Praha 2 posílí spolupráci s pražskými hasiči

TISKOVÁ ZPRÁVA

Městská část Praha 2 začne intenzivněji spolupracovat s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, konkrétně s jeho stanicí č. 1 – Centrálou, která sídlí na území „dvojky“ v Sokolské 62.  S tímto záměrem souhlasili zastupitelé Prahy 2 na svém dnešním zasedání poté, co se seznámili se zprávou o činnosti pražských hasičů za loňský rok na území Prahy 2.

Podle statistiky hasičského záchranného sboru zasahovali pražští hasiči vloni na území Prahy 2 ve 456 případech, kdy evakuovali 4 225 osob, 84 lidí zachránili, osm lidí zemřelo a 56 bylo zraněných.  Jen v loňském roce tak v Praze 2 uchránili majetek ve výši 5 milionů 128 tisíc korun, zatímco škody na majetku byly 910 tisíc korun. Nejčastěji byli hasiči přivoláni k zásahům technického rázu, např. otevření bytu pro Policii ČR nebo Zdravotnickou záchrannou službu (237 případů), požáry bytů, kontejnerů nebo travního porostu jsou až na druhém místě (106 případů). Následují zásahy při úniku nebezpečné látky (40 případů) a pomoc při dopravních nehodách nebo jejich likvidace (36 případů). V desítkách případů vyjížděli na místo zbytečně, neboť se jednalo o planý poplach.

Spolupráce s MČ Praha 2 se týká oblasti prevence. „Chceme společně zlepšit informovanost obyvatel Prahy 2 o tom, jak se chovat při mimořádných událostech nebo v krizových situacích. Hasiči se preventivní bezpečnostní průpravě věnují v mateřských a základních školách v Praze 2, nyní uvažujeme o tom, že v příštích letech se v Praze 2 uskuteční taktické cvičení u jednoho nebo více objektů na našem území. Slibujeme si od toho zvýšení bezpečnosti obyvatel Prahy 2 při mimořádných situacích,“ řekl místostarosta Prahy 2 Martin Víšek, v jehož gesci je oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Jedním z problémů, s nimiž se hasiči při výjezdech setkávají, je neprůjezdnost některých ulic. Někdy je to dáno jejich šířkou, jindy neukázněností řidičů při parkování automobilů.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

 

 

 

Zveřejněno: 29.06.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout