Praha 2 nepodporuje plošný zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 2 nepodporuje plošný zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích

 

Radní městské části Praha 2 se v pondělí 20. listopadu zabývali návrhem novely městské vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Hlavní město navrhuje rozšířit zákaz na celé území druhé městské části, což vinohradští radní považují za příliš restriktivní. V tomto duchu také formulovali své připomínky.

 

Podle mínění vedení radnice Prahy 2 lze cíle sledované stávající vyhláškou č. 12/2008 naplnit již existujícími prostředky – navýšením počtu městských strážníků, využíváním kamerových systémů v problematických lokalitách nebo praktickým použitím stávajících předpisů. Například zákon č. 251/2016 Sb. umožňuje postihovat přestupky proti veřejnému pořádku, týkající se rušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení nebo znečišťování veřejného prostranství.

„Plošné zakazování čehokoliv je nesprávná cesta řešení problémů. Je to alibistické a takovým zákazem budou postiženi například i lidé se sklenkou vína nebo sklenicí piva před restaurací. Kvůli excesům jedinců nemůžeme omezovat většinu bezproblémových lidí,“ říká starostka Prahy 2 Jana Černochová. „Současný zákaz pití na veřejnosti v blízkosti škol a dalších zařízení včetně zákazu konzumace v památkových rezervacích a na dalších místech je dostatečné opatření,“ dodává.

Městská část Praha 2 má zkušenosti s řešením narušování nočního klidu v některých lokalitách – zejména v okolí klubu v Trojické ulici nebo na náplavce Rašínova nábřeží. „Snažili jsme se problémy rušení nočního klidu řešit návrhem obecně závazné vyhlášky, která by regulovala provozní dobu v problematických místech, nikoli plošně, ale hlavní město Praha naše návrhy opakovaně odmítlo. Plošný zakázat pití alkoholu na veřejných prostranstvích v rámci Prahy 2 považujeme za skok o 30 let zpátky,“ doplňuje slova starostky její zástupce Martin Víšek, který má v gesci oblast bezpečnosti.

Podle stávající městské vyhlášky je pití alkoholu zakázáno v okruhu 100 metrů od stanic metra, školských a zdravotnických zařízení a dále v prostoru nástupních ostrůvků a samostatných nástupišť veřejné dopravy. A také ve vybraných ulicích, na náměstích a v částech parků Prahy 2. Zákaz se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek, okolí stánků s občerstvením v tržnicích a na tržištích či na akcích pořádaných hlavním městem nebo městskými částmi – jako je např. vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy.

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 27.11.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout