Praha 2 bude financovat restaurování sochy sv. Josefa v karlovském kostele

 TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha 2 bude financovat restaurování sochy sv. Josefa v karlovském kostele

 

Zastupitelé Prahy 2 na svém zasedání v pondělí 19. září 2016 rozhodli o přidělení dotace kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Radnice poskytne karlovskému kostelu 150 tisíc korun na restaurování poškozené sochy sv. Josefa, tvořící součást Svaté rodiny v Betlémské kapli.

Částka 150 tisíc korun, uvolněná formou účelové dotace z rozpočtu městské části, umožní správě karlovského kostela začít s obnovou poničené sochy.  Restaurátorské práce na tomto unikátním díle by měly být dokončeny příští rok na podzim. Způsob restaurování navrhl a vypracoval akademický malíř a restaurátor Jiří Matějíček.

„Karlovský kostel je chloubou naší městské části a jsem ráda, že můžeme alespoň tímto způsobem přispět k jeho věhlasu,“ říká starostka Jana Černochová a připomíná: „Jak známo, v roce 700. narozenin zakladatele kostela Karla IV. se sem po sedmi desetiletích opět navrací tři velké zvony. Je tedy symbolické, že ve stejném roce začne obnova vzácného uměleckého díla, které je součástí unikátní karlovské Betlémské jeskyně.“

Půldruhého metru vysoká socha sv. Josefa pochází z počátku 18. století. Jde o dřevořezbu s křídovými podklady a polychromií, tvořící součást barokního souboru tří soch Svaté rodiny. Ty jsou umístěny v napodobenině Betlémské jeskyně v karlovském kostele. Velikostí sochy odpovídají postavě dospělého člověka. Řezbář Jan Jiří Šlanzovský je vyřezal z měkkého dřeva v letech 1708 až 1711. Sochy jsou bohatě polychromované.

Naposledy byla socha sv. Josefa restaurována v 60. letech 20. století. Z této doby pocházejí pravděpodobně rozsáhlé přemalby v polychromii, spodní strana je natřena asfaltem. Spodní část sochy je velmi silně poškozena vlhkostí a červotočem. Došlo zde k uvolnění spojů v materiálu a rozpadnutí soklu na několik částí, některé části dřeva soklu jsou zcela zničeny.

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

 

Zveřejněno: 20.09.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout