Praha 2 podpoří letní tábory pro padesátku dětí ze sociálně slabých rodin

TISKOVÁ ZPRÁVA

Městská část Praha 2 finančně přispěje na letní výchovně rekreační tábory pro děti ze sociálně slabých rodin z Prahy 2. Zastupitelé souhlasili na svém dnešním zasedání s poskytnutím dotace ve výši 50 000 korun za tímto účelem z rozpočtu druhé městské části. Další finanční částka ve výši 95 000 korun směřuje na provoz dvou volnočasových klubů provozovaných Domem dětí a mládeže v Praze 2.

Na provoz pobytového tábora ve Školícím a výcvikovém zařízení Žihle a příměstského tábora v Domě dětí a mládeže Praha 2 ve Slezské 21 přispívá městská část již řadu let a o pobyty je každoročně velký zájem. Výběr dětí probíhá podle předem stanovených kritérií oddělení sociálně právní ochrany dětí městské části Praha 2. Přihlíží se přitom k celkové sociální situaci rodiny a míře ohrožení nezletilého dítěte. 

„Je to adresná a zcela konkrétní pomoc těm, kteří to opravdu potřebují. Děti se na táborech učí, jak smysluplně trávit volný čas, a dozvědí se leccos zajímavého na jednodenním sportovně preventivním programu, který je připravován ve spolupráci s Městskou policií Praha 2 a je součástí obou táborů,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, v jejíž gesci je sociální oblast. 

Pobytový tábor v Žihli se uskuteční od 30. 7. do 6. 8. 2016 pro 30 školáků, příměstský tábor od 15. 8. do 19. 8. 2016 pro 24 dětí školního věku.

Účelová dotace bude poskytnuta i na provoz dvou volnočasových klubů – otevřeného klubu Síť ve Slezské 21 a volnočasového klubu Vyšehrad ve Vratislavově 15. Od pondělí do pátku nabízejí pestrou škálu volnočasových aktivit pro děti školního věku a studující mládež do 26 let věku a jsou přístupny zdarma. Průměrná návštěvnost je 20 dětí denně, zájem o jejich nabídku v posledním roce stoupá.

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 182, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 31.05.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout