Praha 2 na Seznamu světového dědictví UNESCO

První z cyklu přednášek uspořádaných v souvislosti s výstavou Stavby století republiky v Praze 2 v ÚMČ byla 8. února věnována loňskému pětadvacátému výročí zápisu historického centra Prahy do Seznamu světového dědictví UNESCO. Zájemcům nejen z řad členů klubu přednesl poutavý výklad odborník bezpochyby nejpovolanější – Doc. PhDr. Josef Štulc. Památkář a historik, který v devadesátých letech stál v čele Státního ústavu památkové péče a byl přítomen v roce 1992 na jednání Výboru UNESCO v Santa Fé v USA, kde se žádosti ČR o zapsání na seznam projednávaly.

Doc. Štulc nás nejprve seznámil s myšlenkou vzniku UNESCO a Seznamu světového dědictví po 2. světové válce, kdy si svět uvědomil nutnost chránit své kulturní a přírodní hodnoty. ČR přistoupila k Úmluvě UNESCO v r. 1991 a připravila první návrhy na zápis do Seznamu. Zajímavé bylo vyprávění o úsilí a kontaktech, které sehrály roli při vlastním projednávání žádostí v Santa Fé. Český Krumlov a Telč prošly hladce, návrh pro Karlštejn byl bohužel Výborem UNESCO odložen a bez potíží nebyl ani návrh pro Prahu a její historické jádro města. Bylo nutno argumentovat proti námitkám k Žižkovskému vysílači a svoji roli sehrál i odkaz na respektovaného prezidenta Václava Havla. Doc. Štulc vyzdvihl práci svých předchůdců a kolegů doc. Dobroslava Líbala a Aleše Vošahlíka na přípravě podkladů, kteří též prosadili zahrnutí oblasti Nového Města, jehož nadčasové urbanistické řešení vzniklo za Karla IV. V poslední části představil některé významné stavby a památky Prahy 2 z různých epoch – od Vyšehradu až po Tančící Dům. A ještě jedna zajímavá vazba s Prahou 2 vyšla najevo – probošt Václav Štulc, který se věnoval v 19. století vzkříšení slávy Vyšehradu, byl prastrýcem přednášejícího. Posluchači, kteří zaplnili zasedačku pro zastupitele, se zajímali o další podrobnosti v diskusi. Měli též možnost prohlédnout si i panely k tématu vystavené v sále. Již teď se těšíme na další přednášku z cyklu připraveného ve spolupráci Prahy 2 s Kotěrovým centrem architektury - ve čtvrtek 15. 2. od 17h na téma staveb barokních architektů Carla Luraga a Františka Maxmiliána Kaňky. Opět nejen pro členy klubu.
Zájemcům o téma Prahy a UNESCO můžeme doporučit i další zdroje informací: Čtvrt století zapsání Prahy na Seznam světového dědictví UNESCO, článek od Doc. Josefa Štulce – zde (http://www.staletapraha.cz/media/2017_1/sp-2017-1-cl-08-cl-09-aktuality.pdf)České dědictví UNESCO – zde (http://www.unesco-czech.cz/)

J.Šolc, pozn. fotografie odd. kultury 

Přednášky o architektuře Přednášky o architektuře Přednášky o architektuře Přednášky o architektuře Přednášky o architektuře  Přednášky o architektuře
Vytisknout