Praha 2 začala monitorovat hluk na Rašínově nábřeží

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Praha 2 začala monitorovat hluk na Rašínově nábřeží

 

Městská část Praha 2 se dlouhodobě snaží prosadit snížení hlukové zátěže obyvatel v oblasti náplavky a přilehlých ulic. Loňské setkání s místními občany, ze kterého vzešla petice odeslaná na pražský magistrát, řešení nepřineslo. Praha 2 i nadále nemá vliv na provoz na náplavkách ani na Vltavě. Rozhodla se proto hluk měřit a vyhodnocovat.

Nadměrný hluk je obdobně jako znečištění ovzduší jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Hlavním zdrojem hluku v městském prostředí je automobilová doprava, a také městská hromadná doprava.
„Já vím, že dopravní provoz pod okny obyvatel Rašínova nábřeží ovlivnit nedokážeme, ale rádi bychom dostali do správy náplavku, abychom dokázali, že zejména v nočních hodinách lze provoz zklidnit. Náplavka potřebuje koncepci provozu s jasnými pravidly, a my jsme přesvědčeni, že tam lépe dokážeme nastolit režim, aby tam bylo možné důstojně bydlet i se tam chodit bavit, uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová. „Prvním krokem bylo pořízení senzorů akustického tlaku, které jsme umístili na Rašínově nábřeží 46 a 74. Údaje budeme pravidelně analyzovat a z nich vyplynou další kroky. Právě v tuto chvíli už na našem webu můžete měření hluku on line sledovat,“ upřesnila starostka.

Měření hluku můžete sledovat zde http://www.praha2.cz/Orientacni-mereni-hluku.

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

 

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 19.09.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout