definitivní úprava povrchu chodníku v celé jeho šíři z nového „mozaiku" bude provedena za příznivějších klimatických podmínek k termínu 30. 4. 2002.
Jsme si vědomi, že toto naše rozhodnutí se zřejmě nesetká s Vaší kladnou odezvou, ale rádi bychom svou práci provedli kvalitně, tak, aby nebylo nutné dlažbu chodníku v budoucnosti opravovat a Vy jste byli s naší prací spokojeni.

Ing. Zdeněk Vodňanský,vedoucí odboru marketingu a

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout