Praha 2 rozdělila granty v sedmi oblastech zájmu

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha 2 rozdělila granty v sedmi oblastech zájmu

 

Městská část Praha 2 poskytne veřejnou finanční podporu na rok 2018 a první čtvrtletí roku 2019 v těchto oblastech: sport, kultura, mimoškolní činnosti dětí a mládeže, sociální a sociálně zdravotní, životní prostředí, prevence kriminality, prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality. O projektech v hodnotě nad 50 000 korun rozhodovali zastupitelé Prahy 2 na svém dnešním zasedání.

 

Nejvyšší částka, 1 954 100 Kč, je určena na oblast sportu. Jsou do ní zahrnuty i peníze z výtěžku hracích automatů, které Magistrát hlavního města Prahy přerozděluje jednotlivým městským částem. Bude rozdělena mezi 17 projektů, mezi nimiž převládají aktivity pro děti zaměřené na různé druhy sportu. Nově mohou od loňského roku žádat o grant na sportovní projekt i jednotlivci ve věku osmnáct let a více.

Na mimoškolní aktivity dětí a mládeže poskytne městská část částku 500 000 Kč, kterou si mezi sebou rozdělí 16 projektů. Budou využity zejména na činnost zájmových kroužků pro děti a mládež, které pořádají např. DDM Praha 2, sportovně vzdělávací centrum Palaestra, oddíly Junáka nebo mladí ochránci přírody.

Na oblast kultury bude poskytnuto stejně jako vloni 800 000 korun. Granty získá 34 tradičních i zcela nových projektů, z nichž mnohé se váží k některému z letošních kulturních a společenských výročí. Mezi úspěšnými žadateli o grant je tak i nejstarší tuzemský spolek Vltavan, který chystá akce k 100. výročí existence samostatného Československa.

Celkem 900 000 Kč je vyčleněno na oblast sociální a sociálně zdravotní. V žádostech o grant uspělo 20 subjektů, které splnily požadovaná kritéria. Městská část tímto způsobem podpoří programy určené na podporu seniorů a rodin s ohroženými dětmi v Praze 2, ale také poradenské služby pro občany v tíživé životní situaci nebo programy rehabilitační a terapeutické péče o občany s chronickým onemocněním.

O veřejnou finanční podporu v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality se podělí celkem 13 projektů. Jedná se o organizace, které pomáhají obětem trestných činů nebo domácího násilí, poskytují krizovou či poradenskou pomoc či se zaměřují na terapii závislých osob a jejich rodin. Celkem bude na tuto veřejnou finanční podporu poskytnuto 800 000 Kč.

 Do oblasti životního prostředí míří 250 000 Kč z rozpočtu městské části. Získá je 11 projektů se zaměřením zejména na obnovu a úpravu vnitrobloků, díky grantu vznikne např. i předzahrádka v Bruselské ulici.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 19.06.2018 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout