Praha 2 podpoří dotacemi 33 projektů v oblasti kultury

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zastupitelé Prahy 2 souhlasili na svém dnešním zasedání s poskytnutím finanční podpory v oblasti kultury na rok 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017 ve výši 800 000 korun. Tato účelová dotace byla přiznána 33 projektům, které přispívají k rozvoji kulturního života v Praze 2.

„Mezi žadateli o finanční podporu byli již osvědčení pořadatelé kulturních akcí, ale i  nové subjekty se zajímavými nápady. Posuzovali jsme mimo jiné i přínos pro městskou část. Z ohlasů víme, že naše podpora kulturních a společenských aktivit má smysl, obohacuje život v Praze 2 a pomáhá aktivně zapojit aktéry a příznivce všech oborů a žánrů. V tom chceme pokračovat,“ vyjádřil se radní Prahy 2 pro kulturu Jaroslav Šolc.

Městská část poskytuje dotace na činnost kulturních organizací, spolků či jiných subjektů působících na území Prahy 2. Veřejná finanční podpora byla přiznána rovněž divadelním, hudebním, tanečním, výtvarným, literárním a interdisciplinárním projektům a dále projektům vážícím se k významným výročím, osobnostem a místům Prahy 2. Řadou projektů se tematicky prolíná letošní slavné výročí 700 let od narození Karla IV.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva Prahy 2 městská část podpoří např. koncerty na Novoměstské radnici, cyklus Stylové večery nebo mezinárodní akci Jazzový most, koncerty v kostelích Prahy 2, již známé akce jako festival Vyšehrátky, Novofest, světelnou projekci na kostele sv. Ludmily, projekt Pojď dál sdružení TAP a další. Mezi nové projekty se řadí akce Nové galerie, Norm-a galerie, dokument Rok v Grébovce nebo Cirkusové hrátky. Podporu získal i spolek Vltavan v Praze, jenž sídlí v Podskalské celnici na Výtoni a letos slaví 145 let od svého vzniku. Maximální částka, přiznaná letos na jeden projekt, je 50 000 korun.

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

 

Zveřejněno: 31.05.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout