Praha 2 podporuje práci s bezdomovci

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 Praha 2 podporuje práci s bezdomovci

 Městská část Praha 2 se chce i do budoucna podílet na rozšířeném terénním programu zaměřeném na práci s bezdomovci, na kterém spolupracuje od roku 2015 s organizací Naděje. Rozhodli o tom radní městské části.

 „Pracovníci terénního programu využívají sociální služby, které organizace Naděje poskytuje na území naší městské části. Jde o nízkoprahové denní centrum ve Středisku U Bulhara a noclehárnu s kapacitou 20 lůžek v ulici Na Slupi. Zároveň spolupracují s dalšími organizacemi – s Armádou Spásy, Arcidiecézní Charitou a Centrem sociálních služeb Praha,“ říká zástupkyně starostky pro oblast sociální a zdravotnictví  Alexandra Udženija.

 Terénní pracovníci Naděje monitorují vytipované lokality na území Prahy 2. Na nich kontaktují osoby přežívající ve veřejném prostoru a pomáhají jim řešit různé situace a problémy. Doprovázejí je do zdravotnických zařízení, poskytují jim sociální poradenství, materiální pomoc a podobně.

 Specifickým místem je Karlovo náměstí. Tam se v letních měsících setkávají lidé, kteří jinak migrují po celém území Prahy. Občas se bezdomovci vyskytují i na lavičkách na náměstí Míru, na Tylově náměstí a okolí metra I. P. Pavlova. Na území Prahy 2 jsou známy jen dvě oblasti využívané k přespávání – lavičky v parku nad Bělehradskou ulicí na Karlově a podchod v Legerově ulici, a bývalé nádraží Vyšehrad. Některé parky, např. Folimanka a Riegerovy sady, jsou využívány spíše příležitostně.

 „Při řešení konkrétních případů se terénní pracovníci Naděje obracejí na sociální pracovníky našeho humanitního odboru. Díky tomu máme přehled o problematických lokalitách a počtech lidí bez domova, kteří se na takových místech zdržují. Proto víme, že se v naší městské většinou vyskytují jen nahodile, jsme spíše tranzitní lokalitou,“ vysvětlila místostarostka Udženija.

 

 


 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 23.03.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout