Praha 2 nesouhlasí s tím, aby kostel v Resslově ulici a krypta byly pronajaty odděleně

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo městské části Praha 2 nesouhlasí se záměrem hlavního města Prahy avizovaným pražskou zastupitelkou Eliškou Kaplický Fuchsovou na rozdělení smlouvy o nájmu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a krypty parašutistů dvěma různým nájemcům.

Zastupitelé Prahy 2 o této věci rokovali na svém dnešním zasedání. Kostel sv. Cyrila a Metoděje, v němž padlo po hrdinném boji proti několika stovkám německých vojáků sedm československých parašutistů po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se nachází na území Prahy 2.

Zastupitelé Prahy 2 na základě této skutečnosti žádají hlavní město Prahu, aby uzavřelo novou nájemní smlouvu s pravoslavnou církví na objekt jako celek. „S rozdělením nesouhlasíme a považujeme to za nesmyslné. Obě místa, tedy kostel a krypta pod kostelem, jsou historicky těsně spjata. Váleční parašutisté padli v dlouhém nerovném boji proti velké přesile nebo ukončili svůj život vlastní rukou na obou místech - v kostele Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Bublík, v kryptě Jozef Gabčík, Josef Valčík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý. Navíc prostory kostela i krypta jsou součástí Národního památníku hrdinů heydrichiády,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Nesouhlas s avizovaným záměrem vyjádřila i místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija: „Paní Kaplický Fuchsová nemá úctu před historií. Tento kostel a jeho historie má symbolickou hodnotu pro český národ a zasahovat do ní nějakým politikařením a úředničinou je opravdu nevkusné. Jako zastupitelka hlavního města Prahy budu proti tomuto záměru ostře protestovat.“

Pravoslavná církev má pražský kostel sv. Cyrila a Metoděje včetně pietního místa – krypty – v pronájmu průběžně již od první republiky. Národní památník hrdinů heydrichiády, který zde vznikl v roce 1995, nechala zbudovat právě pravoslavná církev. Jedná se o autentické místo z doby  2. světové války, kde sedm parašutistů nalezlo dlouho utajovaný úkryt, který jim nabídl pravoslavný biskup Gorazd. Jeho, stejně jako další pravoslavné duchovní a věřící, za pomoc parašutistům popravili nacisté. Je tedy zcela proti historické pravdě chtít tato dvě místa rozdělovat a pronajmout je odděleně.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 182, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz..

Zveřejněno: 29.06.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout